Poklicanost k svetosti

Gospod naj ti podari mir!

Neurja in vremenske neprilike so dodobra napojila in prevetrila našo slovensko pokrajino. Dež in veter, sneg in mraz so potrkali na naša vrata in zaželeli dobrodošlico v zimskem času. To so bili sicer stalni spremljevalci našega velikega misijonarja in svetniškega kandidata Friderika Ireneja Baraga, ki ga bomo spoznali v pričujoči številki revije Brat Frančišek.1

Vstopamo v novo leto, ki nam bo približalo poznavanje nekaterih naših slovenskih svetnikov in svetniških kandidatov, ki so jim posvečene tudi redne kateheze na srečanjih bratov in sester OFS.

Preberite razmišljanje o poklicanosti k svetosti, ki ga je zapisal kapucinski brat Jakob Kunšič.

Po vseh pokrajinskih bratstvih OFS so potekali volilni kapitlji, na katerih so izvolili nova vodstva. Spoznajte jih v rubriki OFS.

Med znanimi člani OFS je tokrat kemik Louis Pasteur, ki nam je omogočil, da je naša hrana dalj časa uporabna.

V tokratni številki lahko prebereta dva intervjuja: pogovarjali smo se z Dorico Emeršič OFS in z generalnim ministrom OFM br. Michaelom Perryjem.

Po tem, ko je bil v septembru izvoljen nov narodni svet Frančiškovih otrok in mladine, so potekale duhovne vaje posameznih skupin Frame, v pripravi pa so duhovne vaje za Frančiškove otroke.
Svetodeželski del nam zopet ponuja zanimivo branje v obliki potopisov in vabil na romanja.

Rubriko “Razvedrilo” smo prestavili na konec revije, da bi jo hitreje našli, in ji dodali novo stalno poglavje: Pozabljene spretnosti. Tokrat se bomo seznanili s kruhki Tomaža Potokarja OFS. Poskusite!

Želim vam prijetno branje in veselo praznovanje!

Vse dobro!

br. Janez Papa

__________________________
  1. Revijo Brat Frančišek lahko preberete tudi na svetovnem spletu. []
Share

… pa ne znam