Arhiv Značk: Uvodnik BF

Spremembe

Gospod naj ti podari mir!

Spoštljiv odnos sv. Frančiška do duhovnikov izhaja iz dejstva, da po njihovih rokah in izgovarjanju posvetilnih besed na oltar stopa Jezus sam. In zato jih želi spoštovati in jim biti pokoren. Kako na pomen duhovnikov gledamo Frančiškovi bratje in sestre, si preberite v razmišljanju sestre Barbare in brata Mateja.

V nadaljevanju lahko vidimo vlogo in pomen duhovnika kot teologa, oznanjevalca in pričevalca, o čemer nam spregovorijo razmišljanja papeža Benedikta XVI. o sv. Antonu Padovanskem, p. Pepija Lebrehta o misijonarjenju in p. Janeza Šamperla o duhovni asistenci pri FSR.

Besede mičejo, zgledi vlečejo – kako živeti svoje krščanstvo in hojo po zgledu sv. Frančiška v svetu, ki se spreminja. Poglejmo si primer Danteja Alighierija, ki je živel v burnih časih visokega srednjega veka v Italiji.

[singlepic id=110 w=320 h=240 float=right]Dandanes pa se na izzive časa pripravljamo tudi z duhovnimi vajami in raznimi srečanji, ki nas oblikujejo in nam pomagajo izbirati prave poteze. Prepričajte se, kako so se imeli na duhovnem vikendu bratje in sestre FSR ter kako je bilo na srečanju FSR in festivalu FO in FRAME na Ptujski gori.

Neprestane spremembe v svetu nas na nek način silijo v iskanje novih načinov. Ne moremo in ne smemo se preveč konzervirati ali upločeviniti. Več o tem pa preberite v prispevku p. Jerneja Kurinčiča.

Potovanje je način preživljanja časa o čemer lahko vedno znova prebiramo v rubriki Sveta dežela, ki tokrat spregovori o romanju v Makedonijo in Bolgarijo.

Spremembe so torej potrebne in govorijo o živosti. To poletje so spremembe doletele tudi našo in vašo revijo Brat Frančišek, saj vlogo glavnega in odgovornega urednika prevzema dosedanji sodelavec v rubriki Pravičnost in mirp. Jernej Kurinčič. Ob tem se najprej zahvaljujem vsem bralcem in bralkam za dosedanjo podporo pri delu, njemu pa želim uspešno vodenje revije!1

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo Brat Frančišek lahko preberete tudi na svetovnem spletu. []
Share

Biti kruh

Gospod naj ti podari mir!

Vsak človek naj bo v strahu,
ves svet naj trepeče
in nebo naj se raduje,
kadar je na oltarju
v duhovnikovih rokah Kristus,
Sin živega Boga.
O čudovita visokost
in pretresljiva ljubeznivost!
O vzvišena ponižnost!
O ponižna vzvišenost,
da se Gospod vesoljstva,
Bog in Božji Sin
tako poniža,
da se zaradi našega zveličanja
skrije pod neznatnim koščkom kruha!
(Iz Pisma celotnemu redu)

Sv. Frančišek je globoko doumel, kaj pomeni sv. maša – evharistija, zahvala. Starodavni izraz  – lomljenje kruha – pa dobi pri Frančišku še čisto otipljiv pomen. Jezus stopi med nas v neznatnem koščku kruha. Da se razlomiti za nas. In se lomi za nas še danes.

[singlepic id=109 w=320 h=240 float=right]Košček svojega dojemanja Jezusove daritve sta nam v svojem razmišljanju o sv. maši razodela tudi s. Urša in br. Ambrož. Papežev pogled na sv. Frančiška in njegov pomen za vso Cerkev pa moremo razbrati iz razmišljanja, ki ga je imel na eni od letošnjih avdienc. Sv. Frančišek je bil pozoren do vseh drobtinic Cerkve. In jih je zbiral skupaj, da se ne bi kakšna izgubila.

»Na tešče piti vino« pa je še eno izmed poimenovanj za mašno daritev. O tem nam spregovori dolgoletni misijonar p. Hugo, ki sedaj deluje v Južni Ameriki.

Da pridemo do kruha, je potrebna dolga pot, od oranja, sejanja in žetve do mletja, gnetenja in peke. Ob volilnem kapitlju bratov frančiškanov je bilo moč opaziti posamezne prvine omenjenih postopkov in izvoljeno je bilo novo vodstvo, pred katerim je najprej razvojna stopnja oranja in sejanja.

