Arhiv Značk: evangelij

Način življenja

Gospod naj ti podari mir!

»V Gospodovem imenu prosim vse brate, naj si prisvojijo vsebino in smisel tistega, kar je v tem načinu življenja zapisano v zveličanje naše duše, in se v svojem spominu pogosto v to poglabljajo« (FNVod XXIV 1).

Frančiškove besede iz Nepotrjenega vodila nas vabijo, da bi osvojili vsebino in smisel evangelija, ki je temelj načina življenja (forma vitæ) manjših bratov. Njegovo prvo vodilo za življenje je bil evangelij. Drugega ni potreboval. Tako je tudi pred 800 leti stopil pred gospoda papeža, ki je potem ustno potrdil ta način življenja.

Problem je nastopil, ko se je število bratov močno povečalo in so po zgledu starejših redov zahtevali še posebna pravila življenja. Tako je šel sv. Frančišek v samoto Fonte Colomba in zapisal Vodilo, ki bi ga množica bratov lažje spolnjevala.

[singlepic id=23 w=320 h=240 float=left]Zgled sv. Frančiška je mnogim pomagal odkriti svoje življenjsko poslanstvo in mesto v svetu. Bil je vir navdiha ne samo mnogim bratom, ki so mu sledili, temveč tudi različnim umetnikom, ki so skušali ujeti njegov duh v svojih delih. O tem si lahko preberete v malo daljšem članku, ki ga je spisal Bogo Jakopič.

Kako uresničujejo zgled sv. Frančiška v misijonih lahko preberemo v zapisu p. Pepija iz Benina in p. Milana iz Francoske Gvajane.

V minulem mesecu se je v Assisiju odvijal generalni kapitelj manjših bratov, ki so izbrali oz. potrdili dosedanjega generalnega ministra. Do leta 2015 bo frančiškanski red vodil br. José Rodriguez Carballo, ki je tako 119. naslednik sv. Frančiška pri vodenju reda manjših bratov.
Po stopinjah sv. Frančiška pa je stopalo tudi okoli 400 romarjev iz vse Slovenije, ki so se udeležili obletnega romanja v Assisi in druge kraje povezane z njim.

Že pred 800 leti je Frančišek pritegnil tudi brate in sestre, ki so bili že poročeni in so živeli v svetu ter zanje ustanovil t.i. tretji red, ki se danes imenuje Frančiškov svetni red. V mesecu novembru bodo v Sloveniji obhajali volilni kapitelj, na katerem bodo izvolili novo vodstvo. Seveda pa FSR ni razširjen samo v Evropi, ampak ga najdemo po vsem svetu, tudi v Afriki. O življenju in delu bratstva iz Natitingouja iz Benina si preberite v nadaljevanju.

Dasiravno je minilo že 800 let od potrditve Frančiškovega načina življenja, pa le-ta še danes navdušuje tudi mlade, ki se zbirajo kot Frančiškova mladina. Kot že nekaj let, so tudi letos odkolesarili po Sloveniji. Kaj so ob tem doživeli pa si lahko preberete v njihovem članku.
Vsi se zavedamo, da gospodarska situacija pred 800 leti ni bila rožnata, kar ne bi mogli dejati niti o današnjem stanju, ki je po recesiji in finančni krizi močno načelo svetovno stabilnost. Zato so toliko bolj na mestu spodbude po odgovornejšem ravnanju in predvsem spoštovanju človeške osebe.

In to, spoštovanje človeka in spoštljiv odnos do stvarstva, je tudi največje sporočilo sv. Frančiška, ki ga lahko vsakdo živi v svojem okolju. Niso potrebne velike besede, potrebno je biti konkreten v majhnih korakih in vsak dan znova iskati priložnosti, kako uresničevati svoje življenjsko poslanstvo.

Ob koncu bi se rad še enkrat zahvalil vsem, ki ste s svojimi prispevki podprli izhajanje revije Brat Frančišek.1 Bog povrni!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo lahko prelistate tudi na svetovnem spletu. []
Share

Frančiškov Carceri

Gospod naj ti podari mir!

