Arhiv Značk: Cerkev

10. Frančišek – zidar

https://www1.freewebs.com/infomediacenter/zidar.gif

Svetopisemski odlomek: Ezr 5,6-17Ezr 5,6-17
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Jude obtožijo pri kralju Dareju 6 Prepis pisma, ki so ga kralju Dareju poslali Tatenáj, upravitelj onstran reke, Šetár Boznáj in njuni tovariši, na?elniki onstran reke. 7 Poslali so poro?ilo, v katerem je bilo napisano takole: »Kralju Dareju vse dobro! 8 Kralju bodi znano, da smo prišli v Judovo pokrajino k hiši velikega Boga. Ta se zida z obdelanimi kamni, stene pa oblagajo z lesom. To delo se skrbno opravlja in napreduje pod njihovimi rokami. 9 Vprašali smo tedaj njihove starešine in jim rekli takole: ›Kdo vam je dal povelje, da zidate to hišo in dokon?ate obzidje?‹ 10 Tudi smo jih vprašali po njihovih imenih. Da ti stvar naznanimo, smo popisali imena mož, ki so jim na ?elu. 11 Tako so nam odgovorili in rekli: ›Služabniki Boga nebes in zemlje smo. Zidamo hišo, ki je bila pozidana že pred tem, pred mnogimi leti. Velik Izraelov kralj jo je zidal in dokon?al. 12 Ker pa so naši o?etje razjezili Boga nebes, jih je izro?il v roke Kaldejca, babilonskega kralja Nebukadnezarja, ki je to hišo razdejal, ljudstvo pa odvedel v izgnanstvo v Babilon. 13 Toda v prvem letu perzijskega kralja Kira je kralj Kir izdal povelje, naj se ta Božja hiša spet pozida. 14 Tudi zlate in srebrne predmete Božje hiše, ki jih je bil Nebukadnezar vzel iz templja, ki je v Jeruzalemu, in jih dal prenesti v tempelj v Babilon, je kralj Kir vzel iz templja v Babilonu in jih izro?il možu, Šešbacárju po imenu, ki ga je postavil za upravitelja. 15 Njemu je rekel: Vzemi te predmete, pojdi in jih odloži v tempelj v Jeruzalemu. Tudi Božja hiša naj se pozida na svojem mestu. 16 Nato je ta Šešbacár odšel, položil temelje za Božjo hišo v Jeruzalemu in od tedaj do zdaj se zida, a še ni kon?ana.‹ 17 Zdaj naj se torej, ?e se kralju zdi primerno, preiš?e v kraljevi zakladnici tam v Babilonu, ali je kralj Kir kdaj izdal povelje, da se ta Božja hiša v Jeruzalemu pozida; nam pa naj glede tega sporo?ijo kraljevo odlo?itev.«

WP-Bible plugin

Govori o tem, kako Frančišek popravlja cerkev – dobesedno. Velikokrat ostanemo pri tem – popravljamo zunanjost.

[audio:10-zidar.mp3]

Frančiškovo življenje:

F. Bevk, Brat Frančišek, 43-44.

Share

Cerkev – ka te to je?

https://kodeljevo.cerkev.net/vrtnice/2002/5/image010.gif

Na enem izmed blogov sem zasledil zanimivo debato o tem, ali je Cerkev verska skupnost ali servis. Po definiciji je Cerkev občestvo verujočih, Kristusovo skrivnostno telo. Seveda pa le-to deluje v nekih družbenih okvirih.

Sam lahko rečem, da je Cerkev vsekakor skupnost, ki pa se združuje okoli krajevnih centrov (župnij in drugih verskih središč), kjer na različne načine tudi deluje (karitas). Glede bogoslužnih obredov pa lahko samo rečem, da jih poskušam vedno opravljati skrbno in karseda razumevajoče.

Cerkev je servis kvečjemu v tem, da je na voljo vsem, tudi tistim, ki niso krščeni. Naša vrata so odprta vsakomur, ki le ne povzroča nemirov in ne moti ostalih pri sodelovanju v verskih obredih.

Sicer pa je priporočeni dar za sv. mašo 17 € – po vsej Sloveniji. V kakšni bolj oddaljeni cerkvici pa je 19 €, še za pot zraven.

Share