Arhiv Značk: zapor

12. Frančišek – ječa 3

https://fbw.kreuzburg.de/cms/upload/grafiken/franz.jpg

Svetopisemski odlomek: Jn 20,19-29Jn 20,19-29
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Jezus se prikaže u?encem 19 Pod no? tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se u?enci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 20 In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. U?enci so se razveselili, ko so videli Gospoda. 21 Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je O?e mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 22 In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! 23 Katerim grehe odpustite, so jim odpuš?eni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« Jezus in Tomaž 24 Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvoj?ek, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. 25 Drugi u?enci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »?e ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 26 ?ez osem dni so bili njegovi u?enci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 27 Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 28 Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« 29 Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so za?eli verovati!«

WP-Bible plugin

Govori o Frančiškovi izročitvi Bogu. Izpostavi vprašanje čistosti.

[audio:12-jeca_3.mp3]

Preberi več 12. Frančišek – ječa 3

Share

6. Frančišek – ječa 2

https://www.sweetnightmare-nat.ednevnik.si/uploads/s/sweetnightmare/14990.jpg

Svetopisemski odlomek: Sir 29,8-13Sir 29,8-13
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Miloš?ina 8 Bodi velikodušen do reveža, ne puš?aj ga, da bi na vbogajme ?akal. 9 Zaradi zapovedi se zavzemaj za siromaka, ne puš?aj ga praznih rok, kadar je v pomanjkanju. 10 Bodi pripravljen porabiti srebrnike za brata in prijatelja, sicer jih bo pod kamnom uni?ila rja. 11 Ravnaj s svojim zakladom po zapovedih Najvišjega, tako ti bo bolj koristil kakor zlato. 12 V svoje zakladnice zaklepaj usmiljenost, ta te bo rešila iz vsakršne nesre?e; 13 bolje kakor trden š?it in težko kopje se bo zate bojevala proti sovražniku.

WP-Bible plugin

Govori o pubertetniški trmi, uporništvu do očetovega načina življenja. Vprašanje uboštva.

[audio:6-jeca_2.mp3]

Preberi več 6. Frančišek – ječa 2

Share

3. Frančišek – ječa 1

https://www.asgmedia.it/immagini/Foto/carcere.jpg

Svetopisemski odlomek: Jer 37,11-21Jer 37,11-21
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Jeremija v zaporu 11 Ko je kaldejska vojska zaradi faraonove vojske odrinila izpred Jeruzalema, 12 se je Jeremija odpravil iz Jeruzalema na pot v Benjaminovo deželo, da bi tam pri svojcih dobil svoj dedni delež. 13 Ko je prišel do Benjaminovih vrat, je stal tam stražnik po imenu Jirijá, Šelemjájev sin in Hananjájev vnuk. Prijel je preroka Jeremija, reko?: »H Kaldejcem ho?eš prebežati.« 14 Jeremija je rekel: »Ni res, no?em prebežati h Kaldejcem.« Jirijá pa ga ni maral poslušati. Prijel je Jeremija in ga odpeljal k višjim uradnikom. 15 Višji uradniki so se razjezili nad Jeremijem, ga dali pretepsti in ga zaprli v hiši pisarja Jonatana, ki so jo naredili za zapor. 16 Tako je Jeremija prišel v obokano je?o. Tam je ostal dolgo ?asa. Pogovor s kraljem 17 Potem je kralj Sedekíja poslal ponj. V svoji hiši ga je na skrivnem vprašal in rekel: »Ali je kakšna beseda od GOSPODA?« Jeremija je rekel: »Je« in dostavil: »V roke babilonskega kralja boš izro?en.« 18 Jeremija je še rekel kralju Sedekíju: »Kaj sem se pregrešil proti tebi, proti tvojim služabnikom in proti temu ljudstvu, da ste me vrgli v je?o? 19 Kje so vaši preroki, ki so vam prerokovali in rekli: ›Babilonski kralj ne bo prišel nad vas in nad to deželo?‹ 20 In zdaj poslušaj, prosim, moj gospod kralj! Naj moja prošnja pride pred tebe: Ne pošiljaj me nazaj v hišo pisarja Jonatana, da tam ne umrem.« 21 Kralj Sedekíja je ukazal, naj Jeremija zaprejo v stražnem dvoru in dajali so mu hleb kruha iz Pekovske ulice na dan, dokler ni zmanjkalo kruha v mestu. Tako je Jeremija ostal v stražnem dvoru.

WP-Bible plugin

Pripoved o Frančiškovi prvi ječi – v Perugii. Ječa mu odpre oči za svet okoli njega. Kot otroku, ki spozna, da obstaja svet tudi zunaj njegove sobe in stanovanja. Ni vse v časti in slavi. Vprašanje pokorščine.

[audio:3-jeca_1.mp3]

Preberi več 3. Frančišek – ječa 1

Share