Kaj je resnica?

To vprašanje je postavil Poncij Pilat, preden je Jezusa, na katerem ni našel nobene krivde, obsodil na smrt (prim. Jn 18,38Jn 18,38Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) – SSP38 Pilat mu je rekel: »Kaj …

Share