Arhiv Značk: Skavti

Osel gre samo enkrat na led …

Sedaj lahko rečem, da nisem osel.

Dvakrat sem šel na led.

Sicer je pa to dolga zgodba. Če spremljate moj napovednik dogodkov levo spodaj, ste gotovo videli, da sem bil v minulih tednih dokaj odsoten. Med drugim sem bil tudi na zimovanju skupnosti skavtskih voditeljev in zimovanju popotnikov in popotnic iz stega Maribor1.

Oboje se je dogajalo v Mojstrani oz. v Mlačci, na največji umetni ledeni steni v Evropi. Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj plezal po navpični ledeni steni s cepini in derezami, pa sem, in to celo večkrat.

plezanje v ledu

Občutki v steni so enkratni. Pozabiti je treba na utrujenost v rokah in samo ponavljati zaporedje ena roka, druga roka, noga, druga noga. Vedno moraš biti v steni s tremi točkami – in tako se počasi premikaš proti vrhu. No prvič je šlo res počasi, ker se še nisem dobro seznanil s tehniko, drugo in tretje srečanje s steno pa je bilo kot sprehod.

Vsakokrat, ko sem priplezal na vrh, se je v meni vzbudil tisti občutek: "Uspelo mi je!" In potem je sledila samo še poslastica – spuščanje po vrvi navzdol.

Če želite tudi vi plezati v ledu, se morate podvizati, ker se led zelo zelo hitro topi. Primerjava ledu z začetka januarja in z minulega vikenda je katastrofalna. Če nisi previden pri plezanju si ves moker, saj led zaradi toplote kar joka… 

Share

Podari mir!

https://homec1.skavt.net/images/stories/lmb_logo_barvni.gif

Na začetku srečanja PP sem pristopil k enemu izmed klanovcev – takemu, ki velja za največjega »jacka« – in mu pred vsemi rekel, naj gre na Grajski trg, kjer je večja množica ljudi – tudi mladih – in naj tam vsem zaželi veliko miru.
Šele četrti klanovec je dokazal, da ni »softić«, in je šel. Mi pa smo mu od daleč sledili in ga opazovali.
Seveda ga mnogi niso poslušali in slišali ali opazili, ker so spremljali drugo, bolj zanimivo dogajanje, nekega mladeniča z baklami, in njegov mir se je kar nekako porazgubil …
Ko je prišel nazaj, je poročal o svojem poslanstvu/neuspehu in ugotovili smo, da bi morda bilo bolje, če gremo vsi skupaj – ves klan.

Najprej smo prisluhnili svetopisemskemu odlomku o Gideónu in se o njem pogovorili.

Sod 6,11-18.22-24.36-40Sod 6,11-18.22-24.36-40
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Bog pokli?e Gideóna 11 Tedaj je prišel GOSPODOV angel in se usedel pod terebinto v Ofri, last Abiézerjevca Joáša. Njegov sin Gideón je v stiskalnici s palico otepal pšenico, da bi jo spravil na varno pred Midjánci. 12 Tedaj se mu je prikazal GOSPODOV angel in mu rekel: »GOSPOD s teboj, mo?ni junak!« 13 Gideón mu je rekel: »Toda, moj gospod, ?e je GOSPOD z nami, zakaj nas je potem vse to zadelo? Kje so vsa njegova ?udežna dela, o katerih so nam pripovedovali naši o?etje, ko so rekli: ›Ali nas ni GOSPOD izpeljal iz Egipta?‹ Zdaj pa nas je GOSPOD zavrgel in izro?il v roke Midjáncem.« 14 GOSPOD se je obrnil k njemu in rekel: »Pojdi v tej svoji mo?i in rešil boš Izraela iz rok Midjáncev. Ali te ne pošiljam jaz sam?« 15 Rekel mu je: »Toda, moj gospod, s ?im bom rešil Izraela? Glej, moja rodbina je najrevnejša v Manáseju in jaz sem poslednji v hiši svojega o?eta.« 16 GOSPOD pa mu je rekel: »Jaz bom s teboj. Pobil boš Midjánce kakor enega moža.« 17 Rekel mu je: »?e sem našel milost v tvojih o?eh, mi daj znamenje, da si ti, ki govoriš z menoj! 18 Prosim te, ne hodi od tod, dokler se ne vrnem k tebi, prinesem svoj dar in ga postavim predte!« Rekel mu je: »Ostanem, dokler se ne vrneš.« 22 Tedaj je Gideón videl, da je bil GOSPODOV angel. In Gideón je rekel: »Gorje, Gospod BOG, kajti videl sem GOSPODOVEGA angela iz obli?ja v obli?je.« 23 GOSPOD pa mu je rekel: »Mir s teboj, nikar se ne boj! Ne boš umrl.« 24 Tedaj je Gideón tam postavil oltar GOSPODU in ga imenoval »GOSPOD je mir.« Do tega dne je še vedno v Ofri Abiézerjevcev. 36 Gideón je rekel Bogu: »?e res ho?eš rešiti Izraela po moji roki, kakor si govoril, 37 glej, položim ov?je runo na mlatiš?e. ?e bo rosa samo na runu, po vsej zemlji pa suho, bom vedel, da boš zagotovo rešil Izraela po moji roki, kakor si govoril.« 38 In zgodilo se je tako. Ko je drugo jutro zarana vstal in ožel runo, je iz runa iztisnil roso, za polno ?ašo vode. 39 Potem je Gideón rekel Bogu: »Naj se ne vname tvoj srd zoper mene, ?e bom še enkrat spregovoril. Naj poizkusim, prosim, še enkrat z runom. Naj bo tokrat suho samo na runu, po vsej zemlji pa rosa.« 40 In Bog je tisto no? storil tako. Bilo je suho samo na runu, po vsej zemlji pa je bila rosa.

