Arhivi Kategorije: DHV

15. Frančišek – Nič še nismo storili

https://www.eurochannel.de/okp_97/images/Janse/hl.Franz_v.Assisi.jpg

Svetopisemski odlomek: Flp 2,12-18Flp 2,12-18
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Apostolova skrb za svetost kristjanov 12 Potemtakem, moji ljubi, kakor ste bili zmeraj poslušni, in to ne le takrat, kadar sem bil med vami, ampak še veliko bolj zdaj, ko sem odsoten, delajte s strahom in s trepetom za svoje odrešenje. 13 Bog je namre? tisti, ki po svojem blagohotnem na?rtu udejanja v vas hotenje in delovanje. 14 Vse delajte brez godrnjanja in prera?unljivosti, 15 da boste neopore?ni in nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci sredi sprijenega in pokvarjenega rodu, med katerim žarite na svetu kakor zvezde. 16 Držite se besede življenja, da se bom lahko na Kristusov dan pohvalil, da nisem v prazno tekel in se nisem v prazno trudil. 17 ?etudi se izlivam kot pitna daritev pri žrtvi in daritvi vaše vere, se veselim in radujem z vami vsemi. 18 Prav tako se veselite tudi vi in se radujte z menoj!

WP-Bible plugin

Govori o nenehnem odločanju za dobro.

[audio:15-nic_se_nismo_storili.mp3]

Preberi več 15. Frančišek – Nič še nismo storili

Share

14. Frančišek – La Verna

https://www.sistemamuseale.provincia.ancona.it/galleria%20immagini/falconara/francescana/17.%20San%20Francesco%20riceve%20le%20stimmate.jpg

Svetopisemski odlomek: 1 Jn 3,1-3.11-241 Jn 3,1-3.11-24
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

3 1 Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril O?e: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. 2 Ljubi, zdaj smo Božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je, 3 in vsak, kdor ima to upanje vanj, se o?iš?uje, kakor je tudi on ?ist. Ljubite drug drugega 11 Od za?etka ste slišali tole oznanilo: Ljubimo drug drugega. 12 Ne bodimo kakor Kajn, ki je bil od hudi?a in je ubil svojega brata. In zakaj ga je ubil? Ker so bila njegova dela hudobna, bratova pa pravi?na. 13 Ne ?udite se, bratje, ?e vas svet sovraži. 14 Mi vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo. Kdor ne ljubi, ostaja v smrti. 15 Kdor sovraži svojega brata, je ubijalec. Vi pa veste, da noben ubijalec nima ve?nega življenja, ki bi ostalo v njem. 16 Ljubezen spoznavamo po tem, da je On dal življenje za nas. In takó smo tudi mi dolžni dati življenje za brate. 17 Kako more Božja ljubezen ostati v ?loveku, ki ima premoženje tega sveta in vidi, da je brat v pomanjkanju, pa zapira svoje srce pred njim? 18 Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Zaupanje v Boga 19 Po tem bomo tudi spoznali, da smo iz resnice. In pred njim bomo pomirili svoje srce, 20 ?e nas srce obsoja; saj je Bog ve?ji od našega srca in spoznava vse. 21 Ljubi, ?e pa nas naše srce ne obsoja, smo z Bogom zaupni in 22 dobimo od njega, kar ga prosimo, ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je vše?. 23 To pa je njegova zapoved, da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in se ljubimo med seboj, kakor nam je zapovedal. 24 Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem. Da ostaja v nas, pa spoznamo po Duhu, ki nam ga je dal.

WP-Bible plugin

Govori o Frančiškovi podobnosti s Kristusom in o pečatih ran.

[audio:14-la_verna.mp3]

Preberi več 14. Frančišek – La Verna

Share

13. Frančišek – navdušenje

https://www.stfrancisretreathouse.org/images/home_page/st_francis.jpg

Svetopisemski odlomek: Apd 4,23-35Apd 4,23-35
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Verniki molijo za sr?nost 23 Ko so ju izpustili, sta se vrnila k svojim in jim sporo?ila vse, kar so jima bili povedali véliki duhovniki in starešine. 24 Ob njunih besedah so verniki enodušno povzdignili glas k Bogu in molili: »Gospod, ti si naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih! 25 V Svetem Duhu si govoril po ustih našega o?eta Davida, svojega služabnika: Zakaj hrumijo narodi in ljudstva razmišljajo v prazno? 26 Kralji zemlje so se dvignili in oblastniki so se zbrali proti Gospodu in proti njegovemu Maziljencu. 27 V tem mestu so se zares zbrali zoper tvojega svetega služabnika Jezusa, ki si ga ti mazilil. Zbrali so se Herod in Poncij Pilat, narodi in Izraelovi rodovi, 28 da bi storili, kar si ti s svojo roko in v svojem sklepu vnaprej dolo?il. 29 In zdaj, Gospod, glej, kaj grozijo, in daj, da bomo tvoji služabniki z vso sr?nostjo oznanjali tvojo besedo! 30 Iztegni roko, da se bodo dogajala ozdravljenja in znamenja in ?udeži v imenu tvojega svetega služabnika Jezusa!« 31 In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani; in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso sr?nostjo oznanjali Božjo besedo. Skupna lastnina 32 Množica teh, ki so sprejeli vero, je imela kakor eno srce in eno dušo. Nih?e ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temve? jim je bilo vse skupno. 33 Apostoli so z veliko mo?jo pri?evali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. 34 Nih?e med njimi ni trpel pomanjkanja. Lastniki, ki so prodajali zemljiš?a ali hiše, so prinašali izkupi?ek 35 ter ga polagali k nogam apostolov; in sleherni je od tega dobil, kar je potreboval.

WP-Bible plugin

Govori o Frančiškovem navdušenju in njegovi polnosti Duha.

[audio:13-navdusenje.mp3]

Preberi več 13. Frančišek – navdušenje

Share

12. Frančišek – ječa 3

https://fbw.kreuzburg.de/cms/upload/grafiken/franz.jpg

Svetopisemski odlomek: Jn 20,19-29Jn 20,19-29
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Jezus se prikaže u?encem 19 Pod no? tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se u?enci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 20 In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. U?enci so se razveselili, ko so videli Gospoda. 21 Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je O?e mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 22 In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! 23 Katerim grehe odpustite, so jim odpuš?eni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« Jezus in Tomaž 24 Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvoj?ek, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. 25 Drugi u?enci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »?e ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 26 ?ez osem dni so bili njegovi u?enci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 27 Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 28 Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« 29 Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so za?eli verovati!«

WP-Bible plugin

Govori o Frančiškovi izročitvi Bogu. Izpostavi vprašanje čistosti.

[audio:12-jeca_3.mp3]

Preberi več 12. Frančišek – ječa 3

Share