Arhiv Značk: DHV

10. Frančišek – zidar

https://www1.freewebs.com/infomediacenter/zidar.gif

Svetopisemski odlomek: Ezr 5,6-17Ezr 5,6-17
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Jude obtožijo pri kralju Dareju 6 Prepis pisma, ki so ga kralju Dareju poslali Tatenáj, upravitelj onstran reke, Šetár Boznáj in njuni tovariši, na?elniki onstran reke. 7 Poslali so poro?ilo, v katerem je bilo napisano takole: »Kralju Dareju vse dobro! 8 Kralju bodi znano, da smo prišli v Judovo pokrajino k hiši velikega Boga. Ta se zida z obdelanimi kamni, stene pa oblagajo z lesom. To delo se skrbno opravlja in napreduje pod njihovimi rokami. 9 Vprašali smo tedaj njihove starešine in jim rekli takole: ›Kdo vam je dal povelje, da zidate to hišo in dokon?ate obzidje?‹ 10 Tudi smo jih vprašali po njihovih imenih. Da ti stvar naznanimo, smo popisali imena mož, ki so jim na ?elu. 11 Tako so nam odgovorili in rekli: ›Služabniki Boga nebes in zemlje smo. Zidamo hišo, ki je bila pozidana že pred tem, pred mnogimi leti. Velik Izraelov kralj jo je zidal in dokon?al. 12 Ker pa so naši o?etje razjezili Boga nebes, jih je izro?il v roke Kaldejca, babilonskega kralja Nebukadnezarja, ki je to hišo razdejal, ljudstvo pa odvedel v izgnanstvo v Babilon. 13 Toda v prvem letu perzijskega kralja Kira je kralj Kir izdal povelje, naj se ta Božja hiša spet pozida. 14 Tudi zlate in srebrne predmete Božje hiše, ki jih je bil Nebukadnezar vzel iz templja, ki je v Jeruzalemu, in jih dal prenesti v tempelj v Babilon, je kralj Kir vzel iz templja v Babilonu in jih izro?il možu, Šešbacárju po imenu, ki ga je postavil za upravitelja. 15 Njemu je rekel: Vzemi te predmete, pojdi in jih odloži v tempelj v Jeruzalemu. Tudi Božja hiša naj se pozida na svojem mestu. 16 Nato je ta Šešbacár odšel, položil temelje za Božjo hišo v Jeruzalemu in od tedaj do zdaj se zida, a še ni kon?ana.‹ 17 Zdaj naj se torej, ?e se kralju zdi primerno, preiš?e v kraljevi zakladnici tam v Babilonu, ali je kralj Kir kdaj izdal povelje, da se ta Božja hiša v Jeruzalemu pozida; nam pa naj glede tega sporo?ijo kraljevo odlo?itev.«

WP-Bible plugin

Govori o tem, kako Frančišek popravlja cerkev – dobesedno. Velikokrat ostanemo pri tem – popravljamo zunanjost.

[audio:10-zidar.mp3]

Frančiškovo življenje:

F. Bevk, Brat Frančišek, 43-44.

Share

9. Frančišek – križ

https://franciskani.rkc.si/slike/kriz_sv_damijan300.gif

Svetopisemski odlomek: 1 Kr 8,22-23.27-301 Kr 8,22-23.27-30
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Salomonova molitev ob posvetitvi 22 Nato je Salomon vpri?o vsega Izraelovega zbora stopil pred GOSPODOV oltar, razprostrl roke proti nebu 23 in rekel: »GOSPOD, Izraelov Bog, ni tebi enakega Boga ne gori v nebesih ne tu doli na zemlji. Ti ohranjaš zavezo in naklonjenost svojim služabnikom, ki z vsem srcem hodijo pred tvojim obli?jem. 27 Toda mar Bog res more prebivati na zemlji? Glej, nebo in nebes nebesa te ne morejo obse?i, koliko manj ta hiša, ki sem jo sezidal! 28 Vendar se ozri na molitev svojega služabnika in na njegovo prošnjo, GOSPOD, moj Bog, in usliši klic in molitev, ki jo danes tvoj služabnik moli pred teboj. 29 Naj bodo tvoje o?i no? in dan uprte v to hišo, v kraj, o katerem si obljubil: ›Tam bo moje ime‹; da boš uslišal molitev, ki jo tvoj služabnik moli na tem kraju. 30 Poslušaj prošnjo svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela, ko bodo molili na tem kraju. Poslušaj na kraju, kjer prebivaš, v nebesih, poslušaj in odpuš?aj!

