Arhiv Značk: FSR

Spreminjanje

Gospod naj ti podari mir!

Letošnje poletje je spremenilo marsikaj: konec junija smo ob 2000. obletnici rojstva začeli Leto sv. Pavla, z novim pastoralnim letom pa začenjamo Leto mladih. Diakoni so po polaganju škofovih rok postali duhovniki. Premestitve duhovnikov in redovnikov so marsikje spremenile življenja posameznikov in skupnosti. Vreme se je spreminjalo kot bi bili v mesecu aprilu. Toča je spreminjala posevke – žal jih je s tem večinoma uničila. Sonce je blede obraze spreminjalo v zagorele. Počitniški načrti so se izpolnjevali in uresničevali. Skratka, veliko se je spremenilo.

In kako se spreminjamo mi? Smo postali samo starejši ali pa smo za spoznanje tudi boljši, modrejši, skrbnejši, bolj spočiti, veseli?

Bf 5 2008Morda vam bo ravno pričujoča številka dala odgovor na zastavljeni vprašanji …

V začetku vam ponujamo nadaljevanje predavanja Glasniki veselja in upanja. Slišali smo ga ob minulem duhovnem kapitlju FSR v Kančevcih. Če želimo biti pravi glasniki veselja in upanja, se moramo mi sami najprej spremeniti.

Pri vseh teh spremembah pa moramo biti pozorni, da ne bomo postali kopije. Vsak od nas je v prvi vrsti poklican kot original, več o tem pa preberite v pogovoru s s. Barbaro Čuk, ki deluje v Mehiki.

Spreminja pa se tudi Bosna. Kako? Poglejte prispevek o tem.

Br. Andraž Arko je na lastni koži občutil spreminjanje, saj je postal Kristusov duhovnik. Kako je prišlo do tega in razne etape njegove poklicanosti si preberite v pogovoru z njim.

Življenje pa se ne spreminja samo v duhovnih poklicih s posvečenji in zaobljubami. Mnogo bolj se spreminja tudi z odločitvijo za poroko in prihodom otrok. Ne spreglejte pogovora z zakoncema Pintarič in preberite, kako sv. Frančišek spreminja življenje.

S sv. Frančiškom oz. z njegovimi brati, so se podrobno seznanjali tudi na letošnjih Frančiškovem taboru na Planini pri Ajdovščini. Spoznali so celo vrsto svetnikov iz vrst Frančiškovih manjših bratov. Podrobnosti pa si poglejte v fotoreportaži s taborov.

V minulih šestih letih se je močno spremenila tudi podoba in urejenost Frančiškovih otrok in mladine. Ko začenjamo pastoralno leto mladih, imamo toliko bolj pred očmi spremembe, ki se dotikajo dela z mladimi. Kako gledajo na spremembe predsednice (nekdanji in sedanja) FO in FRAME si poglejte v zanimivih pogovorih z njimi.

Kdo ne bi poznal volka iz Gubbia, ki se je bil nekdaj srečal s sv. Frančiškom? No, tudi njega so doletele spremembe … Preberite si, kako ukrotiti gubbijsko pošast.

Ob koncu vam ponujamo še dva potopisa, ki ju boste lahko brali v nadaljevanjih. Prvi je s kolesarjenja ob Donavi do Črnega morja, drugi pa po Pavlovih poteh, ki nas bo tako povezal tudi s Pavlovim letom.

Spremembe torej so, pomembno pa je, da jih znamo prav sprejemati in živeti z njimi, da so nam v rast in blagoslov ter da preko njih mnogim pomagamo k boljšemu medsebojnemu sprejemanju in razumevanju. Naj nas pri tem spremlja tudi Frančiškova priprošnja in božji blagoslov!

Vse dobro!

Share

Poletje

Gospod naj ti podari mir!

Stopili smo v poletje in s tem v čas vročine, dopustov, morja, gora, potepov … Šolarji se veselijo počitnic in brezskrbnih dni.
Je pa poletje tudi čas novih maš, romanj in duhovnih vaj.

