Arhiv Značk: Uvodnik BF

Smrt ali življenje?

Gospod naj ti podari mir!

… če častimo grob, v katerem je nekaj časa počival; kako svet, pravičen in vreden mora biti tisti, kateri njega, ki ne bo več umrl, ampak bo večno živel in je poveličan ter ga »želijo videti angeli«, drži v rokah, ga prejema s srcem in usti in ga daje drugim, da ga prejemajo. (Frančiškovo pismo celotnemu redu 1,21-22)

Jezusov grob je bil »poln« le tri dni. Potem je vstal od mrtvih. S svojim trpljenjem in smrtjo nas je odrešil in večno zveličal.

V teh novembrskih dneh se spominjamo in prosimo za naše rajne, da bi bili le-ti deležni božjega usmiljenja. Ob tem so pomenljive besede apostola Pavla v Pismu Rimljanom: »Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, več ne umre; smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu« (Rim 6,3-5.8-10Rim 6,3-5.8-10
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

3 Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krš?eni v Kristusa Jezusa, krš?eni v njegovo smrt? 4 S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v mo?i O?etovega veli?astva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. 5 ?e smo namre? z njim zraš?eni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. 8 ?e pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, 9 saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, ve? ne umre; smrt nad njim nima ve? oblasti. 10 Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu.

WP-Bible plugin
).

Razlog našega upanja je življenje, ki nam ga naklanja božje usmiljenje. Sv. Frančišek je na čudovit način pokazal svoje navdušenje nad Jezusovim odrešenjem in je to z vsem srcem oznanjal ljudem. Smisel in pomen Jezusovega groba ni v trpljenju in smrti, ampak v dejstvu vstajenja in odrešenja.

Tovrstna zavest pripomore tudi k lažji odločitvi za tesnejšo hojo za Kristusom, o čemer nam pričajo tudi vsi, ki odgovorijo na božji klic redovniškega poslanstva. Služenje Bogu v vsakdanjem življenju, doma ali v misijonih, je tako vedno odraz prepričanosti v božjo previdnost.

[singlepic id=78 w=320 h=240 float=left]Da je tovrstna zavest še živa, nam pričajo vsi bratje in sestre, ki se odločajo svoje življenje posvetiti Bogu. V nadaljevanju revije1 lahko preberete utrinke iz slovesnih in prvih obljub ter misijonskega poslanstva.

Misijonska zavest in poslanstvo pričata tudi o velikem čutu do tistih, ki Jezusa Kristusa še ne poznajo, ki ne poznajo veselega oznanila evangelija. Evangelij, ki je vodilo in življenje za vse Frančiškove brate in sestre, nas spodbuja k odgovorni drži do vsega stvarstva, družbe in okolja v katerem se nahajamo.

Sv. Frančišek je ob smrtni uri želel začutiti sestro Zemljo in biti nanjo položen brez vsega. Želel je biti v pristnem stiku z okoljem, s stvarstvom, s Stvarnikom. To naj bo vodilo tudi nam vsem, da bi v teh dneh, ko se spominjamo tistih, ki so že odšli h Gospodu, znali več časa nameniti tudi tistim, ki jih imamo v svoji sredi.

Vse dobro!

__________________________
  1. Celotno revijo Brat Frančišek lahko preberete na svetovnem spletu: https://franciskani.rkc.si/zbf/revija_BF/. []
Share

Bolečina in ljubezen

Gospod naj ti podari mir!

“O, Gospod Jezus Kristus,” je zavzdihnil Frančišek, ki je klečal pred votlino in gledal proti izhodu, kjer so se razgibale megle in je dan silil na zemljo, “prosim te, da mi podariš dve milosti, preden umrjem. Najprej te prosim, da bi do dna občutil v svoji duši in na svojem telesu tisto bolečino, ki si jo ti, o mili Jezus, prestal v svojem bridkem trpljenju. In potem te prosim, da bi se moje srce, kolikor je le mogoče, napojilo s tisto brezmejno ljubeznijo, ki je razvnela tebe, Sina Božjega, in te prisilila, da si tako vdano toliko pretrpel za nas grešnike.” (M. Kmetova, Sveti Frančišek Asiški, 217-219)

La Verna ali Alverna je Frančiškov kraj, ki me poleg Carcerija, Sv. Damijana in Porcijunkole najbolj nagovarja. Z gozdom zaraščena gora, na pobočjih katere je tako rad molil in premišljeval sv. Frančišek, je še danes kraj, kjer mladi in stari z vsega sveta iščejo svojo duhovno podobo.

Sv. Frančišek si je želel dvoje: doživeti Kristusovo bolečino in ljubezen. Zaznamovan s Kristusovimi ranami je to na pristen način tudi izkusil.

Podobno bi lahko rekli tudi o sv. Klari, ki je v vsakodnevni adoraciji za štirimi stenami samostana podoživljala Kristusovo bolečino, ko ni mogel premikati pribitih rok in nog, je pa ljubeče gledal in odpuščal njim, ki so ga pribili.

