Klic v sili

[singlepic id=18 w=320 h=240 float=center]

Ko si žalosten, odtipkaj Jn 14,1-31Jn 14,1-31
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Jezus je pot k O?etu 14 1 »Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! 2 V hiši mojega O?eta je veliko bivališ?. ?e bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? 3 Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. 4 In kamor jaz grem, poznate pot.« 5 Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?« 6 Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nih?e ne pride k O?etu druga?e kot po meni. 7 ?e ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega O?eta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« 8 Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam O?eta in zadosti nam bo.« 9 Jezus mu je dejal: »Filip, toliko ?asa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl O?eta. Kako moreš ti re?i: ›Pokaži nam O?eta.‹ 10 Mar ne veruješ, da sem jaz v O?etu in O?e v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak O?e, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. 11 Verujte mi, da sem jaz v O?etu in O?e v meni; ?e pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. 12 Resni?no, resni?no, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še ve?ja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k O?etu. 13 Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo O?e poveli?an v Sinu. 14 ?e me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.« Jezus obljubi Svetega Duha 15 »?e me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; 16 jaz pa bom prosil O?eta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: 17 Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 18 Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. 19 Še malo in svet me ne bo ve? videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. 20 Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v O?etu in vi v meni in jaz v vas. 21 Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj O?e, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« 22 Juda mu je rekel: »Gospod, kaj se je zgodilo, da se ho?eš razodeti nam, ne pa svetu?« 23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »?e me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj O?e ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 24 Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od O?eta, ki me je poslal. 25 To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. 26 Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo O?e poslal v mojem imenu, on vas bo u?il vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. 27 Mir vam zapuš?am, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. 28 Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ ?e bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k O?etu, saj je O?e ve?ji od mene. 29 In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. 30 Ne bom ve? veliko govoril z vami, kajti vladar tega sveta prihaja. Meni sicer ne more ni?, 31 vendar naj svet spozna, da ljubim O?eta in da delam tako, kakor mi je naro?il O?e. Vstanite, pojdimo od tod!«

WP-Bible plugin
.

Ko kdo o tebi slabo govori, odtipkaj Ps 27,1-14Ps 27,1-14
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

PSALM 27 Bog je lu? in rešitev 27 1 Davidov psalm. GOSPOD je moja lu? in moja rešitev, koga bi se moral bati? GOSPOD je trdnjava mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? 2 Ko se mi hudobneži približajo, da bi požrli moje meso, moji nasprotniki in sovražniki proti meni, se spotaknejo in padejo. 3 Tudi ?e se tabor vojske utabori proti meni, se moje srce ne boji; tudi ?e proti meni izbruhne vojna, jaz pri tem zaupam. 4 Za eno prosim GOSPODA, to skušam dose?i: da bi prebival v GOSPODOVI hiši vse dni svojega življenja, da bi zrl GOSPODOVO milino, premišljal v njegovem templju. 5 Zakaj on mi daje varstvo v svojem zavetiš?u na dan nesre?e, skriva me v skrivališ?u svojega šotora, na skalo me vzdigne. 6 In zdaj se dviga moja glava nad mojimi sovražniki, ki me obdajajo; daroval bom v njegovem šotoru daritve ob vzklikanju; peti in igrati ho?em GOSPODU. 7 Poslušaj, GOSPOD, moj glas, s katerim kli?em, izkaži mi milost in me usliši! 8 Tebi pravi moje srce: »Iš?ite moje obli?je!« Tvoje obli?je, GOSPOD, iš?em. 9 Ne skrivaj svojega obli?ja pred mano! Ne zavra?aj v jezi svojega služabnika! Moja pomo? si postal, ne zavrzi in ne zapusti me, Bog moje rešitve. 10 Zares, moj o?e in moja mati sta me zapustila, GOSPOD pa me sprejema. 11 U?i me, GOSPOD, svojo pot, vodi me po ravni stezi zaradi mojih sovražnikov. 12 Ne izro?aj me volji mojih nasprotnikov, kajti zoper mene so vstale krive pri?e, ki besnijo od nasilja. 13 Verujem, da bom videl dobroto GOSPODOVO v deželi živih. 14 Upaj v GOSPODA, bodi mo?an, tvoje srce naj se opogumi, upaj v GOSPODA.

