Arhiv Značk: iskanje

4. Frančišek – iskalec

https://www.sistemasjp.com/catalog/images/lupa.jpg

Svetopisemski odlomek: 1 Mz 37,12-221 Mz 37,12-22
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Bratje prodajo Jožefa v Egipt 12 Ko so bratje odšli past drobnico svojega o?eta proti Sihemu, 13 je Izrael rekel Jožefu: »Ali ne pasejo tvoji bratje pri Sihemu? Pojdi, pošiljam te k njim!« Jožef mu je rekel: »Tukaj sem.« 14 In rekel mu je: »Pojdi torej, poglej, ali se dobro godi tvojim bratom in ali se dobro godi drobnici, in mi sporô?i!« Tako ga je poslal iz hebrónske doline in Jožef je prišel do Sihema. 15 Ko je blodil po polju, ga je našel neki mož. Vprašal ga je in rekel: »Kaj iš?eš?« 16 Rekel je: »Brate iš?em. Povej mi, prosim, kje pasejo!« 17 Mož je rekel: »Odšli so od tod, slišal pa sem jih, ko so govorili: ›Pojdimo v Dotán!‹« Jožef je torej šel za brati in jih našel pri Dotánu. 18 Zagledali so ga od dale?, in še preden se jim je približal, so se odlo?ili, da ga usmrtijo. 19 Govorili so drug drugemu: »Glejte, tam prihaja sanja?! 20 Dajmo, ubijmo ga in ga vrzimo v kak vodnjak! Potem pore?emo: ›Divja zver ga je požrla.‹ Bomo videli, kaj bo iz njegovih sanj!« 21 Ko je to slišal Ruben, ga je hotel rešiti iz njihovih rok. Rekel je: »Ne vzemimo mu življenja!« 22 In Ruben jim je rekel: »Ne prelivajte krvi! Vrzite ga v tale vodnjak tukaj v pustinji, rok pa ne polagajte nanj!« Tako ga je hotel rešiti iz njihovih rok in ga vrniti o?etu.

WP-Bible plugin

Komu služiti, Gospodarju ali hlapcu?
Nerazumevanje drugih.

[audio:4-iskanje.mp3]

Preberi več 4. Frančišek – iskalec

Share

Lepota sinovstva

Predzadnji dan duhovnih vaj … začetne vročine ni več, ohlaja nas nevihta … »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« (Lk 9,35Lk 9,35
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

35 Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!«

WP-Bible plugin
) … Govorimo o lepoti sinovstva.

Ni božje samo ljubiti, ampak tudi sprejemati ljubezen … Človek je najlepši, ko posluša Boga … živeti v poslušnosti – pokorščini … Pokorščina je daritev naše svobode. Je razlastitev od sebe in prepustitev Bogu.

Marija je rekla služabnikom v Kani Galilejski: »Kar koli vam reče, storite« (Jn 2,5Jn 2,5
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

5 Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam re?e, storite.«

WP-Bible plugin
) … ona je Mati – božja in naša … Marija, pomagaj mi, da bom znal kot ti v srcu premišljevati božje besede in živeti po njih! Ti, ki si vsa lepa, mi pomagaj da bom tudi jaz lep, da bom Bogu služil z nesebično ljubeznijo v pokorščini in čistosti!

Zvečer smo šli na Sveto Goro, kjer smo obhajali molitveno uro skupaj s kandidati za diakonsko posvečenje, nato pa smo se skupaj veselili ob misli na prihodnje stvari …

Share

Lepota križa

Glede vročine se sploh več ne sekiram … postala je pač naša spremljevalka. »Vzemi vsak dan svoj križ in hodi za menoj« (Lk 9,23Lk 9,23
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

23 Vsem pa je govoril: »?e ho?e kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.

WP-Bible plugin
) … današnja tema je ravno Lepota križa … Šele v stiku s preizkušnjami vidimo, koliko zares ljubimo … Križ je treba objeti – v tem je lepota – objeti, kot ga je objel sv. Frančišek … Človek je najlepši, ko postane dar.

Lepota usmiljenja in odpuščanja je v vrnitvi človekovega dostojanstva v zakramentu sprave … Adam in Eva sta se skrivala pred Bogom, jaz pa moram znati priznati svojo revščino pred Bogom – v tem je lepota … »Kadar sem slaboten, takrat sem močan« (prim. 2 Kor 12,102 Kor 12,10
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

10 Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa. Kajti mo?an sem tedaj, ko sem slaboten.

WP-Bible plugin
) … priznati svoje grehe in se vrniti v objem resnice. Odpuščanje nas vodi k evharistiji … »ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov« …

Popoldne smo imeli priložnost za sv. spoved. Izkoristili smo jo, potem pa smo se veselili in obenem praznovali praznik rojstva Janeza Krstnika, mojega krstnega zavetnika.

Share

Poklicanost

Gospodov dan je zažarel v vsej svoji lepoti … in gorkoti. Vroče je. Duhovne vaje pa nemoteno potekajo.

Vsaka poklicanost je pridobitev nečesa in odpoved nečemu, glavno poslanstvo duhovnika pa je biti z Jezusom. On je izbral svoje učence in jih peljal s seboj na goro, da bi videli njegovo veličastvo … Ni izbral samo enega, izbral je tri … Tudi kot duhovnik ne bom sam. Povezan bom s celotnim duhovniškim bratstvom, prezbiterijem … In vse je poklical Gospod … »Gospod mi je dal brate,« je rekel že sv. Frančišek. Zavedati se moram, da je Kristus tisti, ki združuje, hudič (diábolos) pa tisti, ki ločuje …

Učenci so bili izbrani, potem pa so se vzpeli na goro … Pot na goro predstavlja napore, ki se pojavijo v življenju … brezvoljnost, brezvetrje, nenavdušenost – biti brez Duha … Ko pa prideš na vrh gore, se ti razširi obzorje. Vidiš stvari, ki jih prej nisi videl.

Pot je nesmiselna brez cilja – brez Kristusa! Krščanstvo pa ni samo smer poti, saj je Jezus pot. Slediti Kristusu, vendar ne sam, ampak v druščini, skupaj z drugimi …

Popoldne smo vsi diakoni sodelovali pri slovesni maši, ki jo je daroval škof Metod in se tako na konkreten način povezali v duhovniško bratstvo.

Share