Arhivi Kategorije: Prosto

Poslanstvo kristjana danes

vir: Družina

Ob nedavnem grafitu: “Kristjani, klali smo vas 1945, klali vas bomo 2013”, se človek vpraša, ali kristjani dejansko predstavljamo takšne “nebodijihtreba”,  ki si, tako kot že velikokrat v zgodovini, zaslužimo smrt?

Ta in še mnogo drugih vprašanj bi si lahko zastavljali v nedogled.

Pa poglejmo, kaj piše o kristjanih v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Preberemo lahko: kristjan – pripadnik krščanske vere.
Kristjan je torej tisti, ki je krščen, ki je prejel zakrament svetega krsta.1 Ali pa je to res vse, kar moramo narediti, da smo kristjani? Ne, kristjani postanemo šele z življenjem po Kristusovem nauku.

IN KAJ JE NALOGA OZ. POSLANSTVO KRISTJANA?
V konstituciji Cerkev današnjem svetu lahko preberemo, sledeče: »Ob vodstvu Duha Tolažnika nadaljevati delo Kristusa samega, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico.«2
Poslanstvo kristjanov je tudi to, da »izrekajo nravno sodbo, in sicer tudi glede zadev s političnega področja, kadar to zahtevajo osnovne osebne pravice ali zveličanje duš, pri čemer seveda uporabljajo vsa tista sredstva, ki so glede na različnost časov in okoliščin v skladu z evangelijem in blagrom vseh« (CS 76,5).3
Poslanstvo kristjanov je tudi v tem, da se borijo proti vsakemu, bodisi socialnemu, bodisi kulturnemu zapostavljanju v osnovnih pravicah osebe, naj bo to zaradi spola, rodu, barve, socialnega položaja, jezika ali vere, ker to nasprotuje božjemu načrtu.4
Če povzamemo na kratko bistvo poslanstva kristjanov v današnjem svetu lahko rečemo, da je njegovo poslanstvo biti sol zemlje in luč sveta (prim. Mt 5,13-16Mt 5,13-16
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prispodoba o soli in lu?i 13 »Vi ste sol zemlje. ?e pa se sol pokvari, s ?im naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže pro? in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste lu? sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temve? na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Takó naj vaša lu? sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega O?eta, ki je v nebesih.«

WP-Bible plugin
).5

Preberi več Poslanstvo kristjana danes

__________________________
  1. Prim. KKC 804. []
  2. Prim. CS 3,2. []
  3. Prim. KKC 2246. []
  4. Prim. CS 29,2. []
  5. Prim. KKC 782. []
Share

Bog in človek

https://sermons4kids.com/jesus-manger-468x322.jpg

Spet so pred nami božični prazniki, ko se spominjamo Jezusovega rojstva.

Velikokrat si ob tem ne predstavljamo, kaj se je bilo takrat v resnici zgodilo: Bog je za nas postal človek!

In to zato, da bi mi ljudje v svojih medsebojnih odnosih postajali bolj božji.

Napravimo prostor v svojih srcih za Boga.

Zato želim vsem blagoslovljene božične praznike, da bi vsak v svojem okolju rasel in se krepil v božji ljubezni!

Share