O okusih se sicer ne razpravlja, kot pravi že star latinski pregovor: De gustibus non est disputandum, pa vendar je »okus frančiškovske svetosti v FSR sočen, svež in moderen«, kot pravi br. Jaro v pogovoru za našo revijo.1
Kot bi bili razdrobljeni, pa zopet skupaj zbrani in zgneteni – srečanje goriškega in novogoriškega bratstva FSR ob skrivnosti jaslic.

Zaradi ovce, pa ne tiste pri jaslicah, je bilo življenje malega Giotta čisto drugačno, saj ga je v svojo šolo vzel Cimabue. Še bolj se je spremenilo, ko je stopil v šolo sv. Frančiška.

Veliki četrtek, ki velja za začetek obhajanja sv. evharistije, ko je Jezus pri zadnji večerji vzel kruh in vino in ju dal svojim učencem, nas s svojo vsebino usmerja tudi k ponižnosti. Jezus je svojim učencem umil noge. Ob teh skrivnostih so razmišljali na srečanjih mariborske in ljubljanske pokrajine FSR. Eni o mizi, drugi o nogah.

In kaj takrat, ko se ti nič ne da, ko zapadeš v nihilizem. Odgovore na to so našli na duhovnih vajah Frančiškove mladine.
Jezus pravi: Ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi (prim. Lk 22,42Lk 22,42
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

42 »O?e, ?e ho?eš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi.«

WP-Bible plugin
). Pokaže nam način, kako naj zavestno in odgovorno vstopamo v življenje in sprejemamo izzive. Seveda ob tem ne smemo pozabiti na uboge in obrobne. V ospredju morata biti pravičnost in resnica. Jezusov kruh je za vse!

Nadrobimo si vsak dan njegovega kruha – besede in evharistije – in sami postajajmo kruh za svojo okolico!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo Brat Frančišek lahko preberete tudi na svetovnem spletu. []
Share

Darovanje – kruh in vino

Gospod naj ti podari mir!

»In kakor so oni ob gledanju na njegovo človeško naravo videli samo to njegovo človeško naravo, vendar pa so verovali, da je Bog, ko so ga gledali z duhovnimi očmi, tako naj tudi mi, ko na kruh in vino gledamo s telesnimi očmi, sprevidimo in trdno verujemo, da sta to njegovo živo in resnično najsvetejše telo in kri« (Frančiškovi opomini 1,20-21).

Sv. Frančišek nas na čudovito preprost način uvede v skrivnost naše vere. Jezusova resnična in trajna navzočnost v kruhu in vinu, ki sta sad zemlje in dela človeških rok, je dar vsem nam, ki ga nismo mogli zreti v človeški naravi. Postal je Emanuel – Bog z nami – da bi mi mogli ostati vedno z Njim.

»Očetova volja pa je bila, da bi njegov blagoslovljeni in slavni Sin, katerega nam je dal in ki je bil rojen za nas, daroval samega sebe s svojo krvjo na oltarju križa v žrtev in daritev, ne zaradi sebe, po katerem je vse nastalo, temveč za naše grehe; in zapustil nam je zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah« (Pismo vsem kristjanom 11-13).

Jezus ostaja navzoč med nami ravno po svoji daritvi. Vsak dan se v njegov spomin zbiramo pri evharistični daritvi, ko med nas prihaja v podobi kruha in vina. Vse to zato, da bi mi postajali vedno bolj podobni njemu.

[singlepic id=102 w=320 h=240 float=left]Evharistična daritev je temeljnega pomena tudi v misijonskih krajih, kjer je znamenje odločitve za Kristusa. Preberite razmišljanje dolgoletnega misijonarja p. Pepija Lebrehta o evharistiji v misijonih.

Ko stopamo po poti za Kristusom po zgledu sv. Frančiška, lahko še na poseben način živimo bratstvo in sestrinstvo. Velika Frančiškova družina bratov in sester je medsebojno povezana ne samo po svojem ustanovitelju, ampak tudi po medsebojnem sodelovanju. O duhovni asistenci pri FSR je spregovoril pokrajinski duhovni asistent p. Mihael S. Vovk.

Daritev in pogovor o evharistiji pa ni samo domena starejših, saj o tem marsikaj vedo tudi otroci. Pokukajte v dogajanje, ki se je vršilo na duhovnih vikendih Frančiškovih otrok vseh treh regij.

Kruh in vino sta temeljni sestavini za obhajanje sv. maše, ne smemo pa pozabiti niti na vodo, ki jo tudi uporabljamo pri darovanju. Ponazarja Jezusovo človeško naravo ter simbolično izmitje krivde in očiščenje grehov. O vodi lahko več preberete v prispevku p. Jerneja Kurinčiča.
Vodo pa uporabljamo tudi za blagoslavljanje, čemur smo bili priče ob blagoslovitvi novih prostorov Komisariata za Sveto deželo ter Društva prijateljev Svete dežele.

