Vztrajnost

Današnji evangeljski odlomek (Lk 18,1-8Lk 18,1-8Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) – SSPPrilika o vdovi in sodniku 18 1 Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveli?ati. Rekel je: …

Share

Izgubljen

Vsebino zgoraj prikazanega odlomka o izgubljeni ovci in drahmi si lahko preberete tukaj: Lk 15,1-10Lk 15,1-10Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) – SSPPrilika o izgubljeni ovci 15 1 Približevali so se mu vsi cestninarji …

Share

Izgubljeni sin

Enkratna ponazoritev evangeljskega odlomka Lk 15,11-32Lk 15,11-32Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) – SSPPrilika o izgubljenem sinu 11 In rekel je: »Neki ?lovek je imel dva sina. 12 Mlajši med njima je rekel o?etu: ›O?e, …

Share

Način življenja

Gospod naj ti podari mir! »V Gospodovem imenu prosim vse brate, naj si prisvojijo vsebino in smisel tistega, kar je v tem načinu življenja zapisano v zveličanje naše duše, in …

Share

Frančiškov Carceri

Gospod naj ti podari mir! »A vse to je utrujalo Frančiška, da si je iz vsega srca zaželel samote. In spomnil se je Klare, ki s sestrami živi tako lepo …

Share