WP-Bible plugin
.

Kadar si živčen, odtipkaj Ps 51,1-21Ps 51,1-21
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

PSALM 51 Grešnikova izpoved 51 1 Zborovodju. Davidov psalm, 2 ko je prišel k njemu prerok Natán, ker je šel k Batšébi. 3 Izkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe! 4 Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me o?isti! 5 Zakaj svoje pregrehe priznavam, moj greh je vedno pred mano. 6 Zoper tebe, tebe samega, sem grešil, hudobijo v tvojih o?eh sem storil, da se izkažeš pravi?nega, kadar govoriš, neopore?nega, kadar sodiš. 7 Glej, v krivdi sem bil rojen, v grehu me je spo?ela moja mati. 8 Glej, veseliš se zvestobe v notranjosti, v skrivnostih mi daješ spoznanje modrosti. 9 O?isti me greha s hizopom, da postanem ?ist, operi me, da postanem bel bolj kot sneg. 10 Daj, da bom slišal radost in veselje, naj se radujejo kosti, ki si jih potrl. 11 Skrij svoje obli?je pred mojimi grehi, vse moje krivde izbriši. 12 ?isto srce, o Bog, mi ustvari, stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti. 13 Ne poženi me izpred svojega obli?ja, svojega Svetega Duha ne vzemi od mene. 14 Vrni mi veselje svojega odrešenja, z voljnim duhom me podpiraj. 15 Upornike bom u?il tvojih poti, da se grešniki vrnejo k tebi. 16 Reši me krvi, o Bog, Bog moje rešitve: moj jezik bo vzklikal tvoji pravi?nosti. 17 Gospod, odpri moje ustnice, in moja usta bodo oznanjala tvojo hvalo. 18 Zakaj nad klavno daritvijo nimaš veselja, ?e bi ti namenil žgalno daritev, bi je ne maral. 19 Moja daritev Bogu je potrt duh, potrtega in pobitega srca, o Bog, ne preziraš. 20 Po svoji volji stori dobro Sionu, pozidaj jeruzalemske zidove. 21 Tedaj boš imel veselje nad daritvami pravi?nosti, nad žgalno in celostno daritvijo; tedaj bodo darovali junce na tvojem oltarju.

WP-Bible plugin
.

Kadar si v skrbeh, odtipkaj Mt 6,19.34Mt 6,19.34
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Zaklad v nebesih 19 »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uni?ujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; 34 Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.«

WP-Bible plugin
.

Kadar si v nevarnosti, odtipkaj Ps 91,1-16Ps 91,1-16
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

PSALM 91 Zato?iš?e pod Božjimi perutmi 91 1 Tisti, ki stanuje v skrivališ?u Najvišjega, ki preno?uje v senci Mogo?nega, 2 pravi GOSPODU: »Moje zato?iš?e in moja trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam.« 3 Zares, on te bo rešil iz pti?arjeve zanke, pred pogubno kugo. 4 S svojimi krili te pokrije, pod njegove peruti se zate?eš; š?it in oklep sta njegova zvestoba. 5 Ne boš se bal no?ne strahote, ne puš?ice, ki leti podnevi, 6 tudi ne kuge, ki hodi v temi, ne žela, ki pustoši opoldne. 7 Naj jih pade tiso? na tvoji strani, deset tiso? na tvoji desnici, tebi se to ne bo približalo. 8 Samo s svojimi o?mi boš gledal, pa boš videl pla?ilo krivi?nikov. 9 Zares, ti, GOSPOD, si moje zato?iš?e, Najvišjega si postavil za svoje prebivališ?e; 10 ne bo te zadela nesre?a, udarec se ne bo približal tvojemu šotoru. 11 Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih. 12 Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. 13 ?ez leva in gada boš stopal, poteptal boš mladega leva in morsko pošast. 14 Ker mi je vdan, ga ho?em osvoboditi, branil ga bom, ker spoznava moje ime. 15 Kli?e me, pa ga uslišim, z njim sem, ko je v stiski, rešim ga in mu izkažem ?ast. 16 Z dolgostjo dni ga nasitim, pokazal mu bom svoje rešenje.

