Arhiv Značk: FRAMA

Emanuel, Emanuel

Gospod na ti podari mir!

»Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel,« … kolikokrat sem si mrmral verze himne svetovnega dne mladih iz leta 2000. Velikokrat tudi nezavedno, preprosto ponavljajoč: »Emanuel, Emanuel!«
Ja in je res! Res je Bog z nami, kar pomeni Emanuel. Tako je namreč napovedal že prerok Izaija (prim. Iz 7,14Iz 7,14
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

14 Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, mladenka bo spo?ela in rodila sina in mu dala ime Emanuel.

WP-Bible plugin
) in ponovil evangelist Matej (prim. Mt 1,23Mt 1,23
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

23 Glej, devica bo spo?ela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami.

WP-Bible plugin
).
Božični prazniki so nam znova ozavestili veliko skrivnost Boga, ki je za nas postal človek, ki je prišel med nas in med nami prebival (prim Jn 1,1-18Jn 1,1-18
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

EVANGELIJ PO JANEZU UVOD Beseda se je u?love?ila 1 1 V za?etku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. 2 Ta je bila v za?etku pri Bogu. 3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo ni?, kar je nastalo. 4 V njej je bilo življenje in življenje je bilo lu? ljudi. 5 In lu? sveti v temi, a tema je ni sprejela. 6 Bil je ?lovek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 7 Prišel je zavoljo pri?evanja, da bi pri?eval o lu?i, da bi po njem vsi sprejeli vero. 8 Ni bil on lu?, ampak pri?eval naj bi o lu?i. 9 Resni?na lu?, ki razsvetljuje vsakega ?loveka, je prihajala na svet. 10 Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. 11 V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. 12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala mo?, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 13 in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. 14 In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veli?astvo, veli?astvo, ki ga ima od O?eta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 15 Janez je pri?eval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« 16 Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. 17 Postava je bila namre? dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 18 Boga ni nikoli nih?e videl; edinorojeni Bog, ki biva v O?etovem naro?ju, on je razložil.

WP-Bible plugin
).

[singlepic id=1 w=320 h=240 float=right]Drage bralke in bralci, med Vas je prišla tudi prva številka prenovljene revije Brat Frančišek.1 V letu 2009 bo zaznamovana z 800-letnico začetka Frančiškovega načina življenja.
Frančiškov zgled, njegov pristni evangeljski duh in njegove prepričevalne besede, so nekatere tako prevzele, da so se že po nekaj dneh odločili, da se mu pridružijo in sprejmejo njegov način življenja. Prvi, ki se mu je pridružil, je bil bogat in ugleden trgovec iz Assisija, Bernard da Quintavalle. Kmalu se jima je pridružil tudi pravnik Peter Cattani.
S tema dvema bratoma je šel Frančišek 16. aprila 1209 v asiško cerkev sv. Nikolaja, kjer so prosili duhovnika, naj jim trikrat odpre evangeljsko knjigo. Vsakokrat se jim je odprla na mestu, kjer govori o poslanstvu apostolov in njihovem uboštvu. Frančišek se je ves vesel zahvalil Bogu, ki je v njemu in njegovima bratoma začrtal pot evangeljskega uboštva. Obrnil se je k bratoma in jima rekel: »Brata, to je naše življenje in naše vodilo, kakor tudi vseh tistih, ki hočejo stopiti v našo družbo. Pojdita torej in spolnita, kar sta slišala.« To je bil dan ustanovitve reda manjših bratov.

V letošnjih številkah vam bomo skušali približati posamezne elemente iz Frančiškovega življenja. Začeli bomo s Frančiškovim srečanjem s Križanim pri sv. Damijanu. Razmišljanje o tem je zapisal frančiškan p. Robert Bahčič.
V vsaki številki vam bomo predstavili enega duhovnega asistenta pri FSR. Eno temeljnih poslanstev Frančiškovega prvega reda je tudi duhovna oskrba bratov in sester FSR. Tokrat bo pred vami minorit p. Martin Gašparič.
Ne bomo šli niti mimo generalnega kapitlja FSR in pokrajinskih kapitljev, ki so prinesli novega vetra v pokrajinske svete. Več o tem si preberite v nadaljevanju.

Ob koncu želim vsem veliko blagoslova v novem letu in naj skrivnost božičnih praznikov še dolgo odmeva v naših življenjih, predvsem pa se zavedajmo, da je Bog vedno z nami!

Vse dobro!

__________________________
  1. Preberete jo lahko tudi v spletni obliki. []
Share

Spreminjanje

Gospod naj ti podari mir!