»A vse to je utrujalo Frančiška, da si je iz vsega srca zaželel samote.
In spomnil se je Klare, ki s sestrami živi tako lepo v zatišju, in je zavzdihnil:
“Kako je njej lepo, ki je le v Bogu! O, da bi bil tudi jaz tako!”
In se je odpravil v samoto. Postil se je in bičal in živel v skalni votlini«
(M. Kmetova, Sveti Frančišek Asiški, 108).

Frančiškovo mladostniško žuborenje se je vedno bolj ustavljalo. Želel se je spočiti v Bogu. V Njem, ki mu je dal vse, ki mu prinaša tudi velikonočni mir. Zato si je zaželel samote in zatišja. Zaželel si je biti sam s svojim Bogom.

V življenju je potrebno najti čas in prostor za Boga, ker samo tako lahko v polnosti zaživimo in uresničujemo samega sebe. Ko se zavemo kdo in kje smo, ko spoznamo, da je On tisti, ki nam daje vse in se mu znamo za to zahvaljevati.

Frančiškov Carceri – v prevodu pomeni ječa – nam spregovori, kako se moramo osvoboditi vezi zunanjega sveta, ki nas vedno znova vežejo k sebi. Srečanje z Bogom v molitvi in tišini, nam odpira oči za svet okoli nas, da ne vidimo več samo sebe in svojih potreb, ampak znamo začutiti svojo okolico in v njej služiti.

[singlepic id=20 w=320 h=240 float=right]Posebej je to pomembno, ko se srečujemo z drugačnimi razmerami v misijonskih deželah, o čemer nam bosta spregovorila misijonarja s. Dorica in p. Pepi.

Sv. Frančišek se je rad vsake toliko časa umikal v samoto in potem zopet odhajal k ljudem in jim govoril ter predvsem med njimi živel svojo izkušnjo srečanja z Bogom.

O svoji izkušnji spremljanja Frančiškovih bratov in sester nam je spregovoril tudi p. Damijan, duhovni asistent pri sestrah klarisah in mozirskem FSR-ju. Skozi 800 let pa so nam različni bratje in sestre zapustili veliko duhovno in kulturno dediščino. Nekaterim drobcem smo lahko bili priče tudi na slovesnosti v Cankarjevem domu, ki jo je pod drobnogled vzel Leon.
Otroci in mladi imajo svoj način, kako se srečati z Bogom. Frančiškovi otroci so pritekli na svoj že 15. festival Frančiškovih otrok, ki je bil letos združen s Klarinim dnem mladih v Nazarjah. Mladina je preverila svoj odnos z Bogom na provokativnih duhovnih vajah z naslovom: Mit ali resnica?

Frančiškova drža nam torej pomaga, da lažje prisluhnemo sebi in svetu, ki nas obdaja, in se tako lažje borimo proti nevarnostim, ki prežijo tako na naše duhovno-moralno, kot tudi materialno življenje.

Življenje v nenehni pripravljenosti za dialog in iskanje rešitev, močno zaznamuje tudi kristjane v Sveti deželi, posebej ob božjem grobu, kjer veljajo trdna načela, ki se jih vsi dosledno držijo. Več o njihovem pomenu pa nam je zapisal voditelj Komisariata za Sveto deželo p. Peter.

Predvsem pa velja, da moramo biti čuječi in rahločutni, da bomo znali v tem svetu videti in slišati, kje nas potrebujejo, in hitro priskočiti na pomoč.

Ob tem se še enkrat zahvaljujem vsem, ki ste s svojimi darovi podprli izhajanje naše in vaše revije.1 Bog povrni!

Jezusov velikonočni mir in moč Svetega Duha naj vam napolnita srce, da boste po zgledu sv. Frančiška mogli venomer delati dobro in biti Njegove priče!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo lahko prelistate tudi na svetovnem spletu. []
Share

Gospod, kaj želiš, da storim?

