Arhiv Značk: FSR

Biti kruh

Gospod naj ti podari mir!

Vsak človek naj bo v strahu,
ves svet naj trepeče
in nebo naj se raduje,
kadar je na oltarju
v duhovnikovih rokah Kristus,
Sin živega Boga.
O čudovita visokost
in pretresljiva ljubeznivost!
O vzvišena ponižnost!
O ponižna vzvišenost,
da se Gospod vesoljstva,
Bog in Božji Sin
tako poniža,
da se zaradi našega zveličanja
skrije pod neznatnim koščkom kruha!
(Iz Pisma celotnemu redu)

Sv. Frančišek je globoko doumel, kaj pomeni sv. maša – evharistija, zahvala. Starodavni izraz  – lomljenje kruha – pa dobi pri Frančišku še čisto otipljiv pomen. Jezus stopi med nas v neznatnem koščku kruha. Da se razlomiti za nas. In se lomi za nas še danes.

[singlepic id=109 w=320 h=240 float=right]Košček svojega dojemanja Jezusove daritve sta nam v svojem razmišljanju o sv. maši razodela tudi s. Urša in br. Ambrož. Papežev pogled na sv. Frančiška in njegov pomen za vso Cerkev pa moremo razbrati iz razmišljanja, ki ga je imel na eni od letošnjih avdienc. Sv. Frančišek je bil pozoren do vseh drobtinic Cerkve. In jih je zbiral skupaj, da se ne bi kakšna izgubila.

»Na tešče piti vino« pa je še eno izmed poimenovanj za mašno daritev. O tem nam spregovori dolgoletni misijonar p. Hugo, ki sedaj deluje v Južni Ameriki.

Da pridemo do kruha, je potrebna dolga pot, od oranja, sejanja in žetve do mletja, gnetenja in peke. Ob volilnem kapitlju bratov frančiškanov je bilo moč opaziti posamezne prvine omenjenih postopkov in izvoljeno je bilo novo vodstvo, pred katerim je najprej razvojna stopnja oranja in sejanja.

O okusih se sicer ne razpravlja, kot pravi že star latinski pregovor: De gustibus non est disputandum, pa vendar je »okus frančiškovske svetosti v FSR sočen, svež in moderen«, kot pravi br. Jaro v pogovoru za našo revijo.1
Kot bi bili razdrobljeni, pa zopet skupaj zbrani in zgneteni – srečanje goriškega in novogoriškega bratstva FSR ob skrivnosti jaslic.

Zaradi ovce, pa ne tiste pri jaslicah, je bilo življenje malega Giotta čisto drugačno, saj ga je v svojo šolo vzel Cimabue. Še bolj se je spremenilo, ko je stopil v šolo sv. Frančiška.

Veliki četrtek, ki velja za začetek obhajanja sv. evharistije, ko je Jezus pri zadnji večerji vzel kruh in vino in ju dal svojim učencem, nas s svojo vsebino usmerja tudi k ponižnosti. Jezus je svojim učencem umil noge. Ob teh skrivnostih so razmišljali na srečanjih mariborske in ljubljanske pokrajine FSR. Eni o mizi, drugi o nogah.

In kaj takrat, ko se ti nič ne da, ko zapadeš v nihilizem. Odgovore na to so našli na duhovnih vajah Frančiškove mladine.
Jezus pravi: Ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi (prim. Lk 22,42Lk 22,42
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

42 »O?e, ?e ho?eš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi.«

WP-Bible plugin
). Pokaže nam način, kako naj zavestno in odgovorno vstopamo v življenje in sprejemamo izzive. Seveda ob tem ne smemo pozabiti na uboge in obrobne. V ospredju morata biti pravičnost in resnica. Jezusov kruh je za vse!

Nadrobimo si vsak dan njegovega kruha – besede in evharistije – in sami postajajmo kruh za svojo okolico!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo Brat Frančišek lahko preberete tudi na svetovnem spletu. []
Share

Bolečina in ljubezen

Gospod naj ti podari mir!

“O, Gospod Jezus Kristus,” je zavzdihnil Frančišek, ki je klečal pred votlino in gledal proti izhodu, kjer so se razgibale megle in je dan silil na zemljo, “prosim te, da mi podariš dve milosti, preden umrjem. Najprej te prosim, da bi do dna občutil v svoji duši in na svojem telesu tisto bolečino, ki si jo ti, o mili Jezus, prestal v svojem bridkem trpljenju. In potem te prosim, da bi se moje srce, kolikor je le mogoče, napojilo s tisto brezmejno ljubeznijo, ki je razvnela tebe, Sina Božjega, in te prisilila, da si tako vdano toliko pretrpel za nas grešnike.” (M. Kmetova, Sveti Frančišek Asiški, 217-219)

La Verna ali Alverna je Frančiškov kraj, ki me poleg Carcerija, Sv. Damijana in Porcijunkole najbolj nagovarja. Z gozdom zaraščena gora, na pobočjih katere je tako rad molil in premišljeval sv. Frančišek, je še danes kraj, kjer mladi in stari z vsega sveta iščejo svojo duhovno podobo.

