O avtorju

br. Janez Papa
frančiškan in duhovnik

O blogu

O življenju, veselju in upanju, ki ga prinaša veselo oznanilo Jezusa Kristusa.

Zadnji tviti

Follow Me on Twitter

Powered by Twitter Tools

Arhiv

Hic et nunc


Obiski

 • Pages displayed : 645961
 • Unique visitors : 207919
 • Pages displayed in last 24 hours : 154
 • Unique visitors in last 24 hours : 61

Blogosfera

Paper.li

Ubogi v duhu

Jezusov blagor ubogim v duhu (prim. Mt 5,3Mt 5,3
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Blagri 3 »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

WP-Bible plugin
) skozi dva tisoč let buri duhove. Kako ga razumeti? Kako ga živeti?

Sv. Frančišek Asiški razlaga omenjeni blagor v svojih opominih takole: »Mnogo jih je, ki so vneti za molitve in sveta opravila ter se telesno mnogo zatajujejo in postijo. Takoj pa so užaljeni in se pohujšujejo zaradi ene same besede, ki se zdi žaljiva zanje, ali zaradi kake stvari, ki jim je odvzeta. Ti pač niso ubogi v duhu. Kdor je namreč zares ubog v duhu, ta sam sebe sovraži (prim. Lk 14, 26Lk 14, 26
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

26 »?e kdo pride k meni in ne sovraži svojega o?eta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj u?enec.

WP-Bible plugin
) in ljubi tiste, ki ga bijejo po licu (prim. Mt 5,3Mt 5,3
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Blagri 3 »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

WP-Bible plugin
9)«
(Frančiškovi opomini 14,2-4).

Na prvi pogled težke besede, ki jih je težko uresničevati v vsakdanjem življenju, mnogokrat prepolnem takšnih in drugačnih priložnosti za prizadetost in užaljenost. Osredotočiti se torej moram na pozitivno razsežnost sprejemanja dogajanja okoli sebe.

Kdaj sem torej ubog v duhu?

Odgovor morda lahko najdem v apostolski spodbudi Evangelij veselja papeža Frančiška: »Skušnjava se pogosto pojavlja v obliki opravičil in obtožb, kakor da bi moralo biti nešteto pogojev, zakaj je veselje mogoče. To se dogaja zato, »ker je tehnološka družba pomnožila priložnosti za užitke, a ji težko uspe poskrbeti za veselje«. Lahko rečem, da je najlepše in najbolj naravno veselje, ki sem ga videl v svojem življenju, veselje zelo ubogih oseb, ki imajo malo dobrin, katerih se oklepajo. Spominjam se tudi pristnega veselja tistih, ki so sredi velikih poklicnih obveznosti znali ohraniti verujoče, velikodušno in iskreno srce. To veselje na različne načine zajema iz studenca vedno večje Božje ljubezni, ki se je razodela v Jezusu Kristusu« (Evangelij veselja, 7).

Dejstvo je, da današnji čas prinaša številne priložnosti, ko lahko zapadem v opravičevanje in zagovarjanje svojih napak in pomanjkljivosti, a le eno je potrebno. Prevzeti moram odgovornost za svoje življenje, za svoje delo, za svoje poslanstvo.

Ubog v duhu je tisti, ki zna sprejeti svoje življenje, ki se veseli življenja. Vendar se moram zavedati, da živim v časih, ki človeku niso naklonjeni. Na eni strani imam sicer obilje vsega, na drugi pa veliko pomanjkanje. In to na materialnem in na duhovnem področju.

Potrošniška družba je močno okupirala današnjega človeka. Ali si ne želim tudi jaz IMETI boljše, varnejše, močnejše, hitrejše, sodobnejše, zmogljivejše, novejše, … ? Ob tem pa mnogokrat pozabljam na osnove, na to, kar je bistveno – preprosto BITI.

Kadar zamenjujem prvenstvo med BITI in IMETI, se oddaljujem od blagra, saj dajem prednost neki drugi razsežnosti, ki ni v zaupanju v Boga, ampak v tem kar imam, v tem s čimer se kitim.

Ko se zavem pomena medčloveških odnosov, spoznam vrednost tega, da sem. Da lahko s svojim življenjem in delovanjem prinašam na ta svet veselje in upanje. Da si upam deliti to, kar imam, in biti solidaren.

Kar imam in kar sem, je Božji dar, so moji talenti, ki jih ne smem zakopati, ampak moram z njimi »trgovati«. Kako znamo med seboj deliti različne talente, sposobnosti, znanja, imetje? Včasih si ne znamo podeliti niti svojih občutij. Torej smo mi sami dejansko ubogi.

In če smo ubogi v duhu, nam Jezus obljublja nebeško kraljestvo (prim. Mt 5,3Mt 5,3
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Blagri 3 »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

WP-Bible plugin
). Nebeško kraljestvo pa je kot gorčično zrno, ki zraste v mogočno drevo, ki daje hrano in zavetje pticam neba (prim. Mt 13,31-32Mt 13,31-32
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prilika o gor?i?nem zrnu in kvasu 31 Še drugo priliko jim je podal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno gor?i?nemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. 32 To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je ve?je kakor zeliš?a in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.«

WP-Bible plugin
). In tako zopet dobivam priložnost, da v sobivanju in medsebojnih odnosih gradim zavest sodelovanja. Sodelovanje pa je mogoče le, če se otresem strahu pred drugimi, če v odnose ne vstopam v tekmovalnem duhu, ampak se preprosto dam na razpolago s svojimi talenti in sposobnostmi.

