Arhiv Značk: iskanje

Vztrajnost

Današnji evangeljski odlomek (Lk 18,1-8Lk 18,1-8
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prilika o vdovi in sodniku 18 1 Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveli?ati. Rekel je: 2 »V nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za ?loveka. 3 In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila: ›Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku.‹ 4 Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri sebi: ›?eprav se ne bojim Boga in se ne menim za ?loveka, 5 bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo s svojim prihajanjem izmu?ila do konca.‹« 6 In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivi?ni sodnik! 7 Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki no? in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? 8 Povem vam: Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin ?lovekov, ko pride, našel vero na zemlji?«

WP-Bible plugin
) in odlomek prihodnje nedelje (Lk 18,9-14Lk 18,9-14
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prilika o farizeju in cestninarju 9 Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravi?ni, in so zani?evali druge, je povedal tole priliko: 10 »Dva ?loveka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar. 11 Farizej se je postavil in pri sebi molil takóle: ›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, krivi?niki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. 12 Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim.‹ 13 Cestninar pa je stal dale? pro? in še o?i ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ 14 Povem vam, ta je šel opravi?en domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.«

WP-Bible plugin
) nam govorita:

Share

Preživeti ali zaživeti?

Ob letošnjem socialnem tednu, ki nosi naslov “Preživeti ali zaživeti?” – moje misli tečejo  nekako takole:

Pojem “PREŽIVETJA” se mi zdi močno zaznamovan s pasivnostjo, oz. z načinom življenja, ki govori o nekakšnem brezciljnem zaupanju v usodo. Nasprotno pa pri “ZAŽIVETJU” čutim močan naboj osebne zavzetosti, da bi neka ideja dosegla svoj namen in uresničila svoje poslanstvo.

med dvema ognjema
Med dvema ognjema

Spomnim se znane otroške igre “Med dvema ognjema”. Cilj igre je z žogo zadeti vse nasprotne tekmovalce in jih tako izločiti. K igri lahko pristopimo na več načinov. Lahko izberemo sistem PREŽIVETJA in se pač izmikamo nasprotnikovim žogam, dokler se da oz. nas ne zadanejo. Drugi način pa je aktiven način, ko skušamo potek igre spremeniti tako, da poskušamo ujeti nasprotnikovo žogo in potem prevzeti vlogo napadalca. ZAŽIVETI to aktivno vlogo, pri kateri se sicer lahko hitreje “opečemo”, je pa možen tudi hitrejši preobrat poteka igre in končna zmaga, pomeni dejavno sodelovati pri uresničevanju svojega življenjskega poslanstva.

V današnji vsesplošni socialni krizi, je še kako pomembno, da ne delujemo le v okviru paradigme PREŽIVETJA ampak moramo nujno posegati tudi po ZAŽIVETJU in tako dejavno sodelovati pri iskanju novih možnosti uresničevanja svojega poslanstva.

K temu nas navaja tudi sveto pismo, ko Jezus pravi, naj bomo dejavni iskalci (prim. Lk 11,9Lk 11,9
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

9 Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iš?ite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!

WP-Bible plugin
).

Share

Izgubljen

Vsebino zgoraj prikazanega odlomka o izgubljeni ovci in drahmi si lahko preberete tukaj: Lk 15,1-10Lk 15,1-10
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prilika o izgubljeni ovci 15 1 Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. 2 Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« 3 Tedaj jim je povedal tole priliko: 4 »Kdo izmed vas, ki ima sto ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puš?avi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde? 5 In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. 6 Ko pride domov, skli?e prijatelje in sosede ter jim pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹ 7 Povem vam: Prav takó bo v nebesih ve?je veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravi?nimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.« Prilika o izgubljeni drahmi 8 »Ali: katera žena, ki ima deset drahem, ?e izgubi eno, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne iš?e, dokler je ne najde? 9 In ko jo najde, skli?e prijateljice in sosede ter pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ 10 Povem vam: Prav táko veselje bo vpri?o Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«

WP-Bible plugin

Share

Izgubljeni sin

Enkratna ponazoritev evangeljskega odlomka Lk 15,11-32Lk 15,11-32
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prilika o izgubljenem sinu 11 In rekel je: »Neki ?lovek je imel dva sina. 12 Mlajši med njima je rekel o?etu: ›O?e, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje. 13 ?ez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. 14 Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in za?el je trpeti pomanjkanje. 15 Šel je in se pridružil nekemu meš?anu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. 16 Želel se je nasititi z roži?i, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nih?e ni dal. 17 Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega o?eta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. 18 Vstal bom in šel k o?etu in mu rekel: O?e, grešil sem zoper nebo in pred teboj. 19 Nisem ve? vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ 20 In vstal je ter šel k o?etu. Ko je bil še dale?, ga je o?e zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. 21 Sin mu je rekel: ›O?e, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem ve? vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ 22 O?e pa je naro?il svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše obla?ilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! 23 Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! 24 Ta moj sin je bil namre? mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.‹ In za?eli so se veseliti. 25 Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. 26 Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj je to?‹ 27 Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel in o?e je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj.‹ 28 Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov o?e je prišel ven in ga pregovarjal. 29 On pa je o?etu odgovoril: ›Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozli?a, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. 30 Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vla?ugami uni?il tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ 31 On pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. 32 Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.‹«

WP-Bible plugin
:

https://www.youtube.com/watch?v=xxWTEApjRfQ

Izjemno.

Share