Arhivi Kategorije: Družba

Zakaj bom o noveli ZZZDR-D na referendumu glasoval #PROTI

familyV dneh pred referendumom o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), je bilo izrečenih in zapisanih veliko besed. Na strani nasprotnikov novele ZZZDR je bilo tudi veliko argumentov (glej spodaj). Zagovorniki novele ZZZDR pa se ponavljajo, da gre za izenačenje pravic vseh.

Človekove pravice
In tukaj bom začel s svojo obrazložitvijo. Ko govorimo o človekovih pravicah, moramo biti pozorni na dejstvo, da je svoboda posameznika omejena s svobodo drugega oz. celotne skupnosti (prim. Splošna deklaracija o človekovih pravicah, čl. 29).
Pravica moških in žensk skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino, izhaja ne samo iz zgodovine človeštva, ampak tudi iz same Deklaracije o človekovih pravicah (prim. čl. 16).
Novela ZZZDR pa ukinja spol skleniteljev zakonske zveze. Kdo komu jemlje in krati pravice?

V kolikor bi želeli dve osebi istega spola skleniti zakonsko zvezo, je treba pripraviti primeren zakonik, ki bo uredil status takih istospolnih skupnosti. In to je treba urediti čim prej. Sem pa proti izbrisu spola iz družinskega zakonika, saj je to poseganje v osnovne človekove pravice moških in žensk (prim. čl. 16).

Splošna deklaracija človekovih pravic

16. člen
1. Polnoletni moški in ženske imajo brez kakršnihkoli omejitev glede na raso, državljanstvo ali vero, pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino. Upravičeni so do enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, tako med zakonsko zvezo, kot tudi, ko ta preneha.
2. Zakonska zveza se sme skleniti samo s svobodno in polno privolitvijo obeh bodočih zakoncev.
3. Družina je naravna in temeljna celica družbe in ima pravico do družbenega in državnega varstva.

29. člen
1. Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti, v kateri je edino mogoč svoboden in popoln razvoj njegove osebnosti.
2. Pri izvajanju svojih pravic in svoboščin je vsakdo podvržen samo takšnim omejitvam, ki so določene z zakonom, katerih izključni namen je zavarovati obvezno priznanje in spoštovanje pravic in svoboščin drugih ter izpolnjevanje pravičnih zahtev morale, javnega reda in splošne blaginje v demokratični družbi.
3. Te pravice in svoboščine se v nobenem primeru ne smejo izvajati v nasprotju s cilji in načeli Združenih narodov.

Preberi več Zakaj bom o noveli ZZZDR-D na referendumu glasoval #PROTI

Share

Redovniški flash mob

Ob letu posvečenega življenja je v okviru KORUSa prišlo do ideje za izvedbo t.i. redovniškega flash moba, ki smo ga izvedli v sredo, 8. 4. 2015, v Ljubljani.
Zbrani redovniki in redovnice smo se zbrali v prostorih našega samostana na Tromostovju, se umirili v molitvi pred Najsvetejšim, nato pa se podali “na ulice in trge” ter na Prešernovem trgu izvedli flash mob.
Po dogodku so se mimoidoči ustavili na priložnostni stojnici, kjer so bili seznanjeni z različnim promocijskih gradivom posameznih redovnih ustanov, razvili pa so se tudi številni pogovori in vprašanja, zakaj in kako in čemu tako živimo …

Vabljeni k ogledu:

Share

Poslanstvo kristjana danes

vir: Družina

Ob nedavnem grafitu: “Kristjani, klali smo vas 1945, klali vas bomo 2013”, se človek vpraša, ali kristjani dejansko predstavljamo takšne “nebodijihtreba”,  ki si, tako kot že velikokrat v zgodovini, zaslužimo smrt?

Ta in še mnogo drugih vprašanj bi si lahko zastavljali v nedogled.

Pa poglejmo, kaj piše o kristjanih v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Preberemo lahko: kristjan – pripadnik krščanske vere.
Kristjan je torej tisti, ki je krščen, ki je prejel zakrament svetega krsta.1 Ali pa je to res vse, kar moramo narediti, da smo kristjani? Ne, kristjani postanemo šele z življenjem po Kristusovem nauku.

IN KAJ JE NALOGA OZ. POSLANSTVO KRISTJANA?
V konstituciji Cerkev današnjem svetu lahko preberemo, sledeče: »Ob vodstvu Duha Tolažnika nadaljevati delo Kristusa samega, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico.«2
Poslanstvo kristjanov je tudi to, da »izrekajo nravno sodbo, in sicer tudi glede zadev s političnega področja, kadar to zahtevajo osnovne osebne pravice ali zveličanje duš, pri čemer seveda uporabljajo vsa tista sredstva, ki so glede na različnost časov in okoliščin v skladu z evangelijem in blagrom vseh« (CS 76,5).3
Poslanstvo kristjanov je tudi v tem, da se borijo proti vsakemu, bodisi socialnemu, bodisi kulturnemu zapostavljanju v osnovnih pravicah osebe, naj bo to zaradi spola, rodu, barve, socialnega položaja, jezika ali vere, ker to nasprotuje božjemu načrtu.4
Če povzamemo na kratko bistvo poslanstva kristjanov v današnjem svetu lahko rečemo, da je njegovo poslanstvo biti sol zemlje in luč sveta (prim. Mt 5,13-16Mt 5,13-16
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prispodoba o soli in lu?i 13 »Vi ste sol zemlje. ?e pa se sol pokvari, s ?im naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže pro? in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste lu? sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temve? na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Takó naj vaša lu? sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega O?eta, ki je v nebesih.«

WP-Bible plugin
).5

Preberi več Poslanstvo kristjana danes

__________________________
  1. Prim. KKC 804. []
  2. Prim. CS 3,2. []
  3. Prim. KKC 2246. []
  4. Prim. CS 29,2. []
  5. Prim. KKC 782. []
Share