Arhivi Kategorije: Uvodnik BF

Pričevalci vere

Gospod naj ti podari mir!

Stopili smo v novo leto, v katerem bomo v naši reviji nadaljevali s spoznavanjem svetništva. Letos se bomo srečevali z različnimi tipi svetnikov, vsakokrat pa se bomo seznanili tudi s kakšnim svetniškim kandidatom in z nedavno razglašenimi svetniki.

Tokratna številka revije Brat Frančišek1 nam predstavlja pričevalce oz. izpovedovalce, včasih imenovane spoznavalce, tip svetništva, ki je podoben mučeništvu, vendar preizkušnja vere pri njih ni povzročila smrti. Eden največjih predstavnikov je sv. Maksim Izpovedovalec, ki nam ga je v zapisu predstavil frančiškanski bogoslovec br. Jan Dominik Bogataj OFM.

V rubriki Naša evangelizacija bomo spoznali božja služabnika: v katehezi OFS je predstavljen duhovnik Alojzij Kozar, v nadaljevanju pa še žena in mati Chiara Corbella Petrillo.

Za nami je narodni volilni kapitelj OFS, ki je prinesel novo vodstvo, v rubriki OFS pa si preberite vtise in utrinke s kapitlja.

Od vzhoda do zahoda bi lahko opisali tokratno rubriko Iz naših družin, saj lahko preberete o dogajanju v Prekmurju in na Primorskem.

Za boljšo povezanost Frančiškove družine, smo uvedli novo rubriko Iz Frančiškovih logov (revij), ki nam bo vselej predstavila zanimivosti iz sorodnih revij: tokrat iz Frančiškovega prijatelja in San Francesca.

V narodnem svetu OFS je nova odgovorna za Frančiškove otroke in Frančiškovo mladino (FO in FRAMA) Mojca Špende OFS, s katero smo se pogovarjali v rubriki Mladi Frančišku.

Svetodeželska rubrika prinaša utrinke s četrtega mednarodnega kongresa komisarjev za Sveto deželo in vabi na romanje na Ciper.

V Razvedrilu pa se med pozabljenimi spretnostmi lahko naučite izdelovati cvetje iz krep papirja.
Želim vam prijetno branje in veliko božjega blagoslova v novem letu!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo Brat Frančišek lahko preberete tudi na svetovnem spletu. []
Share

Češčenje svetnikov

Gospod naj ti podari mir!

Poletna jesen se že oblači v zimsko garderobo in mesec november nas vabi k molitvi za vse umrle, da bi bili deležni Božjega usmiljenja. V molitvi pa se obračamo tudi na svetnike, da bi prosili za nas.

Tokratna številka revije Brat Frančišek1 nam bo spregovorila o češčenju svetnikov v Cerkvi.

V »Naši evangelizaciji« bomo spoznali hrvaškega svetnika slovenskega rodu p. Vendelina Vošnjaka OFM. Vprašali pa se bomo tudi, kaj imata skupnega F.I. Baraga in s. Dorica Sever, ki deluje na daljnem severu med Inuiti.

Poletno dogajanje je bilo pestro na domači in mednarodni ravni, zato poglejte utrinke z narodnega tabora OFS v Mariboru in evropskega kongresa OFS in FRAMA v Litvi.

Rubrika »Iz naših družin« nam tokrat prinaša novice z Gorenjske in Primorske.

Svetodeželska rubrika pa nam spregovori o peš romanju in kolesarjenju ter nas vabi na nova doživetja.

Babje poletje nam je omogočilo, da so gozdovi oživeli zaradi številnih gobarjev, zato je na mestu spodbuda »Pozabljenih spretnosti«, ki nas obogati z receptom za čisto pravo Gobovo juho.

Želim vam dobro pripravo na adventni čas!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo Brat Frančišek lahko preberete tudi na svetovnem spletu. []
Share

Vzor svetnikov

Gospod naj ti podari mir!