WP-Bible plugin
.

Kadar se zdi, da je Bog nekje daleč, odtipkaj Ps 63,1-12Ps 63,1-12
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

PSALM 63 Hrepenenje po Bogu 63 1 Davidov psalm, ko je bil v Judovski puš?avi. 2 O Bog, moj Bog si ti, željno te iš?em, po tebi žeja mojo dušo; moje telo medli po tebi na suhi, iz?rpani zemlji brez vode. 3 Tako sem v svetiš?u zrl vate, da bi videl tvojo mo? in tvojo slavo; 4 zakaj tvoja dobrota je boljša kakor življenje, moje ustnice te smejo slaviti. 5 Tako te bom slavil v svojem življenju, v tvojem imenu bom vzdigoval svoje roke. 6 Kakor z maš?obo in oljem se bo nasi?evala moja duša, z vriskajo?imi ustnicami bodo hvalila moja usta, 7 ko se te bom spominjal na svojem ležiš?u, v no?nih stražah premišljeval o tebi; 8 zakaj bil si mi pomo?, v senci tvojih peruti vriskam. 9 Moja duša se te je oklepala, podpirala me je tvoja desnica. 10 Oni pa, ki mi pogubno strežejo po življenju, bodo prišli v globo?ine zemlje. 11 Naj vsakega izro?ijo ostrini me?a, naj postanejo delež šakalov. 12 Kralj pa se bo veselil v Bogu, hvalil se bo vsak, ki nanj prisega; zakaj zamašena bodo usta tistim, ki lažnivo govorijo.

WP-Bible plugin
.

