Arhiv Značk: čistost

Dan Zemlje

Na današnji dan (22. april) obhajamo Svetovni dan Zemlje, ko naj bi si bolj prizadevali za varovanje okolja.1

Na današnji “praznik” je opozoril tudi Google, ki si je za to priložnost omislil okoljski logo.

https://www.google.si/logos/earthday08.gif

Če mi je mar za okolje lahko naredim:

  • skrbim za ločeno zbiranje odpadkov (Maribor, Ljubljana, Novo mesto)
  • bdim nad porabo pitne vode (poglej tudi SEM)
  • varčujem z naravnimi energetskimi viri (“ekološka” vožnja)
  • varčujem z elektriko (varčne žarnice)

Začnimo torej!

__________________________
  1. To bi se sicer moralo dogajati skozi vse leto. []
Share

Obletnica zaobljub

Slovesne zaobljube

Včeraj je minilo 6 let, kar sem izrekel slovesne obljube, da bom vse življenje živel v pokorščini, brez lastnine in v čistosti, kakor je zapisano v Vodilu in Konstitucijah reda manjših bratov.

Slovesne zaobljube so večne in javne, kar pomeni da sem jih izrekel za vse življenje in pred zbranim občestvom. Slovesne zaobljube lahko izreče redovnik po opravljenem noviciatu (letu preizkušnje) in vsaj treh letih redovnega življenja z začasnimi zaobljubami (za eno leto). Po tem obdobju opravi kandidat za slovesne zaobljube enomesečno pripravo (duhovne vaje).

Redovne zaobljube so poglobitev krstne milosti in se nanašajo na tri evangeljske svete: uboštvo, pokorščino in čistost. Uboštvo pomeni popolno predanost Bogu v nenavezanosti na zemeljske dobrine in na lastnino. Pokorščina je v spolnjevanju božje volje po besedi predstojnika. Čistost ni zgolj v celibatu (neporočenosti in spolni zdržnosti), ampak tudi v Bogu predanem življenju, v nedeljenem srcu, v iskrenih namenih in odnosu do Boga.

Share

12. Frančišek – ječa 3

https://fbw.kreuzburg.de/cms/upload/grafiken/franz.jpg

Svetopisemski odlomek: Jn 20,19-29Jn 20,19-29
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Jezus se prikaže u?encem 19 Pod no? tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se u?enci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 20 In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. U?enci so se razveselili, ko so videli Gospoda. 21 Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je O?e mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 22 In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! 23 Katerim grehe odpustite, so jim odpuš?eni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« Jezus in Tomaž 24 Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvoj?ek, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. 25 Drugi u?enci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »?e ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 26 ?ez osem dni so bili njegovi u?enci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 27 Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 28 Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« 29 Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so za?eli verovati!«

WP-Bible plugin

Govori o Frančiškovi izročitvi Bogu. Izpostavi vprašanje čistosti.

[audio:12-jeca_3.mp3]

Preberi več 12. Frančišek – ječa 3

Share