WP-Bible plugin

Govori o Frančiškovem srečanju s Križanim in kako se moramo soočiti s samim seboj.

Molitev pred Križanim pri sv. Damijanu.

O Vzvišeni in veličastni Bog,
razsvetli temine mojega srca.
Daj mi pravo vero, trdno upanje
in popolno ljubezen,
razumnost in spoznanje,
o Gospod,
da se bom držal tvoje svete in
resnične zapovedi. Amen.

[audio:9-kriz.mp3]

Preberi več 9. Frančišek – križ

Share

8. Frančišek – spokornik

https://www.gz-bussen.de/konvent/bilder/fanziskus.jpg

Svetopisemski odlomek: Iz 58,1-12Iz 58,1-12
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Pravi post 58 1 Kli?i na vse grlo, ne zadržuj se, povzdiguj svoj glas kakor rog! Oznanjaj mojemu ljudstvu njegove prestopke, hiši Jakobovi njene grehe! 2 Iš?ejo me namre? dan za dnem in želijo spoznati moje poti, kakor narod, ki ravna pravi?no in ne zapuš?a sodbe svojega Boga. Od mene terjajo pravi?ne sodbe, želijo si Božje bližine: 3 »Zakaj se postimo, ti pa tega ne vidiš, pokorimo svojo dušo, ti pa tega ne veš?« Glejte, na dan svojega posta opravljate svoj posel in priganjate vse svoje delavce. 4 Glejte, postite se tako, da se pravdate in prepirate, da se bijete z zlobno pestjo. Ne postite se, kakor je treba na dan, ko naj bi se slišal vaš glas na višavi. 5 Mar je takšen post, ki sem ga izbral, dan, ko ?lovek pokori svojo dušo? Da pripogibaš svojo glavo kakor lo?ek in ležiš na raševniku in pepelu? Mar boš to razglašal za post in za dan, ki je GOSPODU po volji? 6 Mar ni to post, kakršnega sem izbral: da odpneš krivi?ne spone in razvežeš vezi jarma, da odpustiš na svobodo zatirane in zlomiš vsak jarem? 7 Mar ni v tem, da daješ la?nemu svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da ga oble?eš, in se ne potuhneš pred svojim rojakom? 8 Tedaj napo?i kakor zarja tvoja lu? in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo. Pred teboj bo hodila tvoja pravi?nost in GOSPODOVO veli?astvo te bo zbiralo. 9 Tedaj boš klical in GOSPOD bo odgovoril, stokal boš in bo rekel: »Tukaj sem!« ?e odpraviš jarem iz svoje srede, kazanje s prstom in varljivo govorjenje, 10 ?e daješ la?nemu, kar imaš sam rad, in sitiš revežu grlo, bo vzšla v temi tvoja lu? in tvoja temina bo kakor poldan. 11 GOSPOD te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih, okrepil ti bo kosti in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne. 12 Pozidal boš prastare razvaline, vzpostavil boš temelje prejšnjih rodov. Dobil boš ime Zazidalec razpok, Obnovitelj ulic za prebivanje.

WP-Bible plugin

Govori o tem, kako se moraš izprazniti, da ugotoviš, kaj je v tebi.

[audio:8-spokornik.mp3]

Preberi več 8. Frančišek – spokornik

Share