Arhiv Značk: Družba

Preživeti ali zaživeti?

Ob letošnjem socialnem tednu, ki nosi naslov “Preživeti ali zaživeti?” – moje misli tečejo  nekako takole:

Pojem “PREŽIVETJA” se mi zdi močno zaznamovan s pasivnostjo, oz. z načinom življenja, ki govori o nekakšnem brezciljnem zaupanju v usodo. Nasprotno pa pri “ZAŽIVETJU” čutim močan naboj osebne zavzetosti, da bi neka ideja dosegla svoj namen in uresničila svoje poslanstvo.

med dvema ognjema
Med dvema ognjema

Spomnim se znane otroške igre “Med dvema ognjema”. Cilj igre je z žogo zadeti vse nasprotne tekmovalce in jih tako izločiti. K igri lahko pristopimo na več načinov. Lahko izberemo sistem PREŽIVETJA in se pač izmikamo nasprotnikovim žogam, dokler se da oz. nas ne zadanejo. Drugi način pa je aktiven način, ko skušamo potek igre spremeniti tako, da poskušamo ujeti nasprotnikovo žogo in potem prevzeti vlogo napadalca. ZAŽIVETI to aktivno vlogo, pri kateri se sicer lahko hitreje “opečemo”, je pa možen tudi hitrejši preobrat poteka igre in končna zmaga, pomeni dejavno sodelovati pri uresničevanju svojega življenjskega poslanstva.

V današnji vsesplošni socialni krizi, je še kako pomembno, da ne delujemo le v okviru paradigme PREŽIVETJA ampak moramo nujno posegati tudi po ZAŽIVETJU in tako dejavno sodelovati pri iskanju novih možnosti uresničevanja svojega poslanstva.

K temu nas navaja tudi sveto pismo, ko Jezus pravi, naj bomo dejavni iskalci (prim. Lk 11,9Lk 11,9
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

9 Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iš?ite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!

WP-Bible plugin
).

Share

Kaj je resnica?

Pilatovo vprašanje Jezusu sploh ni bilo tako neumestno (prim. Jn 18,38Jn 18,38
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

38 Pilat mu je rekel: »Kaj je resnica?« Smrtna obsodba Ko je to dejal, je šel spet ven k Judom in jim rekel: »Jaz ne najdem na njem nobene krivde.

WP-Bible plugin
). Spodnji video opozori na čisto drugačne razsežnosti novodobnih škandalov, ki so zelo ozko usmerjeni.

Pa da ne bo kdo napačno razumel. Pedofilija je vredna stroge obsodbe.

Share