Vzor svetnikov

Gospod naj ti podari mir!

Prebiranje življenjepisov svetnikov nam razkriva veliko podrobnosti iz življenja in dela svetnikov. Kmalu spoznamo, da jih preprosto ne moremo in ne smemo v vsem posnemati, saj bi »kopiranje« lahko slabo vplivalo na naše življenje. Vsak mora namreč zase najti pot, ki vodi v božjo slavo. Kopiramo lahko samo ključni trenutek v življenju svetnikov: spreobrnjenje – odločitev za Kristusa. To je vzor, ki ga skušajmo vtkati v svoje življenje.

V tokratni številki revije Brat Frančišek1 so v katehezi predstavljene drinske mučenke, med katerimi sta tudi dve Slovenki. Zvestobo Kristusu so ovenčale z mučeniško krvjo.

Med znanimi člani Frančiškovega svetnega reda bomo spoznali znanstvenika André-Marie Ampèra, po katerem se imenuje enota za jakost električnega toka.

V nadaljevanju boste lahko prebrali intervju z zdaj že pokojnim minoritom p. Janezom Kmetcem, ki je do konca ostal preprost in predan Kristusu.

Preberite tudi utrinek s praznovanja 40-letnice ponovne navzočnosti sester klaris v Sloveniji, ki si po zgledu sv. Klare prizadevajo odsevati sij večne Luči.

Jezus nas vabi in spodbuja, da bi si upali ponuditi ubogim in popotnikom vsaj kozarec hladne vode (prim. Mt 10,42Mt 10,42
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

42 Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan u?enec, resni?no, povem vam, ne bo izgubil svojega pla?ila.«

WP-Bible plugin
), bratje in sestre OFS in FRAMA iz vse Evrope pa so povezani v akciji podpore gradnje treh vodnjakov v Afriki, ki bi omogočili tamkajšnjim prebivalcem lažjo oskrbo s pitno vodo. Morda jih lahko podprete tudi vi?

»Pozabljene spretnosti« nam tokrat predstavljajo svilene rožice, ki lahko čudovito popestrijo marsikatero priložnost.

Želim vam lepo pripravo na prihajajoče Frančiškove praznike, ki naj nam ostane vzor in spodbuda za življenje po evangeliju!

Vse dobro!

__________________________
  1. Revijo Brat Frančišek lahko preberete tudi na svetovnem spletu. []
Share

… pa ne znam