Arhiv Značk: Duh

Osnovne molitve

https://franciskani.rkc.si/slike/kriz_sv_damijan300.gif

Če sem v prejšnjem prispevku priporočil stran z molitvami v tujih jezikih, tukaj lahko najdete nekaj osnovnih molitev v slovenščini.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji.Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj! Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te: Varuj me in vodi me! Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Share

Raj pod Triglavom

https://www.nepremicnine-up.si/upn/slike_BL%5CPS00072AD1.jpg

Krepko smo že zakoračili v drugo polovico misijona v Kranjski Gori in v Ratečah. V prvem delu nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, danes pa nas je pozdravil sončen dan in s soncem obsijane gore.

Že od minulega petka se zbiramo pod geslom: “Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi!” (Mt 18,20Mt 18,20
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

20 Kjer sta namre? dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«

WP-Bible plugin
). Ob sklepu leta svetega pisma in ob vstopu v leto družine nam pričujoči stavek pomaga razmišljati o sebi, o svojih družinah, o svojem mestu v družbi, …

Pred nami je še en vikend srečevanj in pogovorov ter delavnic za otroke in mladino.

Naj bo Gospodov mir vedno z vami!

Share

15. Frančišek – Nič še nismo storili

https://www.eurochannel.de/okp_97/images/Janse/hl.Franz_v.Assisi.jpg

Svetopisemski odlomek: Flp 2,12-18Flp 2,12-18
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Apostolova skrb za svetost kristjanov 12 Potemtakem, moji ljubi, kakor ste bili zmeraj poslušni, in to ne le takrat, kadar sem bil med vami, ampak še veliko bolj zdaj, ko sem odsoten, delajte s strahom in s trepetom za svoje odrešenje. 13 Bog je namre? tisti, ki po svojem blagohotnem na?rtu udejanja v vas hotenje in delovanje. 14 Vse delajte brez godrnjanja in prera?unljivosti, 15 da boste neopore?ni in nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci sredi sprijenega in pokvarjenega rodu, med katerim žarite na svetu kakor zvezde. 16 Držite se besede življenja, da se bom lahko na Kristusov dan pohvalil, da nisem v prazno tekel in se nisem v prazno trudil. 17 ?etudi se izlivam kot pitna daritev pri žrtvi in daritvi vaše vere, se veselim in radujem z vami vsemi. 18 Prav tako se veselite tudi vi in se radujte z menoj!

WP-Bible plugin

Govori o nenehnem odločanju za dobro.

[audio:15-nic_se_nismo_storili.mp3]

Preberi več 15. Frančišek – Nič še nismo storili

Share

13. Frančišek – navdušenje

https://www.stfrancisretreathouse.org/images/home_page/st_francis.jpg

Svetopisemski odlomek: Apd 4,23-35Apd 4,23-35
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Verniki molijo za sr?nost 23 Ko so ju izpustili, sta se vrnila k svojim in jim sporo?ila vse, kar so jima bili povedali véliki duhovniki in starešine. 24 Ob njunih besedah so verniki enodušno povzdignili glas k Bogu in molili: »Gospod, ti si naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih! 25 V Svetem Duhu si govoril po ustih našega o?eta Davida, svojega služabnika: Zakaj hrumijo narodi in ljudstva razmišljajo v prazno? 26 Kralji zemlje so se dvignili in oblastniki so se zbrali proti Gospodu in proti njegovemu Maziljencu. 27 V tem mestu so se zares zbrali zoper tvojega svetega služabnika Jezusa, ki si ga ti mazilil. Zbrali so se Herod in Poncij Pilat, narodi in Izraelovi rodovi, 28 da bi storili, kar si ti s svojo roko in v svojem sklepu vnaprej dolo?il. 29 In zdaj, Gospod, glej, kaj grozijo, in daj, da bomo tvoji služabniki z vso sr?nostjo oznanjali tvojo besedo! 30 Iztegni roko, da se bodo dogajala ozdravljenja in znamenja in ?udeži v imenu tvojega svetega služabnika Jezusa!« 31 In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani; in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso sr?nostjo oznanjali Božjo besedo. Skupna lastnina 32 Množica teh, ki so sprejeli vero, je imela kakor eno srce in eno dušo. Nih?e ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temve? jim je bilo vse skupno. 33 Apostoli so z veliko mo?jo pri?evali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. 34 Nih?e med njimi ni trpel pomanjkanja. Lastniki, ki so prodajali zemljiš?a ali hiše, so prinašali izkupi?ek 35 ter ga polagali k nogam apostolov; in sleherni je od tega dobil, kar je potreboval.

WP-Bible plugin

Govori o Frančiškovem navdušenju in njegovi polnosti Duha.

[audio:13-navdusenje.mp3]

Preberi več 13. Frančišek – navdušenje

Share