Letošnje poletje je spremenilo marsikaj: konec junija smo ob 2000. obletnici rojstva začeli Leto sv. Pavla, z novim pastoralnim letom pa začenjamo Leto mladih. Diakoni so po polaganju škofovih rok postali duhovniki. Premestitve duhovnikov in redovnikov so marsikje spremenile življenja posameznikov in skupnosti. Vreme se je spreminjalo kot bi bili v mesecu aprilu. Toča je spreminjala posevke – žal jih je s tem večinoma uničila. Sonce je blede obraze spreminjalo v zagorele. Počitniški načrti so se izpolnjevali in uresničevali. Skratka, veliko se je spremenilo.

In kako se spreminjamo mi? Smo postali samo starejši ali pa smo za spoznanje tudi boljši, modrejši, skrbnejši, bolj spočiti, veseli?

Bf 5 2008Morda vam bo ravno pričujoča številka dala odgovor na zastavljeni vprašanji …

V začetku vam ponujamo nadaljevanje predavanja Glasniki veselja in upanja. Slišali smo ga ob minulem duhovnem kapitlju FSR v Kančevcih. Če želimo biti pravi glasniki veselja in upanja, se moramo mi sami najprej spremeniti.

Pri vseh teh spremembah pa moramo biti pozorni, da ne bomo postali kopije. Vsak od nas je v prvi vrsti poklican kot original, več o tem pa preberite v pogovoru s s. Barbaro Čuk, ki deluje v Mehiki.

Spreminja pa se tudi Bosna. Kako? Poglejte prispevek o tem.

Br. Andraž Arko je na lastni koži občutil spreminjanje, saj je postal Kristusov duhovnik. Kako je prišlo do tega in razne etape njegove poklicanosti si preberite v pogovoru z njim.

Življenje pa se ne spreminja samo v duhovnih poklicih s posvečenji in zaobljubami. Mnogo bolj se spreminja tudi z odločitvijo za poroko in prihodom otrok. Ne spreglejte pogovora z zakoncema Pintarič in preberite, kako sv. Frančišek spreminja življenje.

S sv. Frančiškom oz. z njegovimi brati, so se podrobno seznanjali tudi na letošnjih Frančiškovem taboru na Planini pri Ajdovščini. Spoznali so celo vrsto svetnikov iz vrst Frančiškovih manjših bratov. Podrobnosti pa si poglejte v fotoreportaži s taborov.

V minulih šestih letih se je močno spremenila tudi podoba in urejenost Frančiškovih otrok in mladine. Ko začenjamo pastoralno leto mladih, imamo toliko bolj pred očmi spremembe, ki se dotikajo dela z mladimi. Kako gledajo na spremembe predsednice (nekdanji in sedanja) FO in FRAME si poglejte v zanimivih pogovorih z njimi.

Kdo ne bi poznal volka iz Gubbia, ki se je bil nekdaj srečal s sv. Frančiškom? No, tudi njega so doletele spremembe … Preberite si, kako ukrotiti gubbijsko pošast.

Ob koncu vam ponujamo še dva potopisa, ki ju boste lahko brali v nadaljevanjih. Prvi je s kolesarjenja ob Donavi do Črnega morja, drugi pa po Pavlovih poteh, ki nas bo tako povezal tudi s Pavlovim letom.

Spremembe torej so, pomembno pa je, da jih znamo prav sprejemati in živeti z njimi, da so nam v rast in blagoslov ter da preko njih mnogim pomagamo k boljšemu medsebojnemu sprejemanju in razumevanju. Naj nas pri tem spremlja tudi Frančiškova priprošnja in božji blagoslov!

Vse dobro!

Share

Poletje

Gospod naj ti podari mir!

Stopili smo v poletje in s tem v čas vročine, dopustov, morja, gora, potepov … Šolarji se veselijo počitnic in brezskrbnih dni.
Je pa poletje tudi čas novih maš, romanj in duhovnih vaj.

Pogovor z letošnjim frančiškanskim novomašnikom br. Andražem si boste lahko prebrali v naslednji številki, v pričujoči pa ne bo manjkalo spodbud k veselju in upanju, ki nam jih je na duhovnem kapitlju v Kančevcih natrosil br. Stjepan Lice iz zagrebškega bratstva FSR.

Srečali se bomo tudi z veseljem in navdušenostjo naših misijonarjev, ki jim lahko pomagamo na različne načine: duhovno in materialno. Veseli bodo obojega.

revija BFV minulih letošnjih številkah revije Brat Frančišek smo se podrobneje srečali že z vsemi tremi Frančiškovimi redovi, sedaj pa so pred nami še druge redovne ustanove, ki izhajajo iz Frančiškove karizme. Tako se bomo seznanili z mariborskimi in s slovenjebistriškimi šolskimi sestrami ter s frančiškankami Marijinimi misijonarkami.

