Arhivi Kategorije: Drobtinice

Telovo

Danes v katoliški Cerkvi obhajamo slovesni in zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Vsebina praznika temelji na dogajanju velikega četrtka zvečer, ko je Jezus s svojimi učenci obhajal zadnjo večerjo. Pri večerji je namreč vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: "To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin." Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: "Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin" (1 Kor 11,24-251 Kor 11,24-25
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

24 in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.« 25 Prav tako je vzel tudi kelih po ve?erji in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.«

WP-Bible plugin
). Preberi več Telovo

Share

Sveta Trojica

https://3.bp.blogspot.com/_o97qxE1bMQU/SahEvdWXxoI/AAAAAAAAARM/ImQKr7CFuZs/S1600-R/Trinit%C3%A0.png

Minulo nedeljo smo obhajali praznik binkošti – praznik Svetega Duha, danes pa praznujemo nedeljo Svete Trojice. Praznik Očeta in Sina in Svetega Duha.Čeprav težko dojemamo in razumemo delovanje troedinega Boga, vendarle lahko tudi danes opazimo njegovo navzočnost med nami.

V današnjem odlomku iz evangelija smo slišali, kako Jezus svojim učencem obljublja, da jih bo Sveti Duh uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal bo prihodnje reči (prim. Jn 16,13Jn 16,13
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

13 Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temve? bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje re?i.

WP-Bible plugin
). Sveti Duh nas torej razsvetljuje in uči, da moremo na življenjski poti izbirati pravo smer in varno prispeti do večnosti. Sveti Duh je vez ljubezni med Očetom in Sinom. Kako čudovit zgled za naše odnose v družini. V današnjem času, ko toliko družin razpada, moramo še toliko bolj biti pozorni do tega, kar nam navdihuje Sveti Duh. Jezusova zapoved ljubezni, ko pravi: »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil« (Jn 15,12Jn 15,12
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

12 To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.

WP-Bible plugin
), ni samo lepa beseda in misel, ampak naj dejansko postane vodilo našega življenja.

Ali smo danes že bili prijazni?

Smo se nasmehnili ženi, možu, otroku, mami, očetu, bratu, sestri, dedku, babici, … Ne odlašajmo! Začnimo sedaj! Bodimo danes dobri, prijazni, veseli, ljubeči, …

Sveta Trojica naj bo podoba naših odnosov, da bi znali živeti v medsebojnem razumevanju in spoštovanju, da bi se znali veseliti in ob težavah stati ob strani.

Naj bo Bog, ki je ljubezen, vedno z vami!

Share

Binkošti

Danes so binkošti … Zanimiv praznik. Praznik Svetega Duha.

Sliši se tako preprosto, ampak si težko predstavljamo, kaj vse to pomeni… Zgodilo se je 50 dni po veliki noči, po Jezusovem vstajenju od mrtvih. Apostoli so bili najprej prestrašeni in so se skrivali pred drugimi, potem pa so naenkrat postali pogumni in močni… Upali so si iti na ulice in trge in oznanjati Jezusa.

Kaj se je zgodilo?

Sveto pismo nam govori, da so prejeli Svetega Duha, ki jim ga je obljubljal Jezus (prim. Jn 14,15-26Jn 14,15-26
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Jezus obljubi Svetega Duha 15 »?e me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; 16 jaz pa bom prosil O?eta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: 17 Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 18 Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. 19 Še malo in svet me ne bo ve? videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. 20 Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v O?etu in vi v meni in jaz v vas. 21 Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj O?e, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« 22 Juda mu je rekel: »Gospod, kaj se je zgodilo, da se ho?eš razodeti nam, ne pa svetu?« 23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »?e me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj O?e ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 24 Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od O?eta, ki me je poslal. 25 To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. 26 Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo O?e poslal v mojem imenu, on vas bo u?il vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.