Kadar tvoja vera potrebuje spodbude, odtipkaj Heb 11,1-40Heb 11,1-40
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Vera 11 1 Je pa vera obstoj resni?nosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo. 2 Zaradi nje je bilo namre? pri?ano v korist starih. 3 Po veri spoznavamo, da so bili svetovi urejeni z Božjo besedo, tako da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne kaže. 4 Po veri je Abel daroval Bogu ve?jo žrtev kakor Kajn. Po veri se je zanj pri?alo, da je pravi?en, ker je sam Bog pri?al za njegove darove. Po njej še vedno govori, ?eprav je umrl. 5 Po veri je bil Henoh vzet, da ni videl smrti, in ga ni bilo najti, ker ga je Bog vzel. Kajti preden je bil vzet, je bilo zanj pri?ano, da je Bogu vše?. 6 Brez vere namre? ne moremo biti Bogu vše?, kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da on biva in popla?a tiste, ki ga iš?ejo. 7 Po veri je bil Noe vpeljan v stvari, ki še niso bile vidne, in v svetem strahu je naredil ladjo, da bi rešil svojo družino. Po veri je obsodil svet in postal dedi? pravi?nosti, ki je v skladu z vero. 8 Po veri je bil Abraham pokoren, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki naj bi ga dobil v delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre. 9 Po veri se je priselil v obljubljeno deželo kot v tujino in z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, prebival v šotorih. 10 Pri?akoval je namre? mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog. 11 Po veri je tudi sama Sara, ki je bila neplodna, dobila mo?, da je kljub starosti spo?ela, saj je bila prepri?ana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo. 12 Zato se je tudi rodila enemu, in to omrtvelemu, tolikšna množica potomcev, kolikor je zvezd na nebu in kakor je brez števila peska na morskem obrežju. 13 V veri so pomrli vsi ti. Niso doživeli izpolnitve obljub, vendar so jih iz daljave gledali, pozdravljali in priznavali, da so na zemlji tujci in priseljenci. 14 Tisti pa, ki takó govorijo, razodevajo, da domovino iš?ejo. 15 Ko bi imeli v mislih tisto domovino, iz katere so prišli, bi imeli priložnost, da se vrnejo. 16 Tako pa so hrepeneli po boljši, po nebeški. Zato se Bog ne sramuje, da se imenuje njihov Bog, saj jim je pripravil mesto. 17 Po veri je preizkušani Abraham v dar nesel Izaka. Edinorojenega sina je bil voljan darovati, on, ki je prejel obljube 18 in mu je bilo re?eno: Po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo. 19 Mislil si je, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je – re?eno v prispodobi – dobil nazaj od mrtvih. 20 Po veri in zavoljo prihodnjih stvari je Izak blagoslovil Jakoba in Ezava. 21 Po veri je umirajo?i Jakob blagoslovil oba Jožefova sinova in je molil, oprt na vrh svoje palice. 22 Po veri je Jožef na smrtni postelji opozarjal na izhod Izraelovih sinov in dal naro?ila glede svojih kosti. 23 Po veri so starši Mojzesa po rojstvu tri mesece skrivali, ker so videli, da je de?ek lep. Niso se bali kraljevega ukaza. 24 Po veri je Mojzes odklonil, ko je odrasel, da bi ga imenovali sina faraonove h?ere. 25 Raje si je skupaj z Božjim ljudstvom izbral trpljenje kakor kratkotrajno uživanje greha. 26 Zasramovanje maziljenca je imel za ve?je bogastvo kakor zaklade Egipta. Gledal je namre? na povra?ilo. 27 Po veri je zapustil Egipt. Ni se ustrašil kraljeve jeze, temve? je vztrajal, kakor bi gledal Nevidnega. 28 Po veri je obhajal pasho in je kropil s krvjo, da se njih ne bi dotaknil pokon?evalec prvorojencev. 29 Po veri so šli skozi Rde?e morje kakor po suhem, Egip?ane pa, ki so poskusili isto, so pogoltnili valovi. 30 Po veri se je zrušilo obzidje Jerihe, potem ko so sedem dni korakali okoli njega. 31 Po veri je vla?uga Rahába z mirom sprejela oglednike in ni bila pokon?ana hkrati z nepokornimi. 32 Kaj naj še re?em? Saj bi mi zmanjkalo ?asa, ?e bi hotel pripovedovati o Gideónu, Baráku, Samsonu, Jefteju, Davidu, Samuelu in prerokih. 33 Ti so po veri premagovali kraljestva, ravnali pravi?no, prejeli obljube. Levom so gobce zaprli, 34 silo ognja so pogasili, ušli so rezilu me?a, iz slabotnosti so postali mo?ni, okrepili so se v boju in v beg so pognali tuje trume. 35 Žene so spet dobile svoje mrtve, ker so vstali, drugi pa so bili mu?eni in niso sprejeli oprostitve, da bi dosegli boljše vstajenje. 36 Drugi so izkusili zasmehovanje in bi?anje pa še verige in je?o. 37 Kamnali so jih, žagali, umirali so pobiti od me?a, okrog so hodili v ov?jih kožuhih in kozjih kožah, trpeli so pomanjkanje, stiske in zatiranje. 38 Tisti, ki jih svet ni bil vreden, so se potikali po puš?avah, po gorah, po votlinah in podzemeljskih jamah. 39 Zaradi vere je bilo za vse te pri?ano, vendar niso dosegli izpolnitve obljube, 40 kajti Bog je za nas priskrbel nekaj boljšega, tako da oni ne bi dosegli popolnosti brez nas.

WP-Bible plugin
.

Kadar si sam in te je strah, odtipkaj Ps 23,1-6Ps 23,1-6
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

PSALM 23 Dobri pastir in gostitelj 23 1 Davidov psalm. GOSPOD je moj pastir, ni? mi ne manjka. 2 Na zelenih pašnikih mi daje ležiš?e; k vodam po?itka me vodi. 3 Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. 4 Tudi ?e bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj, tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. 5 Pred mano pogrinjaš mizo vpri?o mojih nasprotnikov; z oljem mi maziliš glavo, moja ?aša je prepolna. 6 Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja; prebival bom v hiši GOSPODOVI vse dni življenja.

WP-Bible plugin
.

Kadar si nerazpoložen in na tem, da bi koga obsojal, odtipkaj 1 Kor 13,1-131 Kor 13,1-13
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Ljubezen 13 1 Ko bi govoril ?loveške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brne? bron ali zvene?e cimbale. 2 In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem ni?. 3 In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil la?ne, in ko bi izro?il svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi ni? ne koristi. 4 Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoš?ljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, 5 ni brezobzirna, ne iš?e svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. 6 Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. 7 Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. 8 Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, 9 kajti le delno spoznavamo in delno prerokujemo. 10 Ko pa pride popolno, bo to, kar je delno, prenehalo. 11 Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. 12 Zdaj gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz obli?ja v obli?je. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. 13 Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In najve?ja od teh je ljubezen.