Življenje Frančiškovega svetnega reda po duhovnem kapitlju nikakor ni zamrlo, ampak je bilo polno dogajanja. V ospredju je gotovo narodni tabor FSR, ki je letos potekal v Ljubljani na Viču skupaj s festivalom Frančiškovih otrok in mladine, in sicer na prvo majsko soboto.

Mejnik v svojem delovanju so doživeli tudi Frančiškovi otroci in mladina, saj so konec maja obhajali volilni kapitelj in izvolili novo vodstvo. Vsem novoizvoljenim čestitamo in jim želimo uspešnega dela.

Za mano je prvo leto, v katerem sem se kalil kot glavni in odgovorni urednik, in upam, da vas pri tem nisem razočaral. Vesel sem vsake spodbudne pa tudi kritične besede, ki pripomorejo, da je revija Brat Frančišek1 še boljša in dobro sprejeta med vami. Naj bo tako tudi v prihodnje. Ob koncu bi se rad zahvalil vsem vam, drage bralke in bralci, ki podpirate to našo skupno revijo. Z letošnjim letom smo prešli od naročniškega plačevanja na prostovoljne prispevke in s svojimi darovi ste pokazali, da želite podpirati njeno izhajanje še naprej. Bog povrni za vse vaše darove! Vse dobro!

__________________________
  1. Celotno revijo lahko preberete tukaj. []
Share

Frančišek v svetu

Gospod naj ti podari mir!

Spet kliče nas venčani maj,
k Mariji v nadzemeljski raj!
Cvetlice dobrave, si venčajo glave,
raduje se polje in gaj,
raduje se polje in gaj!

BF-3/08Vstopamo v majsko šmarnično pobožnost, ki pred nas prinaša Marijino držo. Držo služenja, molitve, materinstva …

O, da bi tudi mi drug drugemu znali biti »matere«, biti drug drugemu blizu, z njimi čutiti in moliti. Marija je vztrajala ob apostolih, jim stala ob strani, skupaj z njimi molila in bila deležna Svetega Duha Tolažnika.

Šele opogumljeni od Svetega Duha, so se bili apostoli sposobni podati na ulice in trge ter oznanjati Kristusa, oznanjati veselo novico o njegovem vstajenju in odrešenju. Čeprav so bili prej potrti in brezvoljni ter so se skrivali iz strahu pred Judi, so potem bili sposobni biti glasniki veselja in upanja. In v tem so nam vsem zgled.

Za nami je duhovni kapitelj Frančiškovega svetnega reda, ki je bil naslovljen: »Glasniki veselja in upanja!« Predavanja, delavnice in razmišljanja na kapitlju so nas usmerjala v to velikonočno držo veselja in upanja.

Kakor so bili apostoli po delovanju Svetega Duha opogumljeni, da so mogli oznanjati, in kakor je sv. Frančišek zaupal v božjo pomoč in previdnost, ko je oznanjal, da je glasnik velikega kralja, tako smo tudi mi vsi poklicani, da v svojem življenju zaživimo to preroško držo.

Velikokrat prehitro obupamo in ne znamo videti dobrega. »Vztrajati v sreči in nesreči, bolezni in zdravju,« ni samo vodilo za zakonce, ampak tudi za vse skupnosti, vsa bratstva, tako prvega kot tretjega reda.

Skupnost apostolov, ki so bili zbrani v molitvi, preden so se podali na svoje poslanstvo, je nam vsem zgled: biti v bratstvu, moliti in služiti.

To so bili tudi poudarki duhovnega kapitlja, da bi osrčili naša bratstva v molitvi in služenju.

V pričujoči številki Brata Frančiška1 vam predstavljamo nekaj drobcev iz dogajanja na kapitlju v Kančevcih: od uvodnega predavanja p. Tarzicija Kolenka o glasniku velikega kralja, do vtisov nekaterih udeležencev kapitlja.

Po predstavitvi prvega in drugega reda sv. Frančiška v prejšnjih številkah, je sedaj na vrsti Frančiškov tretji ali svetni red. Spoznavali ga bomo prek pogovorov z nekaterimi vidnimi predstavniki in utrinki iz življenja nekaterih bratstev.

Seveda pa ne manjka tudi zanimivega branja o dogajanju v misijonih ter o bolj ali manj duhovnih doživetjih doma in v tujini.

Lahko si samo želimo, da bi ob branju tudi sami začutili željo po razglašanju vesele novice, da bi tudi sami ne mogli molčati o velikem kralju, ki je vstal in živi. Naj nas vse razsvetli Sveti Duh, da bi polni ognja in duha, navdušeno stopali v svet. Da bi znali zaživeti svoje poslanstvo svetnega reda in izpričevati veselje in upanje!

Vse dobro!

__________________________
  1. Celotno revijo lahko preberete tukaj. []
Share