Pogovor z letošnjim frančiškanskim novomašnikom br. Andražem si boste lahko prebrali v naslednji številki, v pričujoči pa ne bo manjkalo spodbud k veselju in upanju, ki nam jih je na duhovnem kapitlju v Kančevcih natrosil br. Stjepan Lice iz zagrebškega bratstva FSR.

Srečali se bomo tudi z veseljem in navdušenostjo naših misijonarjev, ki jim lahko pomagamo na različne načine: duhovno in materialno. Veseli bodo obojega.

revija BFV minulih letošnjih številkah revije Brat Frančišek smo se podrobneje srečali že z vsemi tremi Frančiškovimi redovi, sedaj pa so pred nami še druge redovne ustanove, ki izhajajo iz Frančiškove karizme. Tako se bomo seznanili z mariborskimi in s slovenjebistriškimi šolskimi sestrami ter s frančiškankami Marijinimi misijonarkami.

Življenje Frančiškovega svetnega reda po duhovnem kapitlju nikakor ni zamrlo, ampak je bilo polno dogajanja. V ospredju je gotovo narodni tabor FSR, ki je letos potekal v Ljubljani na Viču skupaj s festivalom Frančiškovih otrok in mladine, in sicer na prvo majsko soboto.

Mejnik v svojem delovanju so doživeli tudi Frančiškovi otroci in mladina, saj so konec maja obhajali volilni kapitelj in izvolili novo vodstvo. Vsem novoizvoljenim čestitamo in jim želimo uspešnega dela.

Za mano je prvo leto, v katerem sem se kalil kot glavni in odgovorni urednik, in upam, da vas pri tem nisem razočaral. Vesel sem vsake spodbudne pa tudi kritične besede, ki pripomorejo, da je revija Brat Frančišek1 še boljša in dobro sprejeta med vami. Naj bo tako tudi v prihodnje. Ob koncu bi se rad zahvalil vsem vam, drage bralke in bralci, ki podpirate to našo skupno revijo. Z letošnjim letom smo prešli od naročniškega plačevanja na prostovoljne prispevke in s svojimi darovi ste pokazali, da želite podpirati njeno izhajanje še naprej. Bog povrni za vse vaše darove! Vse dobro!

__________________________
  1. Celotno revijo lahko preberete tukaj. []
Share

Frančišek v svetu

Gospod naj ti podari mir!

Spet kliče nas venčani maj,
k Mariji v nadzemeljski raj!
Cvetlice dobrave, si venčajo glave,
raduje se polje in gaj,
raduje se polje in gaj!

BF-3/08Vstopamo v majsko šmarnično pobožnost, ki pred nas prinaša Marijino držo. Držo služenja, molitve, materinstva …

O, da bi tudi mi drug drugemu znali biti »matere«, biti drug drugemu blizu, z njimi čutiti in moliti. Marija je vztrajala ob apostolih, jim stala ob strani, skupaj z njimi molila in bila deležna Svetega Duha Tolažnika.

Šele opogumljeni od Svetega Duha, so se bili apostoli sposobni podati na ulice in trge ter oznanjati Kristusa, oznanjati veselo novico o njegovem vstajenju in odrešenju. Čeprav so bili prej potrti in brezvoljni ter so se skrivali iz strahu pred Judi, so potem bili sposobni biti glasniki veselja in upanja. In v tem so nam vsem zgled.

Za nami je duhovni kapitelj Frančiškovega svetnega reda, ki je bil naslovljen: »Glasniki veselja in upanja!« Predavanja, delavnice in razmišljanja na kapitlju so nas usmerjala v to velikonočno držo veselja in upanja.

Kakor so bili apostoli po delovanju Svetega Duha opogumljeni, da so mogli oznanjati, in kakor je sv. Frančišek zaupal v božjo pomoč in previdnost, ko je oznanjal, da je glasnik velikega kralja, tako smo tudi mi vsi poklicani, da v svojem življenju zaživimo to preroško držo.

Velikokrat prehitro obupamo in ne znamo videti dobrega. »Vztrajati v sreči in nesreči, bolezni in zdravju,« ni samo vodilo za zakonce, ampak tudi za vse skupnosti, vsa bratstva, tako prvega kot tretjega reda.