WP-Bible plugin
.

Da bi odkril skrivnost sreče in zadovoljstva, odtipkaj Kol 3,12-17Kol 3,12-17
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

12 Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite ?im globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. 13 Prenašajte drug drugega in odpuš?ajte drug drugemu, ?e se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuš?ajte. 14 Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. 15 In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu, in bodite hvaležni. 16 Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj pou?ujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. 17 In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu O?etu.

WP-Bible plugin
.

Kadar si pobit in nesrečen, odtipkaj Rim 8,31-39Rim 8,31-39
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Hvalnica Božji ljubezni 31 Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? ?e je Bog za nas, kdo je zoper nas? 32 On ni prizanesel lastnemu Sinu, temve? ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? 33 Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog opravi?uje! 34 Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še ve?, ki je bil obujen od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas? 35 Kdo nas bo lo?il od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali me?? 36 Prav kakor je pisano: Zaradi tebe nas ves dan pobijajo, imajo nas za klavne ovce. 37 Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. 38 Kajti prepri?an sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne mo?i, 39 ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla lo?iti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.

WP-Bible plugin
.

Kadar iščeš mir in počitek, odtipkaj Mt 11,25-30Mt 11,25-30
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Pridite k meni in se odpo?ijte 25 Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: »Slavim te, O?e, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otro?i?em. 26 Da, O?e, kajti tako ti je bilo vše?. 27 Vse mi je izro?il moj O?e in nih?e ne pozna Sina, razen O?eta, in nih?e ne pozna O?eta, razen Sina in tistega, komur ho?e Sin razodeti. 28 Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal po?itek. 29 Vzemite nase moj jarem in u?ite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste po?itek svojim dušam; 30 kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

WP-Bible plugin
.

Kadar se zdi, da je svet pomembnejši od Boga, odtipkaj Ps 90,1-17Ps 90,1-17
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

?ETRTA KNJIGA PSALM 90 Minljiv ?lovek pred ve?nim Bogom 90 1 Molitev Božjega moža Mojzesa. Gospod, ti si bil naše prebivališ?e od roda do roda. 2 Preden so bile rojene gore in si rodil zemljo in svet, od vekov in na veke si ti Bog. 3 Ti vra?aš ?loveka k prsti in govoriš: »Vrnite se, ?loveški sinovi.« 4 Zakaj v tvojih o?eh je tiso? let kakor v?erajšnji dan, ki je minil, kakor no?na straža. 5 Ti jih razliješ, spanec bodo zjutraj, kakor trava, ki poganja: 6 zjutraj vzcvete in poganja, zve?er ovene in usahne. 7 Zares, zaradi tvoje jeze ginevamo, zaradi tvoje srditosti smo zmedeni. 8 Naše krivde postavljaš predse, našo skrivnost v lu? svojega obli?ja. 9 Zares, vsi naši dnevi se obra?ajo v tvoji besnosti, svoja leta kon?ujemo kakor vzdih. 10 Dni naših let je sedemdeset let, ?e smo krepki, osemdeset let, in njihova vihravost je muka in zlo, hitro mine in mi odletimo. 11 Kdo pozna mo? tvoje jeze, kako se te je treba bati, tvojo besnost? 12 Tako nam daj spoznati štetje naših dni, da pridemo do sr?ne modrosti. 13 Vrni se, GOSPOD! Doklej? Bodi usmiljen do svojih služabnikov! 14 Zjutraj nas nasiti s svojo dobroto, da bomo vriskali in se veselili vse svoje dni. 15 Razveseli nas kakor ob dneh, ko si nas tepel, ob letih, ko smo videli nesre?o. 16 Naj se pokaže tvoje delo tvojim služabnikom, tvoj sijaj nad njihovimi sinovi. 17 Milina Gospoda, našega Boga, naj bo nad nami! Delo naših rok utrdi nad nami, delo naših rok, utrdi ga!

WP-Bible plugin
.

Share

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.