O avtorju

br. Janez Papa
frančiškan in duhovnik

O blogu

O življenju, veselju in upanju, ki ga prinaša veselo oznanilo Jezusa Kristusa.

Zadnji tviti

Follow Me on Twitter

Powered by Twitter Tools

Arhiv

Hic et nunc


Obiski

 • Pages displayed : 632035
 • Unique visitors : 203856
 • Pages displayed in last 24 hours : 357
 • Unique visitors in last 24 hours : 96

Blogosfera

Paper.li

Ali sem katoličan?

Ali lahko dokažem, da sem katoličan?

YouTube Preview Image
Share

Kaj naj naredim?

Spodaj je poučen video o tem, kaj naj naredim, kako se Božja volja kaže v mojem življenju.

YouTube Preview Image

Dve temelja:
1. Bog me pozna bolj kot jas sam.
2. Bog me ljubi bolj, kot jaz samega sebe.

Tri vsakodnevna vprašanja:
1. Ali sem v stanju posvečujoče milosti (nenavezanost na greh)?
2. Ali opravljam svoje dolžnosti?
3. Ali molim?

Share

Novomeški klošter in cerkev

Od minulega poletja sem v Novem mestu in ob sodelovanju Staše in Eme je nastal spodnji video, ki predstavlja naš novomeški klošter, cerkev in knjižnico.

YouTube Preview Image
Share

Bojanu v spomin

V četrtek zvečer me je pretresla novica o tragični nesreči letala ob Soči, v kateri sta umrla pilot in potnik. Slednji je bil dober prijatelj, sodelavec, ministrant, …

Bojan, rad si imel naravo, ne le zaradi študija, ampak tudi dejansko, saj si večino prostega časa preživel v prostranstvih narave, ne samo po Sloveniji, ampak po vsem svetu.

Sedaj je tvojega raziskovanja na Zemlji konec, boš pa na drugačen način občudoval in slavil čudovita Gospodova dela.

Gospod naj ti da večni pokoj in večna luč naj ti sveti!

Počivaj v miru!

YouTube Preview Image
Share

Poslanstvo kristjana danes

vir: Družina

Ob nedavnem grafitu: “Kristjani, klali smo vas 1945, klali vas bomo 2013″, se človek vpraša, ali kristjani dejansko predstavljamo takšne “nebodijihtreba”,  ki si, tako kot že velikokrat v zgodovini, zaslužimo smrt?

Ta in še mnogo drugih vprašanj bi si lahko zastavljali v nedogled.

Pa poglejmo, kaj piše o kristjanih v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Preberemo lahko: kristjan – pripadnik krščanske vere.
Kristjan je torej tisti, ki je krščen, ki je prejel zakrament svetega krsta.1 Ali pa je to res vse, kar moramo narediti, da smo kristjani? Ne, kristjani postanemo šele z življenjem po Kristusovem nauku.

IN KAJ JE NALOGA OZ. POSLANSTVO KRISTJANA?
V konstituciji Cerkev današnjem svetu lahko preberemo, sledeče: »Ob vodstvu Duha Tolažnika nadaljevati delo Kristusa samega, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico.«2
Poslanstvo kristjanov je tudi to, da »izrekajo nravno sodbo, in sicer tudi glede zadev s političnega področja, kadar to zahtevajo osnovne osebne pravice ali zveličanje duš, pri čemer seveda uporabljajo vsa tista sredstva, ki so glede na različnost časov in okoliščin v skladu z evangelijem in blagrom vseh« (CS 76,5).3
Poslanstvo kristjanov je tudi v tem, da se borijo proti vsakemu, bodisi socialnemu, bodisi kulturnemu zapostavljanju v osnovnih pravicah osebe, naj bo to zaradi spola, rodu, barve, socialnega položaja, jezika ali vere, ker to nasprotuje božjemu načrtu.4
Če povzamemo na kratko bistvo poslanstva kristjanov v današnjem svetu lahko rečemo, da je njegovo poslanstvo biti sol zemlje in luč sveta (prim. Mt 5,13-16Mt 5,13-16
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prispodoba o soli in lu?i 13 »Vi ste sol zemlje. ?e pa se sol pokvari, s ?im naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže pro? in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste lu? sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temve? na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Takó naj vaša lu? sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega O?eta, ki je v nebesih.«

WP-Bible plugin
).5

Preberi vse Poslanstvo kristjana danes

__________________________
 1. Prim. KKC 804KKC 804
  V božje ljudstvo ?lovek vstopi z vero in krstom. "Vsi ljudje so poklicani, da pripadajo novemu božjemu ljudstvu" (C 13), da bi v Kristusu "ljudje sestavljali eno družino in eno božje ljudstvo" (M 1). Katekizem plugin
  . []
 2. Prim. CS 3,2. []
 3. Prim. KKC 2246KKC 2246
  K poslanstvu Cerkve sodi, da "izreka nravno sodbo, in to tudi glede zadev s politi?nega podro?ja, kadar to zahtevajo osnovne osebne pravice ali zveli?anje duš, pri ?emer seveda uporablja vsa tista in samo tista sredstva, ki so glede na razli?nost ?asov in okoliš?in v skladu z evangelijem in z blagrom vseh" (CS 76, '5). Katekizem plugin
  . []
 4. Prim. CS 29,2. []
 5. Prim. KKC 782KKC 782
  Božjemu ljudstvu so lastne zna?ilnosti, po katerih se jasno razlikuje od vseh verskih, etni?nih, politi?nih ali kulturnih združenj v zgodovini: Katekizem plugin
  . []
Share

Pismo Boga

Besede … so resnične.
Spremenile ti bodo življenje, če boš to dopustil.
Prihajajo iz srca, božjega srca.

On te ima rad!
On je Oče, ki si ga iskal vse življenje.
To je njegovo ljubezensko pismo.
Zate.

Moj otrok,

YouTube Preview Image
Share