WP-Bible plugin
, Apd 2,1-11Apd 2,1-11
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prihod Svetega Duha 2 1 Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. 2 Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. 3 Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. 4 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in za?eli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. 5 V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. 6 Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. 7 Strmeli so, se ?udili in govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? 8 Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? 9 Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, 10 v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, 11 Judje in spreobrnjenci, Kre?áni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«

WP-Bible plugin
). Bili so opogumljeni in navdušeni – polni Duha! In to praznujemo danes. Da bi tudi danes znali biti navdušeni, polni ljubezni, veselja in miru, kar so po besedah apostola Pavla sadovi Duha (prim. Gal 5,16-26Gal 5,16-26
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Sad Duha in dela mesa 16 Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa. 17 Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namre? nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar ho?ete. 18 Toda ?e se daste voditi Duhu, niste pod postavo. 19 Sicer pa so dela mesa o?itna. To so: ne?istovanje, ne?istost, razuzdanost, 20 malikovanje, ?aranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, ?astihlepnosti, razprtije, strankarstva, 21 nevoš?ljivosti, pijan?evanja, žretja in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki po?enjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva. 22 Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. 24 Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. 25 ?e živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu. 26 Nikar ne iš?imo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo.

WP-Bible plugin
).

Pridi, Sveti Duh!

Share

Velika noč

https://www.cs.ust.hk/faculty/dimitris/metro/jul01/Resurrection%20Singapore.jpg

Noč. Velika noč. Največji krščanski praznik v svojem imenu ni nič kaj spodbuden. Noč ima svojo moč, nočna kronika je vedno polna…

Noč vsekakor ni čas, ki bi bil pri srcu ljudem. Kot bi se praznik norčeval iz množice tistih, ki niso nikdar ugledali luči dneva, tistih, ki se niti rodili niso, tistih, ki so od rojstva slepi ali pa jim je bila luč dneva odvzeta pri kaki nesreči. In vendar je Velika noč poseben praznik, pri katerem se spominjamo vstajenja našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tudi On je trpel in umrl, tretji dan, in tega se spominjamo danes, pa je vstal. Praznik teme je tako postal praznik luči. Sinoči, pri velikonočni vigiliji, smo prepevali hvalnico luči, ki je premagala temo greha. To je namreč bistvo sporočila Velike noči: Jezus je s svojo smrtjo in vstajenjem premagal temo greha in nas odrešil. Vse.

V današnjem evangeliju beremo, kako je Marija Magdalena šla h grobu že navsezgodaj, še v temi, in videla, da je kamen odstranjen od groba. Prišla je še v temi in vendar je videla glavno sporočilo današnjega praznika – prazen grob. Tega ni mogla zadržati zase, ampak je pohitela in to povedala tudi Petru in Janezu. Stekla sta h grobu in videla. Videla in verovala. Tema je bila potrebna, da lahko v luči vstajenja jasneje vidimo. Če ne bi bilo teme, se ne bi veselili Luči. Današnji praznik nas vabi, da se veselimo te velike skrivnosti, da je Bog poslal svojega edinorojenega Sina, da bi svet odrešil. Tako sedaj ni čas za objokovanje, ampak priložnost, da tudi sami oznanimo drugim veselo novico o našem odrešenju. Sv. Pavel nas namreč vabi v svojem pismu Kološanom, da če smo vstali s Kristusom, iščemo to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na božji desnici. In ob koncu časov se bomo tudi mi z njim prikazali v slavi. Velika noč ne opeva noči in se ne norčuje iz ljudi v stiski, ampak, nasprotno, vliva upanja vsem, ki jih še vedno zagrinja tema greha.

Praznovanje letošnje Velike noči naj nam torej da moči in poguma na poti skozi življenje; naj nas razsvetli in nam pomaga, da bomo znali tudi v najhujših trenutkih videti Luč in z njo osrečiti vse okoli sebe. Kristus je res vstal! Aleluja!

Share