13. Frančišek – navdušenje

https://www.stfrancisretreathouse.org/images/home_page/st_francis.jpg

Svetopisemski odlomek: Apd 4,23-35Apd 4,23-35
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Verniki molijo za sr?nost 23 Ko so ju izpustili, sta se vrnila k svojim in jim sporo?ila vse, kar so jima bili povedali véliki duhovniki in starešine. 24 Ob njunih besedah so verniki enodušno povzdignili glas k Bogu in molili: »Gospod, ti si naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih! 25 V Svetem Duhu si govoril po ustih našega o?eta Davida, svojega služabnika: Zakaj hrumijo narodi in ljudstva razmišljajo v prazno? 26 Kralji zemlje so se dvignili in oblastniki so se zbrali proti Gospodu in proti njegovemu Maziljencu. 27 V tem mestu so se zares zbrali zoper tvojega svetega služabnika Jezusa, ki si ga ti mazilil. Zbrali so se Herod in Poncij Pilat, narodi in Izraelovi rodovi, 28 da bi storili, kar si ti s svojo roko in v svojem sklepu vnaprej dolo?il. 29 In zdaj, Gospod, glej, kaj grozijo, in daj, da bomo tvoji služabniki z vso sr?nostjo oznanjali tvojo besedo! 30 Iztegni roko, da se bodo dogajala ozdravljenja in znamenja in ?udeži v imenu tvojega svetega služabnika Jezusa!« 31 In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani; in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso sr?nostjo oznanjali Božjo besedo. Skupna lastnina 32 Množica teh, ki so sprejeli vero, je imela kakor eno srce in eno dušo. Nih?e ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temve? jim je bilo vse skupno. 33 Apostoli so z veliko mo?jo pri?evali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. 34 Nih?e med njimi ni trpel pomanjkanja. Lastniki, ki so prodajali zemljiš?a ali hiše, so prinašali izkupi?ek 35 ter ga polagali k nogam apostolov; in sleherni je od tega dobil, kar je potreboval.

WP-Bible plugin

Govori o Frančiškovem navdušenju in njegovi polnosti Duha.

[audio:13-navdusenje.mp3]


Frančiškovo življenje:

T. Matura, Frančišek Asiški, učitelj duhovnega življenja, 37

In nad vsemi, ki bodo tako delali in vztrajali do konca, bo počival Gospodov Duh (Iz 11,2Iz 11,2
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

2 Na njem bo po?ival GOSPODOV duh: duh modrosti in razumnosti, duh svéta in mo?i, duh spoznanja in strahu GOSPODOVEGA.

WP-Bible plugin
) in bo k njim prišel in prebival v njih (Jn 14,23Jn 14,23
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »?e me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj O?e ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.

WP-Bible plugin
). Le-ti bodo otroci nebeškega Očeta (Mt 5,45Mt 5,45
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

45 da boste postali sinovi svojega O?eta, ki je v nebesih. On namre? daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravi?nim in krivi?nim.

WP-Bible plugin
), čigar delo opravljajo; to so ženini, bratje in matere našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ženini smo, kadar se zvesta duša po Svetem Duhu zedini z Jezusom Kristusom. Njegovi bratje smo, kadar izvršujemo voljo njegovega Očeta, ki je v nebesih (Mt 12,50Mt 12,50
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

50 Kdor koli namre? uresni?uje voljo mojega O?eta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.«

WP-Bible plugin
); njegove matere smo, kadar ga nosimo v svojem srcu in svojem telesu po ljubezni in po čisti in iskreni vesti in kadar ga rojevamo s svetimi dejanji, ki morajo drugim svetiti za zgled. (2 FPKr 48-53)

Ko Frančišek v svojih pomembnejših besedilih zarisuje celovit pogled na Boga Očeta in njegovo delo, vedno najdemo ob Sinu in z njim navzočnost Duha. Ta, nadvse Sveti, Paraklet, to je branilec in tolažnik, se pogosto imenuje “Gospodov Duh”, kakor bi hotel poudariti njegovo povezanost z Očetom in Sinom. On je ogenj, luč, dih, navdih, božja zastonjskost, predvsem pa je “Sveta Ljubezen”, s katero nas ljubi Oče. Nanj se prvenstveno nanašajo lastnosti, ki jih Frančišek pripisuje Bogu, ko pravi, da je “nežen, skromen, drag, prijateljski, domač, nedolžen, izvrsten, ljubek, razveseljujoč, zaželen”.
Ker je Duh to, kar je v Bogu najgloblje in najbolj skrivnostno, je vsak govor o njem nujno kratek. On je božja neizraznost. Raje kot da bi jecljal o njem besede, ki razočarajo, ko bi rade opisale njegovo bitje, Frančišek v svojih spisih odkriva življenjskost in gibkost Duha, njegove dejavnosti ali, kakor pogosto pravi, njegovo delovanje.

SPODBUDA K HVALJENJU BOGA
Bojte se Gospoda in dajte mu čast.
Vreden je Gospod, da prejme hvalo in čast.
Vsi, ki se bojite Boga, ga hvalite.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Hvalite ga, nebesa in zemlja.
Vse reke, hvalite Gospoda.
Božji otroci, slavite Gospoda.
To je dan, ki ga je naredil Gospod, veselimo se ga in se radujmo.
Aleluja, aleluja, aleluja! Izraelov Kralj.
Vse, kar diha, naj hvali Gospoda.
Hvalite Gospoda, ker je dober;
vsi, ki to berete, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda vse stvari.
Vse ptice pod nebom, hvalite Gospoda.
Vsi dečki, hvalite Gospoda.
Mladeniči in mladenke, hvalite Gospoda.
Vredno je Jagnje, ki je bilo žrtvovano,
da prejme hvalo, slavo in čast.
Slavljena bodi sveta Trojica in nedeljiva Enota.
Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju.

Share

1 thoughts on “13. Frančišek – navdušenje

  1. Pingback: To iščem, to hočem, srčno želim to storiti … | Rad bi povedal ...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.