Prebiranje življenjepisov svetnikov nam razkriva veliko podrobnosti iz življenja in dela svetnikov. Kmalu spoznamo, da jih preprosto ne moremo in ne smemo v vsem posnemati, saj bi »kopiranje« lahko slabo vplivalo na naše življenje. Vsak mora namreč zase najti pot, ki vodi v božjo slavo. Kopiramo lahko samo ključni trenutek v življenju svetnikov: spreobrnjenje – odločitev za Kristusa. To je vzor, ki ga skušajmo vtkati v svoje življenje.

V tokratni številki revije Brat Frančišek1 so v katehezi predstavljene drinske mučenke, med katerimi sta tudi dve Slovenki. Zvestobo Kristusu so ovenčale z mučeniško krvjo.

Med znanimi člani Frančiškovega svetnega reda bomo spoznali znanstvenika André-Marie Ampèra, po katerem se imenuje enota za jakost električnega toka.

V nadaljevanju boste lahko prebrali intervju z zdaj že pokojnim minoritom p. Janezom Kmetcem, ki je do konca ostal preprost in predan Kristusu.

Preberite tudi utrinek s praznovanja 40-letnice ponovne navzočnosti sester klaris v Sloveniji, ki si po zgledu sv. Klare prizadevajo odsevati sij večne Luči.

Jezus nas vabi in spodbuja, da bi si upali ponuditi ubogim in popotnikom vsaj kozarec hladne vode (prim. Mt 10,42Mt 10,42
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

42 Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan u?enec, resni?no, povem vam, ne bo izgubil svojega pla?ila.«

WP-Bible plugin
), bratje in sestre OFS in FRAMA iz vse Evrope pa so povezani v akciji podpore gradnje treh vodnjakov v Afriki, ki bi omogočili tamkajšnjim prebivalcem lažjo oskrbo s pitno vodo. Morda jih lahko podprete tudi vi?

»Pozabljene spretnosti« nam tokrat predstavljajo svilene rožice, ki lahko čudovito popestrijo marsikatero priložnost.

Želim vam lepo pripravo na prihajajoče Frančiškove praznike, ki naj nam ostane vzor in spodbuda za življenje po evangeliju!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo Brat Frančišek lahko preberete tudi na svetovnem spletu. []
Share

ČUDEŽI SVETNIKOV

»Kje so moji ključi!?«
»Kam sem založil očala?«

S takšnimi in podobnimi vprašanji se skoraj vsakodnevno srečujemo. In potem se spomnimo na tega ali onega svetnika, ki bi nam lahko pomagal. Sv. Anton Padovanski je označen kot priprošnjik za izgubljene stvari, in kadar se s prošnjo obrnemo nanj, hitro najdemo izgubljeno oziroma založeno stvar.

Priprošnjiki
Življenjepisi svetnikov nam mnogokrat prikazujejo življenje posameznih svetnikov v skoraj neverjetni luči. Kako jim je bila svetost položena že v zibelko in je bil njihov odnos do Boga neokrnjen od prejetja belega krstnega oblačila naprej. Tovrstni »sladki« in z »rožicami postlani« življenjepisi1 pač pretiravajo, da bi nam vtisnili v srce podobo predanosti Bogu in zvestobe Kristusu. Nemalokrat pa se zgodi, da v svetnikih vidimo božansko moč in se obračamo nanje v pričakovanju magičnih rešitev naših problemov.
Svetniki niso bogovi, ampak so priprošnjiki pri Bogu. V moči svoje zvestobe in ljubezni do Boga nam izprosijo uresničitev naših prošenj. Tako so svetniki v prvi vrsti glasniki svoje vere in zaupanja.