[singlepic id=17 w=320 h=240 float=left]Potem, ko je sv. Frančišek spoznal, komu hoče služiti, da je vredno služiti edinole Gospodarju in ne hlapcu, se je znašel v naslednji zagati. Kako služiti Gospodarju? Kako služiti Gospodu Jezusu Kristusu? Odgovor na to vprašanje je iskal kar nekaj časa.
Potikal se je po okolici Assisija, se zatekal v samotne cerkvice in tako naletel tudi na cerkvico sv. Damijana, kjer je pokleknil pred podobo Križanega Gospoda in molil: »Gospod, kaj želiš, da storim?« Izročil se je Gospodu.
V podobnem položaju se je znašel Abraham, ko je padel na obraz in je Bog govoril z njim, kot lahko preberemo v današnjem berilu: »Glej, to je moja zaveza s teboj: postal boš oče množice narodov … postavljam te za očeta množici narodov. Naredil te bom silno rodovitnega, napravil bom iz tebe narode in kralji bodo izšli iz tebe … Tebi in tvojemu potomstvu dajem deželo, v kateri bivaš kot tujec, vso kánaansko deželo, v večno last in bom njihov Bog«(1 Mz 17,3-91 Mz 17,3-9
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

3 Abram je padel na obraz in Bog je govoril z njim ter rekel: 4 »Glej, to je moja zaveza s teboj: postal boš o?e množice narodov. 5 Ne boš se ve? imenoval Abram, temve? Abraham ti bo ime, kajti postavljam te za o?eta množici narodov. 6 Naredil te bom silno rodovitnega, napravil bom iz tebe narode in kralji bodo izšli iz tebe. 7 Postavljam zavezo med menoj in teboj ter tvojimi potomci za teboj iz roda v rod kot ve?no zavezo. Tebi in tvojim potomcem za teboj bom Bog. 8 Tebi in tvojemu potomstvu dajem deželo, v kateri bivaš kot tujec, vso kánaansko deželo, v ve?no last in bom njihov Bog.« 9 Bog je rekel Abrahamu: »Ti pa se d?ži moje zaveze, ti in tvoji potomci za teboj iz roda v rod!

WP-Bible plugin
).
Ali ni tudi sv. Frančišek postal oče množici narodov – bratov in sester?
Ko obhajamo 800 let od teh dogodkov, je še posebej pomembno, da se znamo zavedati veličine te obljube, ki velja do današnjih dni. In ali je Gospod tudi naš Bog? Ali Frančiškovi bratje in sestre tudi danes oznanjamo istega Boga in služimo istemu Gospodarju? Tudi v današnjem času se moramo vedno znova obračati k našemu Bogu in se mu izročati, ga prositi za pomoč in podporo pri svojem oznanjevanju in delu.
Vedno znova moramo iskati Boga, kot nam pravi tudi Psalmist: »Iščite GOSPODA in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje« (Ps 105,4-9Ps 105,4-9
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

4 Iš?ite GOSPODA in njegovo mo?, vedno iš?ite njegovo obli?je. 5 Spominjajte se ?udovitih del, ki jih je storil, njegovih znamenj in sodb njegovih ust, 6 zarod njegovega služabnika Abrahama, Jakobovi sinovi, njegovi izvoljenci. 7 On je GOSPOD, naš Bog, po vsej zemlji so njegove sodbe. 8 Na veke se spominja svoje zaveze, besede, ki jo je zapovedal tiso? rodovom, 9 ki jo je sklenil z Abrahamom, prisege, ki jo je dal Izaku.

WP-Bible plugin
). V današnjem svetu, ko vse prevečkrat želimo narediti vse sami, ko vedno bolj prisegamo na individuum, na lastne sposobnosti in človeški razum, nam božja beseda govori, naj iščemo Gospoda. Naj se povežemo in skupaj iščemo, ne sami, ampak skupaj, v skupnosti, v bratstvu, v sestrinstvu. In kaj naj iščemo? Njegovo moč. Božjo moč.
Sv. Frančišek je eden izmed tistih, ki so venomer iskali to božjo podobo. Pa je ni le iskal. Tudi našel jo je in jo častil. Spoštoval je vse in vsakogar, ker smo vsi ustvarjeni po božji podobi. Pa ne samo ljudi, spoštoval je tudi vse stvarstvo, saj imamo vsi istega Stvarnika, istega Gospodarja.
Ko se je tako v molitvi obračal h Križanemu, proseč ga za razsvetlitev temin srca, je dobil tudi odgovor: »Pojdi in popravi mojo Cerkev!«
Najprej ga je razumel dobesedno in je začel popravljati razpadajoče stavbe cerkvic v okolici Assisija, kmalu pa je ugotovil, da mora popraviti Cerkev z veliko začetnico – občestvo verujočih. V 13. stoletju je bilo občestvo Cerkve zelo načeto, mnogi se v Cerkvi niso počutili domače in sprejete. On pa je vsem pokazal, da smo bratje in sestre.
Za sv. Frančiška lahko rečemo, da veljajo besede današnjega evangelija: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor se drži moje besede, vekomaj ne bo videl smrti« (Jn 8,51-59Jn 8,51-59
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