Več o pomenu in vlogi sv. Klare pa lahko preberete v pismu generalnega ministra manjših bratov ob njenem prazniku.

Na svojski način sledijo sv. Frančišku in sv. Klari tudi pod Južnim križem. O svojem delu v Avstraliji nam pripoveduje frančiškan p. Ciril A. Božič, ki deluje med slovenskimi izseljenci v Melbournu.

Sveža izkušnja srečanja s Križanim pa odseva iz dveh letošnjih novomašnikov, ki izhajata iz Frančiškovega I. reda. Več o njiju izluščite iz njunih pričevanj.

[singlepic id=77 w=320 h=240 float=left]Romanje v Assisi pa seveda ni namenjeno samo posameznikom, ampak tudi družinam. Ob letošnjem jubileju 800-letnice Frančiškovega vodila, je bilo več tovrstnih romanj, o enem izmed njih pa lahko preberete tudi v tej številki revije Brat Frančišek1.

Frančiškov svetni red je dejaven tudi čez poletje, ko imajo od vzhoda do zahoda redna pokrajinska srečanja. O svojih pogledih na duhovno asistenco pri FSR, pa nam spregovori kapucin br. Klemen Verdev.

Počitniški čas je seveda pisan na kožo otrokom in mladim, ki uživajo brezskrbne dni brez pouka. Njim je namenjen Frančiškov tabor, ki so ga bratje frančiškani skupaj z manjšimi sestrami pripravili v Grgarju pod Sveto Goro.

Pred praznikom sv. Frančiška pa poglejmo še na njegov zgled reševanja sporov. Tudi današnji čas je namreč zasičen z neprestanim ogrožanjem, saj ljudje drug do drugega velikokrat ne znamo biti človeški. Preberite razmišljanje frančiškana p. Jerneja Kurinčiča z naslovom: Ogrožanje in sožitje.

Kljub neprestanemu ogrožanju in neuspelim poskusom sožitja v Sveti deželi, pa množice romarjev nezadržno stopajo po poteh, po katerih je stopala tudi Jezusova noga. Pridružite se jim!

Vsem želim dobro pripravo na prihajajoči praznik sv. Frančiška in naj nas njegova priprošnja in zgled vodita k zvestejši hoji za Kristusom!

Vse dobro!

__________________________
  1. Preberete jo lahko tudi na svetovnem spletu. []
Share

Način življenja

Gospod naj ti podari mir!

»V Gospodovem imenu prosim vse brate, naj si prisvojijo vsebino in smisel tistega, kar je v tem načinu življenja zapisano v zveličanje naše duše, in se v svojem spominu pogosto v to poglabljajo« (FNVod XXIV 1).

Frančiškove besede iz Nepotrjenega vodila nas vabijo, da bi osvojili vsebino in smisel evangelija, ki je temelj načina življenja (forma vitæ) manjših bratov. Njegovo prvo vodilo za življenje je bil evangelij. Drugega ni potreboval. Tako je tudi pred 800 leti stopil pred gospoda papeža, ki je potem ustno potrdil ta način življenja.

Problem je nastopil, ko se je število bratov močno povečalo in so po zgledu starejših redov zahtevali še posebna pravila življenja. Tako je šel sv. Frančišek v samoto Fonte Colomba in zapisal Vodilo, ki bi ga množica bratov lažje spolnjevala.

[singlepic id=23 w=320 h=240 float=left]Zgled sv. Frančiška je mnogim pomagal odkriti svoje življenjsko poslanstvo in mesto v svetu. Bil je vir navdiha ne samo mnogim bratom, ki so mu sledili, temveč tudi različnim umetnikom, ki so skušali ujeti njegov duh v svojih delih. O tem si lahko preberete v malo daljšem članku, ki ga je spisal Bogo Jakopič.

Kako uresničujejo zgled sv. Frančiška v misijonih lahko preberemo v zapisu p. Pepija iz Benina in p. Milana iz Francoske Gvajane.

V minulem mesecu se je v Assisiju odvijal generalni kapitelj manjših bratov, ki so izbrali oz. potrdili dosedanjega generalnega ministra. Do leta 2015 bo frančiškanski red vodil br. José Rodriguez Carballo, ki je tako 119. naslednik sv. Frančiška pri vodenju reda manjših bratov.
Po stopinjah sv. Frančiška pa je stopalo tudi okoli 400 romarjev iz vse Slovenije, ki so se udeležili obletnega romanja v Assisi in druge kraje povezane z njim.

Že pred 800 leti je Frančišek pritegnil tudi brate in sestre, ki so bili že poročeni in so živeli v svetu ter zanje ustanovil t.i. tretji red, ki se danes imenuje Frančiškov svetni red. V mesecu novembru bodo v Sloveniji obhajali volilni kapitelj, na katerem bodo izvolili novo vodstvo. Seveda pa FSR ni razširjen samo v Evropi, ampak ga najdemo po vsem svetu, tudi v Afriki. O življenju in delu bratstva iz Natitingouja iz Benina si preberite v nadaljevanju.