Skupnost apostolov, ki so bili zbrani v molitvi, preden so se podali na svoje poslanstvo, je nam vsem zgled: biti v bratstvu, moliti in služiti.

To so bili tudi poudarki duhovnega kapitlja, da bi osrčili naša bratstva v molitvi in služenju.

V pričujoči številki Brata Frančiška1 vam predstavljamo nekaj drobcev iz dogajanja na kapitlju v Kančevcih: od uvodnega predavanja p. Tarzicija Kolenka o glasniku velikega kralja, do vtisov nekaterih udeležencev kapitlja.

Po predstavitvi prvega in drugega reda sv. Frančiška v prejšnjih številkah, je sedaj na vrsti Frančiškov tretji ali svetni red. Spoznavali ga bomo prek pogovorov z nekaterimi vidnimi predstavniki in utrinki iz življenja nekaterih bratstev.

Seveda pa ne manjka tudi zanimivega branja o dogajanju v misijonih ter o bolj ali manj duhovnih doživetjih doma in v tujini.

Lahko si samo želimo, da bi ob branju tudi sami začutili željo po razglašanju vesele novice, da bi tudi sami ne mogli molčati o velikem kralju, ki je vstal in živi. Naj nas vse razsvetli Sveti Duh, da bi polni ognja in duha, navdušeno stopali v svet. Da bi znali zaživeti svoje poslanstvo svetnega reda in izpričevati veselje in upanje!

Vse dobro!

__________________________
  1. Celotno revijo lahko preberete tukaj. []
Share

Frančišek in 800 let

Gospod naj vam da svoj mir!

Vsi pravijo, da je oktober Marijin mesec, saj obhajamo Rožnovensko Mater Božjo in ves mesec še posebno molimo rožni venec. Ampak tudi september je poln Marijinih praznikov: rojstvo Device Marije, Marijino ime, Žalostna Mati Božja, …

Sredi tega marijanskega praznovanja pa obhajamo praznik našega blaženega očeta sv. Frančiška. Ravno letos mineva 800 let, odkar se je znašel pred podobo Križanega pri sv. Damijanu. In izpred nje je odšel drugačen.

Gospod, kaj hočeš, da storim?
Pojdi in popravi mojo Cerkev!

In je šel. Popravljal je cerkvice v bližini: sv. Damijan, sv. Peter, sv. Marija Angelska, … Toda vedno znova se je vračal k podobi Križanega in še bolj goreče molil:

O Vzvišeni in veličastni Bog,
razsvetli temine mojega srca.
Daj mi pravo vero, trdno upanje
in popolno ljubezen,
razumnost in spoznanje,
o Gospod,
da se bom držal tvoje svete in
resnične zapovedi. Amen.

Pokleknil je pred Gospoda, da bi mogel spoznati samega sebe, da bi mogel razdajati samega sebe. In v tem je postal magnet za mnoge: Bernarda, Klaro, Elizabeto, …

BF-5/07Vsi ti so se brezmejno razdajali za druge v odpovedi lastnini, imenu, slavi, časti, volji, … Zato so nam tako kot sv. Frančišek v zgled in spodbudo na naši življenjski poti. Na poti iskanja miru, ki ga daje Kristus. Samo tako lahko razumemo Frančiškov pozdrav, ki pomirja, njegov pogled, ki opogumlja slabotne. Bil je nemočen in je močan, bil je ubog in je bogat. Prežetost s Kristusom je tisto, kar »dela« svetnike.

In to je tudi naša naloga. Vsak dan bolj postajati svet. Odpovedati se svetu, da bi postali sveti! Tudi danes je Cerkev potrebna prenove in novih Frančiškov, Klar in Elizabet, ki bodo pripomogli k večji in boljši prepoznavnosti v svetu. Zato, predragi bralci in bralke, vstopimo v branje te številke Brata Frančiška1 polni zaupanja in miru. Naj nas vsebina duhovno napoji in razvedri, da bomo tudi danes znali biti svetle Kristusove podobe. Tako kot je sv. Frančišek!

__________________________
  1. Gre za revijo Brat Frančišek, ki izhaja vsaka dva meseca. V tem poletju sem prevzel uredništvo nad njo. Preberete jo lahko tukaj. []
Share