Sv. Frančišek si je želel dvoje: doživeti Kristusovo bolečino in ljubezen. Zaznamovan s Kristusovimi ranami je to na pristen način tudi izkusil.

Podobno bi lahko rekli tudi o sv. Klari, ki je v vsakodnevni adoraciji za štirimi stenami samostana podoživljala Kristusovo bolečino, ko ni mogel premikati pribitih rok in nog, je pa ljubeče gledal in odpuščal njim, ki so ga pribili.

Več o pomenu in vlogi sv. Klare pa lahko preberete v pismu generalnega ministra manjših bratov ob njenem prazniku.

Na svojski način sledijo sv. Frančišku in sv. Klari tudi pod Južnim križem. O svojem delu v Avstraliji nam pripoveduje frančiškan p. Ciril A. Božič, ki deluje med slovenskimi izseljenci v Melbournu.

Sveža izkušnja srečanja s Križanim pa odseva iz dveh letošnjih novomašnikov, ki izhajata iz Frančiškovega I. reda. Več o njiju izluščite iz njunih pričevanj.

[singlepic id=77 w=320 h=240 float=left]Romanje v Assisi pa seveda ni namenjeno samo posameznikom, ampak tudi družinam. Ob letošnjem jubileju 800-letnice Frančiškovega vodila, je bilo več tovrstnih romanj, o enem izmed njih pa lahko preberete tudi v tej številki revije Brat Frančišek1.

Frančiškov svetni red je dejaven tudi čez poletje, ko imajo od vzhoda do zahoda redna pokrajinska srečanja. O svojih pogledih na duhovno asistenco pri FSR, pa nam spregovori kapucin br. Klemen Verdev.

Počitniški čas je seveda pisan na kožo otrokom in mladim, ki uživajo brezskrbne dni brez pouka. Njim je namenjen Frančiškov tabor, ki so ga bratje frančiškani skupaj z manjšimi sestrami pripravili v Grgarju pod Sveto Goro.

Pred praznikom sv. Frančiška pa poglejmo še na njegov zgled reševanja sporov. Tudi današnji čas je namreč zasičen z neprestanim ogrožanjem, saj ljudje drug do drugega velikokrat ne znamo biti človeški. Preberite razmišljanje frančiškana p. Jerneja Kurinčiča z naslovom: Ogrožanje in sožitje.

Kljub neprestanemu ogrožanju in neuspelim poskusom sožitja v Sveti deželi, pa množice romarjev nezadržno stopajo po poteh, po katerih je stopala tudi Jezusova noga. Pridružite se jim!

Vsem želim dobro pripravo na prihajajoči praznik sv. Frančiška in naj nas njegova priprošnja in zgled vodita k zvestejši hoji za Kristusom!

Vse dobro!

__________________________
  1. Preberete jo lahko tudi na svetovnem spletu. []
Share

Pri Porciunkuli

Gospod naj ti podari mir!

»Ko je bil blaženi Frančišek že poln milosti Svetega Duha, je iz gozda, ki je obdajal Porciunkulo in v katerega so hodili pogosto molit, poklical k sebi šest omenjenih bratov in jim prerokoval prihodnost. Rekel je: “Predragi bratje, premišljujmo svojo poklicanost! Bog nas je poklical v svojem velikem usmiljenju ne samo za naše rešenje, ampak za rešenje mnogih. Iti moramo po svetu in moramo bolj z zgledom kakor z besedo opominjati ljudi, naj delajo pokoro za svoje grehe in naj se spominjajo božjih zapovedi. Ne bojte se, ker ste na videz majhni in nevedni! Raje pogumno oznanjujte pokoro s preprostimi besedami! Zaupajte v Boga, ki je svet premagal! Po svojem Duhu bo govoril po vas in v vas, da bi opominjali vse, naj se spreobrnejo k njemu in izpolnjujejo njegove zapovedi. Naleteli boste na nekatere verne, krotke in blage ljudi, ki bodo radostno sprejeli vas in vaše besede; še več bo drugih, nevernih, prevzetnih in bogokletnih, ki bodo zasramovali vas in to, kar boste govorili. Pripravite se torej, da boste vse to potrpežljivo in ponižno prenašali v svojih srcih!”« (Legenda treh tovarišev, 36).

[singlepic id=4 w=320 h=240 float=left]Besede sv. Frančiška so aktualne tudi danes. Vedno znova smo poslani, da s svojim zgledom, s svojim življenjem in oznanjevanjem, ljudem približujemo podobo Boga.

In kakšen je odziv na naše pričevanje? Ali smo Jezusove priče? Ali s svojim življenjem kažemo, kako nas Bog ljubi?

Vztrajajmo in si prizadevajmo, da bomo s svojim življenjem in delom v tem svetu prepoznani kot tisti, ki želimo po zgledu sv. Frančiška narediti svet boljši.