Biti ubog v duhu je dejansko velik izziv za današnji čas, saj se moram neprenehoma prilagajati spremenljivim situacijam in se ne smem oklepati osvojenih položajev. To pa je ne nazadnje način življenja, ki me vzgaja k občudovanju in spodbujanju vseh okoli sebe, da bi lahko skupaj gradili boljši svet.1

__________________________
 1. Uvodnik v reviji Naša Kateheza, št. 46, julij-september 2014 []
Share

Ali sem katoličan?

Ali lahko dokažem, da sem katoličan?

YouTube Preview Image
Share

Kaj naj naredim?

Spodaj je poučen video o tem, kaj naj naredim, kako se Božja volja kaže v mojem življenju.

YouTube Preview Image

Dve temelja:
1. Bog me pozna bolj kot jas sam.
2. Bog me ljubi bolj, kot jaz samega sebe.

Tri vsakodnevna vprašanja:
1. Ali sem v stanju posvečujoče milosti (nenavezanost na greh)?
2. Ali opravljam svoje dolžnosti?
3. Ali molim?

Share

Novomeški klošter in cerkev

Od minulega poletja sem v Novem mestu in ob sodelovanju Staše in Eme je nastal spodnji video, ki predstavlja naš novomeški klošter, cerkev in knjižnico.

YouTube Preview Image
Share

Bojanu v spomin

V četrtek zvečer me je pretresla novica o tragični nesreči letala ob Soči, v kateri sta umrla pilot in potnik. Slednji je bil dober prijatelj, sodelavec, ministrant, …

Bojan, rad si imel naravo, ne le zaradi študija, ampak tudi dejansko, saj si večino prostega časa preživel v prostranstvih narave, ne samo po Sloveniji, ampak po vsem svetu.

Sedaj je tvojega raziskovanja na Zemlji konec, boš pa na drugačen način občudoval in slavil čudovita Gospodova dela.

Gospod naj ti da večni pokoj in večna luč naj ti sveti!

Počivaj v miru!

YouTube Preview Image
Share

Poslanstvo kristjana danes

vir: Družina

Ob nedavnem grafitu: “Kristjani, klali smo vas 1945, klali vas bomo 2013″, se človek vpraša, ali kristjani dejansko predstavljamo takšne “nebodijihtreba”,  ki si, tako kot že velikokrat v zgodovini, zaslužimo smrt?

Ta in še mnogo drugih vprašanj bi si lahko zastavljali v nedogled.

Pa poglejmo, kaj piše o kristjanih v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Preberemo lahko: kristjan – pripadnik krščanske vere.
Kristjan je torej tisti, ki je krščen, ki je prejel zakrament svetega krsta.1 Ali pa je to res vse, kar moramo narediti, da smo kristjani? Ne, kristjani postanemo šele z življenjem po Kristusovem nauku.

IN KAJ JE NALOGA OZ. POSLANSTVO KRISTJANA?
V konstituciji Cerkev današnjem svetu lahko preberemo, sledeče: »Ob vodstvu Duha Tolažnika nadaljevati delo Kristusa samega, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico.«2
Poslanstvo kristjanov je tudi to, da »izrekajo nravno sodbo, in sicer tudi glede zadev s političnega področja, kadar to zahtevajo osnovne osebne pravice ali zveličanje duš, pri čemer seveda uporabljajo vsa tista sredstva, ki so glede na različnost časov in okoliščin v skladu z evangelijem in blagrom vseh« (CS 76,5).3
Poslanstvo kristjanov je tudi v tem, da se borijo proti vsakemu, bodisi socialnemu, bodisi kulturnemu zapostavljanju v osnovnih pravicah osebe, naj bo to zaradi spola, rodu, barve, socialnega položaja, jezika ali vere, ker to nasprotuje božjemu načrtu.4
Če povzamemo na kratko bistvo poslanstva kristjanov v današnjem svetu lahko rečemo, da je njegovo poslanstvo biti sol zemlje in luč sveta (prim. Mt 5,13-16Mt 5,13-16
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prispodoba o soli in lu?i 13 »Vi ste sol zemlje. ?e pa se sol pokvari, s ?im naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže pro? in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste lu? sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temve? na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Takó naj vaša lu? sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega O?eta, ki je v nebesih.«

WP-Bible plugin
).5

Preberi vse Poslanstvo kristjana danes

__________________________
 1. Prim. KKC 804KKC 804
  V božje ljudstvo ?lovek vstopi z vero in krstom. "Vsi ljudje so poklicani, da pripadajo novemu božjemu ljudstvu" (C 13), da bi v Kristusu "ljudje sestavljali eno družino in eno božje ljudstvo" (M 1). Katekizem plugin
  . []
 2. Prim. CS 3,2. []
 3. Prim. KKC 2246KKC 2246
  K poslanstvu Cerkve sodi, da "izreka nravno sodbo, in to tudi glede zadev s politi?nega podro?ja, kadar to zahtevajo osnovne osebne pravice ali zveli?anje duš, pri ?emer seveda uporablja vsa tista in samo tista sredstva, ki so glede na razli?nost ?asov in okoliš?in v skladu z evangelijem in z blagrom vseh" (CS 76, '5). Katekizem plugin
  . []
 4. Prim. CS 29,2. []
 5. Prim. KKC 782KKC 782
  Božjemu ljudstvu so lastne zna?ilnosti, po katerih se jasno razlikuje od vseh verskih, etni?nih, politi?nih ali kulturnih združenj v zgodovini: Katekizem plugin
  . []
Share