Dasiravno je minilo že 800 let od potrditve Frančiškovega načina življenja, pa le-ta še danes navdušuje tudi mlade, ki se zbirajo kot Frančiškova mladina. Kot že nekaj let, so tudi letos odkolesarili po Sloveniji. Kaj so ob tem doživeli pa si lahko preberete v njihovem članku.
Vsi se zavedamo, da gospodarska situacija pred 800 leti ni bila rožnata, kar ne bi mogli dejati niti o današnjem stanju, ki je po recesiji in finančni krizi močno načelo svetovno stabilnost. Zato so toliko bolj na mestu spodbude po odgovornejšem ravnanju in predvsem spoštovanju človeške osebe.

In to, spoštovanje človeka in spoštljiv odnos do stvarstva, je tudi največje sporočilo sv. Frančiška, ki ga lahko vsakdo živi v svojem okolju. Niso potrebne velike besede, potrebno je biti konkreten v majhnih korakih in vsak dan znova iskati priložnosti, kako uresničevati svoje življenjsko poslanstvo.

Ob koncu bi se rad še enkrat zahvalil vsem, ki ste s svojimi prispevki podprli izhajanje revije Brat Frančišek.1 Bog povrni!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo lahko prelistate tudi na svetovnem spletu. []
Share

Frančiškov Carceri

Gospod naj ti podari mir!

»A vse to je utrujalo Frančiška, da si je iz vsega srca zaželel samote.
In spomnil se je Klare, ki s sestrami živi tako lepo v zatišju, in je zavzdihnil:
“Kako je njej lepo, ki je le v Bogu! O, da bi bil tudi jaz tako!”
In se je odpravil v samoto. Postil se je in bičal in živel v skalni votlini«
(M. Kmetova, Sveti Frančišek Asiški, 108).

Frančiškovo mladostniško žuborenje se je vedno bolj ustavljalo. Želel se je spočiti v Bogu. V Njem, ki mu je dal vse, ki mu prinaša tudi velikonočni mir. Zato si je zaželel samote in zatišja. Zaželel si je biti sam s svojim Bogom.

V življenju je potrebno najti čas in prostor za Boga, ker samo tako lahko v polnosti zaživimo in uresničujemo samega sebe. Ko se zavemo kdo in kje smo, ko spoznamo, da je On tisti, ki nam daje vse in se mu znamo za to zahvaljevati.

Frančiškov Carceri – v prevodu pomeni ječa – nam spregovori, kako se moramo osvoboditi vezi zunanjega sveta, ki nas vedno znova vežejo k sebi. Srečanje z Bogom v molitvi in tišini, nam odpira oči za svet okoli nas, da ne vidimo več samo sebe in svojih potreb, ampak znamo začutiti svojo okolico in v njej služiti.

[singlepic id=20 w=320 h=240 float=right]Posebej je to pomembno, ko se srečujemo z drugačnimi razmerami v misijonskih deželah, o čemer nam bosta spregovorila misijonarja s. Dorica in p. Pepi.

Sv. Frančišek se je rad vsake toliko časa umikal v samoto in potem zopet odhajal k ljudem in jim govoril ter predvsem med njimi živel svojo izkušnjo srečanja z Bogom.

O svoji izkušnji spremljanja Frančiškovih bratov in sester nam je spregovoril tudi p. Damijan, duhovni asistent pri sestrah klarisah in mozirskem FSR-ju. Skozi 800 let pa so nam različni bratje in sestre zapustili veliko duhovno in kulturno dediščino. Nekaterim drobcem smo lahko bili priče tudi na slovesnosti v Cankarjevem domu, ki jo je pod drobnogled vzel Leon.
Otroci in mladi imajo svoj način, kako se srečati z Bogom. Frančiškovi otroci so pritekli na svoj že 15. festival Frančiškovih otrok, ki je bil letos združen s Klarinim dnem mladih v Nazarjah. Mladina je preverila svoj odnos z Bogom na provokativnih duhovnih vajah z naslovom: Mit ali resnica?

Frančiškova drža nam torej pomaga, da lažje prisluhnemo sebi in svetu, ki nas obdaja, in se tako lažje borimo proti nevarnostim, ki prežijo tako na naše duhovno-moralno, kot tudi materialno življenje.

Življenje v nenehni pripravljenosti za dialog in iskanje rešitev, močno zaznamuje tudi kristjane v Sveti deželi, posebej ob božjem grobu, kjer veljajo trdna načela, ki se jih vsi dosledno držijo. Več o njihovem pomenu pa nam je zapisal voditelj Komisariata za Sveto deželo p. Peter.

Predvsem pa velja, da moramo biti čuječi in rahločutni, da bomo znali v tem svetu videti in slišati, kje nas potrebujejo, in hitro priskočiti na pomoč.

Ob tem se še enkrat zahvaljujem vsem, ki ste s svojimi darovi podprli izhajanje naše in vaše revije.1 Bog povrni!

Jezusov velikonočni mir in moč Svetega Duha naj vam napolnita srce, da boste po zgledu sv. Frančiška mogli venomer delati dobro in biti Njegove priče!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo lahko prelistate tudi na svetovnem spletu. []
Share