Arhiv Značk: reklama

Presenečenje

Življenje je skupek presenečenj. Nekatera so lepa in prijetna, druga spet bi najraje čim prej pozabili.

Sam sem doživel že veliko lepih in spodbudnih presenečenj, bodisi pri delu z mladimi, bodisi pri osebnem napredovanju na različnih področjih.

Pri pregledovanju pošte pa sem naletel na zanimiv video, ki predstavlja res lepo presenečenje. ne samo za tiste v letališki čakalnici, ampak tudi za vse, ki si lahko ogledamo videoposnetek.

https://www.youtube.com/watch?v=RgZuHlDuulk

Sedaj moram pa resno razmislit, kdaj bom šel v gledališče. Nameraval sem iti gledat izredno monodramo Jamski človek, pa nisem uspel najti primernega termina.

Imate kakšen predlog?

Share

Emanuel, Emanuel

Gospod na ti podari mir!

»Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel,« … kolikokrat sem si mrmral verze himne svetovnega dne mladih iz leta 2000. Velikokrat tudi nezavedno, preprosto ponavljajoč: »Emanuel, Emanuel!«
Ja in je res! Res je Bog z nami, kar pomeni Emanuel. Tako je namreč napovedal že prerok Izaija (prim. Iz 7,14Iz 7,14
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

14 Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, mladenka bo spo?ela in rodila sina in mu dala ime Emanuel.

WP-Bible plugin
) in ponovil evangelist Matej (prim. Mt 1,23Mt 1,23
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

23 Glej, devica bo spo?ela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami.

WP-Bible plugin
).
Božični prazniki so nam znova ozavestili veliko skrivnost Boga, ki je za nas postal človek, ki je prišel med nas in med nami prebival (prim Jn 1,1-18Jn 1,1-18
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

EVANGELIJ PO JANEZU UVOD Beseda se je u?love?ila 1 1 V za?etku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. 2 Ta je bila v za?etku pri Bogu. 3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo ni?, kar je nastalo. 4 V njej je bilo življenje in življenje je bilo lu? ljudi. 5 In lu? sveti v temi, a tema je ni sprejela. 6 Bil je ?lovek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 7 Prišel je zavoljo pri?evanja, da bi pri?eval o lu?i, da bi po njem vsi sprejeli vero. 8 Ni bil on lu?, ampak pri?eval naj bi o lu?i. 9 Resni?na lu?, ki razsvetljuje vsakega ?loveka, je prihajala na svet. 10 Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. 11 V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. 12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala mo?, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 13 in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. 14 In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veli?astvo, veli?astvo, ki ga ima od O?eta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 15 Janez je pri?eval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« 16 Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. 17 Postava je bila namre? dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 18 Boga ni nikoli nih?e videl; edinorojeni Bog, ki biva v O?etovem naro?ju, on je razložil.

WP-Bible plugin
).

[singlepic id=1 w=320 h=240 float=right]Drage bralke in bralci, med Vas je prišla tudi prva številka prenovljene revije Brat Frančišek.1 V letu 2009 bo zaznamovana z 800-letnico začetka Frančiškovega načina življenja.
Frančiškov zgled, njegov pristni evangeljski duh in njegove prepričevalne besede, so nekatere tako prevzele, da so se že po nekaj dneh odločili, da se mu pridružijo in sprejmejo njegov način življenja. Prvi, ki se mu je pridružil, je bil bogat in ugleden trgovec iz Assisija, Bernard da Quintavalle. Kmalu se jima je pridružil tudi pravnik Peter Cattani.
S tema dvema bratoma je šel Frančišek 16. aprila 1209 v asiško cerkev sv. Nikolaja, kjer so prosili duhovnika, naj jim trikrat odpre evangeljsko knjigo. Vsakokrat se jim je odprla na mestu, kjer govori o poslanstvu apostolov in njihovem uboštvu. Frančišek se je ves vesel zahvalil Bogu, ki je v njemu in njegovima bratoma začrtal pot evangeljskega uboštva. Obrnil se je k bratoma in jima rekel: »Brata, to je naše življenje in naše vodilo, kakor tudi vseh tistih, ki hočejo stopiti v našo družbo. Pojdita torej in spolnita, kar sta slišala.« To je bil dan ustanovitve reda manjših bratov.

V letošnjih številkah vam bomo skušali približati posamezne elemente iz Frančiškovega življenja. Začeli bomo s Frančiškovim srečanjem s Križanim pri sv. Damijanu. Razmišljanje o tem je zapisal frančiškan p. Robert Bahčič.
V vsaki številki vam bomo predstavili enega duhovnega asistenta pri FSR. Eno temeljnih poslanstev Frančiškovega prvega reda je tudi duhovna oskrba bratov in sester FSR. Tokrat bo pred vami minorit p. Martin Gašparič.
Ne bomo šli niti mimo generalnega kapitlja FSR in pokrajinskih kapitljev, ki so prinesli novega vetra v pokrajinske svete. Več o tem si preberite v nadaljevanju.

Ob koncu želim vsem veliko blagoslova v novem letu in naj skrivnost božičnih praznikov še dolgo odmeva v naših življenjih, predvsem pa se zavedajmo, da je Bog vedno z nami!

Vse dobro!

__________________________
  1. Preberete jo lahko tudi v spletni obliki. []
Share