51 Resni?no, resni?no, povem vam: Kdor se drži moje besede, vekomaj ne bo videl smrti.« 52 Judje so mu torej rekli: »Zdaj smo spoznali, da imaš demona. Abraham je umrl in preroki so pomrli; ti pa praviš: ›Kdor se drži moje besede, vekomaj ne bo okusil smrti.‹ 53 Si mar ti ve?ji kot naš o?e Abraham, ki je umrl? In tudi preroki so pomrli. Koga se delaš?« 54 Jezus je odgovoril: »?e jaz poveli?ujem sebe, moja slava ni ni?. Moj O?e je, ki me poveli?uje, on, o katerem vi pravite: ›Naš Bog je.‹ 55 Toda vi ga ne poznate, jaz pa ga poznam, in ko bi rekel, da ga ne poznam, bi bil lažnivec, podoben vam, toda poznam ga in se držim njegove besede. 56 Vaš o?e Abraham se je vzradostil, da bo videl moj dan; in videl ga je in se razveselil.« 57 Judje so mu tedaj rekli: »Še petdeset let nimaš in si videl Abrahama?« 58 Jezus jim je dejal: »Resni?no, resni?no, povem vam: Preden se je Abraham rodil, jaz sem.« 59 Tedaj so pograbili kamenje, da bi ga vrgli vanj; Jezus pa se je skril in odšel iz templja.

WP-Bible plugin
). Živel je po svetem evangeliju, ne le on, ampak tudi njegovi bratje in sestre, in danes po pretečenih 800 letih, je njegov zgled še vedno živ in učinkovit. Še danes množice moških in žensk, mož in žena, mladine in otrok želijo posnemati njegov zgled in slediti Jezusu Kristusu.
Sv. Frančišek ne poveličuje sebe, ampak s svojim življenjem kaže na Kristusa, edinega Gospoda. To naj bo vodilo tudi vsem nam, da bi znali neprenehoma iskati božjo voljo, prepoznavati znamenja časa in živeti po božji besedi.1

__________________________
  1. To je bila včerajšnja duhovna misel na radiu Ognjišče. []
Share

Sv. Frančišek Asiški

https://www.clandestinoweb.com/images/stories/Elena/san%20francesco.jpg

Danes obhajamo praznik sv. Frančiška Asiškega, ki je s svojim pristnim življenjem po evangeliju močan zgled. Čeprav je živel na prehodu iz 12. v 13. stoletje, je še vedno močno aktualen svetnik.

Več o sv. Frančišku lahko preberete na spletni strani slovenskih frančiškanov ali poslušate v okviru duhovnih vaj.

Želel bi samo poudariti da je sv. Frančišek tisti, ki je v času družbenega spreminjanja v 13. stoletju znal postaviti vrednotenje človeka na pravo mesto. Vsakogar je imel za brata, vsakogar je spoštoval, iz preprostega dejstva, da je človek in ne zaradi takšnega ali drugačnega položaja. Bil je odprt za vse in za vsakogar.

Če potegnemo vzporednico z današnjim časom, lahko ugotovimo, da se družba spreminja iz dneva v dan in da so tudi danes še kako potrebni novi Frančiški, ki bi nam bili zgled v medsebojnem spoštovanju.

Hmm. In kje naj začnem?

Pri sebi.

Share