Koliko vode je skrito v snegu in ledu Alp so lahko občudovali udeleženci in udeleženke romarskega izleta z različnimi vlaki po švicarskih Alpah. Utrinke z visokogorske železnice je za vas pripravila ena izmed udeleženk.

Ob mrazu, ki smo ga doživljali v minulih tednih smo si lahko predstavljali kako je na daljnem severu. Delček tega pa lahko preberemo v zapisu o severnem siju in poti do tja.

Krepko smo že zakorakali v novo leto, začeli postni čas in se pripravljamo na praznik odrešenja – Veliko noč. Vsem bralkam in bralcem revije Brat Frančišek želim dobro pripravo in doživet praznik Jezusovega vstajenja!

Ob tem se še enkrat zahvaljujem vsem, ki ste že podprli izhajanje revije1 s svojimi darovi, obenem pa prosim vse, da nam še naprej stojite ob strani. Svoje darove lahko nakažete na račun Frančiškovega svetnega reda: SI56-2420-1900-4608-820 (pri plačilu se sklicujte na 00 700-10). Bog povrni!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo Brat Frančišek najdete tudi na svetovnem spletu. []
Share

Rojstvo

Gospod naj ti podari mir!

»Če je torej tolik in takšen Gospod, ki je prišel v naročje Device, hotel nastopati na svetu kot zaničevan, reven in ubog človek, da bi ljudje – ki so bili tako ubogi in revni, tako pogreznjeni v trpljenje zaradi prevelikega pomanjkanja nebeške hrane – postali v njem bogati v posesti nebeškega kraljestva, tedaj se silno radujte in veselite, polni silnega duhovnega veselja in radosti« (Prvo Klarino pismo Neži Praški 1-21).

Tako sv. Frančišek kot sv. Klara sta se vedno znova veselila praznika Jezusovega rojstva. To veliko skrivnost, da je Bog za nas postal nebogljen človek, sta skušala na čim bolj razumljiv način približati vsem ljudem. Tako so nastale tudi jaslice, ki na prisrčen način pričarajo božično vzdušje.

[singlepic id=101 w=320 h=240 float=right]Ob prazniku Jezusovega rojstva, vam lahko predstavimo tudi novo podobo naše in vaše revije Brat Frančišek.1

V letošnjem letu vam želimo predstaviti Frančiškov odnos do evharistije. Tako se bomo najprej srečali s skrivnostjo Jezusovega učlovečenja, ki je vstopno mesto za razumevanje velikega daru odrešenja.

Da bi se čim več ljudi zavedalo tega odrešenjskega daru, skrbijo naši misijonarji, ki se ne ustrašijo niti visokih in odmaknjenih krajev na drugih celinah. Pa ne samo drugod, tudi pri nas je vedno znova potrebno ozaveščanje o božji ljubezni in usmiljenju.

Na poseben način se novega leta veselijo tudi bratje minoriti na Ptujski Gori, kjer je ob 600-letnici svetišča Marijina božjepotna cerkev dobila naziv bazilika.

Veselimo se lahko tudi novega vodstva FSR, ki je bilo izvoljeno na volilnem kapitlju na Ljubelju.

Rojstvo je gotovo blizu tudi mladim v Novi gorici, ki se jim je rodila skupina Frančiškovih otrok. Poglejte kako se tega veselijo.

V rojstni kraj sv. Frančiška je z velikim veseljem in pričakovanjem romalo vodstvo Frančiškovih otrok in mladine, ki si je na svoji strokovni ekskurziji ogledalo tudi San Giovanni Rotondo, kjer je deloval sv. pater Pij.

Veselje in radost pa na žalost nista prisotna povsod po svetu, saj nasilje, trpljenje in revščina v mnogih predelih sveta udrihajo po ljudeh. Proti temu se skušajo boriti na različne načine, poskusimo tudi mi – s preprostim vprašanjem: »Kdo je pa moj bližnji?«

Odgovor sv. Frančiška je bil jasen – vse stvarstvo mu je bilo blizu. Kako pa mi znamo sodelovati s svojim okoljem, z ljudmi, … ?

Ob koncu bi se rad zahvalil vsem, ki ste kakorkoli podprli izhajanje revije v minulem letu, priporočam pa se za podporo tudi v prihodnje. Bog povrni!

Naj nas skrivnost Jezusovega učlovečenja napolni z veseljem in močjo, da bomo mogli v tem svetu biti dobri in dejavni v medsebojni ljubezni in spoštovanju!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo lahko prelistate tudi na svetovnem spletu. []
Share