Vera
»Resnično, povem vam: Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče« (Mt 17,20Mt 17,20
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

20 »Zato, ker imate malo vere,« jim je dejal. »Resni?no, povem vam: ?e bi imeli vero kakor gor?i?no zrno, bi rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in ni? vam ne bo nemogo?e.«

WP-Bible plugin
). Jezusove besede nam pokažejo resnični vir za čudežno delovanje. Brez vere in zaupanja smo podobni tistim, ki so od Jezusa pričakovali znamenja, niso pa bili pripravljeni spremeniti svojega odnosa do Boga in ljudi. Svetnik se ne rodiš, ampak postajaš. In prej ko se začneš zavedati te svoje postopne rasti vere in zaupanja v Gospoda, prej se tudi zaveš svoje majhnosti in nebogljenosti v odnosu do Boga. In ko prebiramo življenjepise svetnikov, ki so napisani v tej »ne-sladki« in z »rožicami ne-postlani«2 luči, spoznavamo njihov trd boj za ohranjanje zvestobe Gospodu. In to je vera. Trd boj.

Čudeži
Zakaj Jezus razodeva svoje kraljestvo z znamenji in čudeži? Kot lahko preberemo v Kompendiju Katekizma Katoliške cerkve, »Jezus spremlja svojo besedo z znamenji in čudeži, da bi potrdil, da je kraljestvo navzoče v njem, Mesiju. Čeprav ozdravlja nekatere osebe, ni prišel zato, da bi odpravil vse zlo tu na zemlji, pač pa da bi nas osvobodil zlasti suženjstva greha. Izganjanje hudobnih duhov naznanja, da bo njegov križ zmagovit nad “vladarjem tega sveta” (Jn 12,31Jn 12,31
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

31 Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan ven,

WP-Bible plugin
)« (KKKC 108).
Zato je eden od kriterijev za ugotavljanje svetosti tudi dejstvo o obstoječih čudežnih dogodkih na priprošnjo posameznih svetniških kandidatov. Svetniki so namreč tisti, ki so že pri Gospodu in ga gledajo iz obličja v obličje. Tam lahko prosijo za nas.
Največji čudež, ki ga lahko izprosi kakšen izmed svetnikov, je naše spreobrnjenje. Ljudje največkrat pričakujemo takojšnje uslišanje in delovanje naših molitev in prošenj. Nihče, ne svetniki ne Bog, pa ne deluje na klik ali pritisk na gumb. Potreben je odnos, potrebno je zaupanje.

Zavetniki
V tradiciji Katoliške cerkve se je izoblikovalo veliko področij, kjer so še posebej dejavni in »uspešni« posamezni svetniki.3 Mladi in stari, različni stanovi in družbe, naravne in druge katastrofe, poklici in dejavnosti, zaljubljeni in bolni … za vsakogar se najde kakšen zavetnik svetnik, ki še posebej bdi nad njimi. Ta področja so »dodeljena« posameznim svetnikom zaradi različnih lastnih izkušenj, ki so jih imeli svetniki v svojem življenju in nas zato v naših stiskah lažje razumejo.
Ko se torej v svojih prošnjah in molitvah obračamo na svetnike, nas ti razumejo in čutijo naše potrebe ter za nas prosijo pri Gospodu, da nas usliši. Bolj ko je pristna naša prošnja, bolj nas svetniki začutijo in prosijo za nas.

Sklep
In če ne »vržemo« svoje molitve v pravi poštni nabiralnik?
Brez skrbi, tudi če ne vemo, kateri svetnik je zavetnik za določeno področje, naša molitev ni nikoli »v prazno«. »Glavni izvajalec«, tisti ki uslišuje naše prošnje, je Bog, svetniki so samo priprošnjiki.

P.S.
Članek je izšel v reviji Brat Frančišek 4/2018.

__________________________
  1. Primer tovrstnega življenjepisa o sv. Frančišku so vsem znane Rožice sv. Frančiška. []
  2. Primer takega življenjepisa sv. Frančiška pa je npr. Sveti Frančišek Asiški avtorja Johannesa Jørgensena. []
  3. Prim. Zavetniki, vir: http://svetniki.org/zavetniki/, dne 14. 6. 2018. []
Share