K temu nas usmerjajo tudi prispevki v pričujoči številki revije Brat Frančišek,1 ki med drugim prinaša tudi zaključke z minulega generalnega kapitlja FSR.

Obenem bi se rad zahvalil vsem, ki ste podprli izhajanje naše revije s prostovoljnimi prispevki. Bog vam povrni!

Vse dobro!

__________________________
  1. V spletni obliki jo najdete tukaj. []
Share

Emanuel, Emanuel

Gospod na ti podari mir!

»Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel,« … kolikokrat sem si mrmral verze himne svetovnega dne mladih iz leta 2000. Velikokrat tudi nezavedno, preprosto ponavljajoč: »Emanuel, Emanuel!«
Ja in je res! Res je Bog z nami, kar pomeni Emanuel. Tako je namreč napovedal že prerok Izaija (prim. Iz 7,14Iz 7,14
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

14 Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, mladenka bo spo?ela in rodila sina in mu dala ime Emanuel.

WP-Bible plugin
) in ponovil evangelist Matej (prim. Mt 1,23Mt 1,23
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

23 Glej, devica bo spo?ela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami.

WP-Bible plugin
).
Božični prazniki so nam znova ozavestili veliko skrivnost Boga, ki je za nas postal človek, ki je prišel med nas in med nami prebival (prim Jn 1,1-18Jn 1,1-18
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

EVANGELIJ PO JANEZU UVOD Beseda se je u?love?ila 1 1 V za?etku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. 2 Ta je bila v za?etku pri Bogu. 3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo ni?, kar je nastalo. 4 V njej je bilo življenje in življenje je bilo lu? ljudi. 5 In lu? sveti v temi, a tema je ni sprejela. 6 Bil je ?lovek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 7 Prišel je zavoljo pri?evanja, da bi pri?eval o lu?i, da bi po njem vsi sprejeli vero. 8 Ni bil on lu?, ampak pri?eval naj bi o lu?i. 9 Resni?na lu?, ki razsvetljuje vsakega ?loveka, je prihajala na svet. 10 Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. 11 V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. 12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala mo?, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 13 in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. 14 In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veli?astvo, veli?astvo, ki ga ima od O?eta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 15 Janez je pri?eval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« 16 Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. 17 Postava je bila namre? dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 18 Boga ni nikoli nih?e videl; edinorojeni Bog, ki biva v O?etovem naro?ju, on je razložil.

WP-Bible plugin
).

[singlepic id=1 w=320 h=240 float=right]Drage bralke in bralci, med Vas je prišla tudi prva številka prenovljene revije Brat Frančišek.1 V letu 2009 bo zaznamovana z 800-letnico začetka Frančiškovega načina življenja.
Frančiškov zgled, njegov pristni evangeljski duh in njegove prepričevalne besede, so nekatere tako prevzele, da so se že po nekaj dneh odločili, da se mu pridružijo in sprejmejo njegov način življenja. Prvi, ki se mu je pridružil, je bil bogat in ugleden trgovec iz Assisija, Bernard da Quintavalle. Kmalu se jima je pridružil tudi pravnik Peter Cattani.
S tema dvema bratoma je šel Frančišek 16. aprila 1209 v asiško cerkev sv. Nikolaja, kjer so prosili duhovnika, naj jim trikrat odpre evangeljsko knjigo. Vsakokrat se jim je odprla na mestu, kjer govori o poslanstvu apostolov in njihovem uboštvu. Frančišek se je ves vesel zahvalil Bogu, ki je v njemu in njegovima bratoma začrtal pot evangeljskega uboštva. Obrnil se je k bratoma in jima rekel: »Brata, to je naše življenje in naše vodilo, kakor tudi vseh tistih, ki hočejo stopiti v našo družbo. Pojdita torej in spolnita, kar sta slišala.« To je bil dan ustanovitve reda manjših bratov.

V letošnjih številkah vam bomo skušali približati posamezne elemente iz Frančiškovega življenja. Začeli bomo s Frančiškovim srečanjem s Križanim pri sv. Damijanu. Razmišljanje o tem je zapisal frančiškan p. Robert Bahčič.
V vsaki številki vam bomo predstavili enega duhovnega asistenta pri FSR. Eno temeljnih poslanstev Frančiškovega prvega reda je tudi duhovna oskrba bratov in sester FSR. Tokrat bo pred vami minorit p. Martin Gašparič.
Ne bomo šli niti mimo generalnega kapitlja FSR in pokrajinskih kapitljev, ki so prinesli novega vetra v pokrajinske svete. Več o tem si preberite v nadaljevanju.

Ob koncu želim vsem veliko blagoslova v novem letu in naj skrivnost božičnih praznikov še dolgo odmeva v naših življenjih, predvsem pa se zavedajmo, da je Bog vedno z nami!

Vse dobro!

__________________________
  1. Preberete jo lahko tudi v spletni obliki. []
Share