Arhiv Značk: smisel

Izgubljeni sin

Enkratna ponazoritev evangeljskega odlomka Lk 15,11-32Lk 15,11-32
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prilika o izgubljenem sinu 11 In rekel je: »Neki ?lovek je imel dva sina. 12 Mlajši med njima je rekel o?etu: ›O?e, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje. 13 ?ez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. 14 Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in za?el je trpeti pomanjkanje. 15 Šel je in se pridružil nekemu meš?anu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. 16 Želel se je nasititi z roži?i, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nih?e ni dal. 17 Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega o?eta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. 18 Vstal bom in šel k o?etu in mu rekel: O?e, grešil sem zoper nebo in pred teboj. 19 Nisem ve? vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ 20 In vstal je ter šel k o?etu. Ko je bil še dale?, ga je o?e zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. 21 Sin mu je rekel: ›O?e, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem ve? vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ 22 O?e pa je naro?il svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše obla?ilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! 23 Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! 24 Ta moj sin je bil namre? mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.‹ In za?eli so se veseliti. 25 Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. 26 Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj je to?‹ 27 Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel in o?e je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj.‹ 28 Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov o?e je prišel ven in ga pregovarjal. 29 On pa je o?etu odgovoril: ›Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozli?a, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. 30 Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vla?ugami uni?il tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ 31 On pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. 32 Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.‹«

WP-Bible plugin
:

https://www.youtube.com/watch?v=xxWTEApjRfQ

Izjemno.

Share

Evharistija je vir in vrhunec človeške dejavnosti

https://www.kmetija-slibar.eu/images/kruh.jpg

V teh dneh z vami1 v okviru priprave na Slovenski evharistični kongres razmišljam o »pogojih za dejavno sodelovanje« pri zakramentu evharistije. Prisluhnimo sedaj, kaj pomeni, da je »evharistija vir in vrhunec človeške dejavnosti«.

Evharistija je “vir in višek krščanskega življenja” (C 11). “Drugi zakramenti, kakor tudi vsa druga cerkvena opravila in dela apostolata, so v tesni zvezi s sveto evharistijo in so nanjo naravnani. Presveta evharistija namreč obsega ves duhovni zaklad Cerkve, Kristusa samega, naše velikonočno Jagnje” (D 5). Nauk drugega vatikanskega koncila, iz katerega so navedene zgornje pomenljive besede, še naprej opeva vzvišenost evharistije in pravi: “Naš Odrešenik je pri zadnji večerji, tisto noč, ko je bil izdan, postavil evharistično daritev svojega telesa in svoje krvi, da bi s tem daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, dokler ne pride, in da bi tako Cerkvi, svoji ljubljeni nevesti, zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja: zakrament dobrotljivosti, znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in nam daje poroštvo prihodnje slave” (B 47).

Za lažjo predstavo poglejmo primer kruha. Kako pridemo do kruha? Potreben je dolg proces priprave. Najprej je treba zorati zemljo, v katero potem lahko posejemo pšenico, ki mora dozoreti. Na vrsto pride žetev in mletje v mlinu, da dobimo moko iz katere lahko zamesimo testo. Testo damo v peč in dobimo kruh primeren za jed.

Danes se ustavimo pri šestem koraku: peka kruha.

Da bi mogli umešeno testo zaužiti, ga je potrebno najprej speči. Jezusova daritev je bila dovršena šele s smrtjo in vstajenjem. Tako tudi naše delovanje doseže svoj višek, ko ni namenjeno samo nam samim, ampak se daje v hrano vsej naši okolici, vsemu občestvu. Ko ne živim več sebi, ampak za druge.

Naj bo torej naše delovanje in sodelovanje pri bogoslužju vir medsebojnega povezovanja, pomoči in graditve občestva.

Poslušaj:

__________________________
  1. Duhovna misel na Radiu Ognjišče. []
Share

Najtesnejše prijateljstvo z Jezusom

V teh dneh z vami1 v okviru priprave na Slovenski evharistični kongres razmišljam o »pogojih za dejavno sodelovanje« pri zakramentu evharistije. Prisluhnimo sedaj, kaj pomeni »Najtesnejše prijateljstvo z Jezusom«.

Za lažjo predstavo poglejmo primer kruha. Kako pridemo do kruha? Potreben je dolg proces priprave. Najprej je treba zorati zemljo, v katero potem lahko posejemo pšenico, ki mora dozoreti. Na vrsto pride žetev in mletje v mlinu, da dobimo moko iz katere lahko zamesimo testo. Testo damo v peč in dobimo kruh primeren za jed.

Danes se ustavimo pri petem koraku: mesiti testo.

Kdor še ni poskusil mesiti testa, težko ceni to delo. Dasiravno se zdi, da je to nekaj preprostega, je mesenje testa zahtevno opravilo. Potrebno je pripraviti primerno zmes moke in vode, potem pa usmeriti vse sile v gnetenje, stiskanje, mesenje, … Moka se ovija okoli prstov, kot bi hotela spoznati vsak košček naših rok. Ko postane testo povezano, je pripravljeno za nadaljnjo obdelavo.

Da bi mogli tvorno in dejavno sodelovati pri bogoslužju in drugih dejavnostih v župniji se je potrebno tudi izobraževati in oblikovati. Obstaja kar nekaj tečajev, bodisi za bralce bodisi za druge sodelavce. Najpomembnejše pa je povezanost z Jezusom. Privzgojiti si moramo čut za odnos do Najsvetejšega zakramenta, v prijateljsko srečanje z Njim.

Pomenljiva je izkušnja sv. Janeza Vianneya, ki je večkrat opazil možakarja, ki je stopil v cerkev in nepremično zrl v Najsvetejši zakrament. Nekoč ga je vprašal, kaj počne in možakar mu je odvrnil: »Jaz gledam njega, on pa mene!«

Kako preprosta in obenem velika vera. Ali se znamo tudi mi zazreti vanj, ki nas čaka? Samo v tesnem prijateljstvu z Jezusom, bo naše delovanje obrodilo sadove.

Poslušaj:

__________________________
  1. Duhovna misel na Radiu Ognjišče. []
Share