WP-Bible plugin

Kaj nam pove? Se najdemo v njem?

Gideón dobi nalogo, pa najprej omahuje, išče razloge, da mu ne bi bilo treba iti …
Gospod ostaja pri njem …
Gospod mu prinaša mir – Gospod je mir …
Pogovor sem zaključil s povabilom k akciji za podaritev miru.

Skupaj smo naredili načrt, kako bi bilo najbolje oznaniti prihajajoči mir in ga podariti. Razdelili smo se v skupine in vsaka skupina je pripravila »vojaški« načrt za podaritev miru na izbrani lokaciji.
Nato smo skupaj pregledali predloge in še enkrat pogledali na SP odlomek (Sod 6,36-40Sod 6,36-40
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

36 Gideón je rekel Bogu: »?e res ho?eš rešiti Izraela po moji roki, kakor si govoril, 37 glej, položim ov?je runo na mlatiš?e. ?e bo rosa samo na runu, po vsej zemlji pa suho, bom vedel, da boš zagotovo rešil Izraela po moji roki, kakor si govoril.« 38 In zgodilo se je tako. Ko je drugo jutro zarana vstal in ožel runo, je iz runa iztisnil roso, za polno ?ašo vode. 39 Potem je Gideón rekel Bogu: »Naj se ne vname tvoj srd zoper mene, ?e bom še enkrat spregovoril. Naj poizkusim, prosim, še enkrat z runom. Naj bo tokrat suho samo na runu, po vsej zemlji pa rosa.« 40 In Bog je tisto no? storil tako. Bilo je suho samo na runu, po vsej zemlji pa je bila rosa.

WP-Bible plugin
):
Gideón sicer sprejme poslanstvo, a spet začne cincati in preverja, če je Gospod res z njim …
Sklenili smo roke in se spomnili na Gospodove besede, kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi … (Mt 18,20Mt 18,20
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

20 Kjer sta namre? dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«

WP-Bible plugin
)

Skupaj smo zmolili molitev popotnikov in popotnic:

Gospod, uči me velikodušnosti,
da ti bom služil, kakor zaslužiš,
da ti bom dajal, ne da bi štel,
da se bom bojeval, ne da bi mislil na rane,
da bom delal, ne da bi iskal počitka,
da se bom žrtvoval, ne da bi pričakoval druge zahvale
kakor zavest, da izpolnjujem tvojo sveto voljo. Amen.

Tako opogumljeni smo šli na Grajski trg in delili mir. Prepevali smo in oznanili skorajšen prihod Lučke miru iz Betlehema. Ljudi je bilo sicer manj kot prej mi pa smo bili bolj udarni.

Nekaj miru nam je še ostalo, zato ga podarjamo vsem vam: Gospod naj vam podari mir!

Priporočam ogled te projekcije o LMB

Share

Vedno pripravljen

Sinoči sem imel v Šentjerneju predavanje o skavtski vzgoji. Zbrali smo se v šolski dvorani in skušal sem jim prek lastne izkušnje predstaviti dobre strani skavtske vzgoje.

Delovni naslov predavanja je bil: Skavtstvo – vzgoja ali kratkočasenje?

Po ogledu uvodne projekcije: 


sem predstavil temeljni namen skavtskega gibanja in vsebino posameznih elementov skavtske metode.


Ob koncu je bil čas za vprašanja in starše je predvsem zanimalo, kako je s skrbjo in odgovornostjo za varnost pri različnih skavtskih aktivnostih. Velikokrat le-ta visi na ramenih voditeljev, pomembna pa je tudi vzgoja za odgovorno in zrelo ravnanje, ki se ob tem razvija.

Bil je lep večer, ki smo ga s tamkajšnjimi skavtskimi voditelji zaključili ob pizzi.

Share